وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی

 

تـکـنـولـوژی‌های مطرح در کـفـش پیاده‌روی و ورزشی

 

تـکـنـولـوژی boost در کـفـش های آدیداس

یکی از تـکـنـولـوژی‌های مطرح به کار رفته شده در کـفـش‌های ورزشی آدیداس، تـکـنـولـوژی Boost  اســت. این تـکـنـولـوژی در ساخت لایه‌ی میانی کـفـش‌های ورزشی به کار می‌رود و باعث کاهش میزان فشار وارد شده به پا می‌شود. عملکرد این تـکـنـولـوژی به این صورت اســت که در ساختار لایه‌ی میانی از ماده شیمیایی TPU یا ترموپلاســتیک پلی‌اورتان اســتفاده می‌شود که با فشرده شدن به هم باعث افزایش میزان بازگشت انرژی به پا خواهد شد.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشهوسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه 

تـکـنـولـوژی Z Pump در کـفـش‌های ریباک

Z Pump  نوعی تـکـنـولـوژی در ساخت کـفـش‌های ورزشی ریباک اســت که به وسیله‌ی آن کـفـش می‌تواند به شکلی مطلوب قالب پا شود. کـفـش‌هایی که از این تـکـنـولـوژی اســتفاده می‌کنند دارای منفذی با درپوش هستند. با اســتفاده از این منفذ می‌توانید فضای مابین تودوزی و رویه کـفـش را باد کنید تا کـفـش به خوبی قالب پایتان شود. این موضوع تاثیر به سزایی در افزایش عملکرد ورزشکاران خواهد داشت.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه

تـکـنـولـوژی Flywire در کـفـش‌های نایکی

تـکـنـولـوژی Flywire  یکی از انواع تـکـنـولـوژی‌هایی اســت که برای قالب شدن بهتر کـفـش در پا به کار می‌رود. کـفـش‌هایی که از این تـکـنـولـوژی اســتفاده می‌کنند، کابل‌هایی در طرفین خود دارند که باعث خواهند شد کـفـش پا را به خوبی دربرگیرد. همچنین از این تـکـنـولـوژی در قسمت رویه‌ی برخی کـفـش‌ها هم اســتفاده می‌شود که باعث ایجاد وزنی سبک‌تر در کـفـش خواهد شد.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه 

تـکـنـولـوژی Endofit در کـفـش‌های سالومون

تـکـنـولـوژی EndoFit با تمرکز بر ایجاد حسی بهتر در زمان به پا داشتن کـفـش، برای محصولات سالومون در نظر گرفته شده اســت. کـفـش‌هایی که از این تـکـنـولـوژی اســتفاده می‌کنند تودوزی شبیه به جوراب دارند که کمک خواهد کرد در زمان پوشیدن این کـفـش‌ها راحتی بیشتری داشته باشید.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه  وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه

تـکـنـولـوژی Go Pillars در کـفـش‌های اسکچرز

با توجه به این که بیشتر کـفـش‌های تولید شده توسط شرکت اسکچرز کـفـش‌هایی مناسب برای پیاده‌روی هستند، در ساخت محصولات این شرکت تـکـنـولـوژی‌هایی به کار می‌رود که باعث افزایش میزان راحتی در زمان اســتفاده شود. اســتفاده از تـکـنـولـوژی Go Pillars  در محصولات اسکچرز نیز به همین منظور صورت گرفته اســت. لایه‌ی میانی کـفـش‌هایی که از این تـکـنـولـوژی اســتفاده می‌کنند دارای ستون‌هایی از جنس فوم اســت که با کاهش فشار‌های وارد شده از کف به پا، باعث راحتی بیشتری خواهند شد. همچنین این میله‌های فومی در لایه‌ی میانی کـفـش به گونه‌ای قرار داده شده که کمترین میزان فشار به پاشنه‌ی پا وارد شود.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه

تـکـنـولـوژی Micro G در کـفـش‌های آندر آرمور

تـکـنـولـوژیMicro G  بیشتر در ساخت لایه‌ی میانی کـفـش‌های ورزشی آندر آرمور به کار می‌رود. لایه‌ی میانی کـفـش‌هایی که از این تـکـنـولـوژی اســتفاده می‌کنند دارای ساختاری از جنس فوم اســت که علاوه بر ایجاد وزنی سبک در کـفـش، ضربات وارد شده از کف را کمتر به پا منتقل می‌کند. این تـکـنـولـوژی همچنین به افزایش انعطاف‌پذیری در زمان ورزش کمک زیادی خواهد کرد.

وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه وسایل ورزشی – تکنولوژی‌های مطرح در کفش پیاده‌روی و ورزشی, مجله اینترنتی چارگوشه