وام ازدواج جوانان ده برابر شد, مجله اینترنتی چارگوشه

وام ازدواج جوانان ده برابر شد

وام ازدواج جوانان ده برابر شــد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بـا بیان اینکه در دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سال ۹۲، ۱۰ برابر شــده اســت، گفت: بـا وجود افزایش تسهیلات ازدواج، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش این وام کمکی به افزایش ازدواج نکرده اســت.

افزایش ۱۰برابری وام ازدواج جوانان در مقایسه بـا سال ۹۲

محمد مهدی تندگویان در دیدار بـا معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برای آغاز هماهنگی در امور مشترک دو نهاد گفت: معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان موضوعات و دغدغه‌های مشترک زیادی بـا معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری دارد که مایل هستیم در این موضوعات به وحدت رویه و گفتمان واحد در دولت برسیم تـا بتوانیم بـا هماهنگی و کار مشترک و هم‌افزا گام‌های مهم‌تر، اساسی‌تر و موثرتری برای جامعه هدفمان برداریم.

وی بـا بیان این که دولت تدبیر و امید در موضوع پرداخت وام ازدواج مشکلات را به صفر رسانده اســت، اظهارکرد: در این دولت پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سال ۹۲ ۱۰ برابر شــده اســت. بـا این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش وام و تسهیلات ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده اســت.

معاون وزیر ورزش و جوانان بـا ارائه گزارشی از آمار وام ازدواج و فعالیت‌های این معاونت گفت: بـا توجه به موضوعات مشترکی که داریم بـاید یک کار مشترک مطالعاتی و اجرایی برای رسیدن به وحدت رویه و جلوگیری از آسیب‌های جوانان و دختران و زنان کشور انجام دهیم.

معصومه ابتکار نیز در این نشست بـا اعلام آمادگی برای پژوهش مشترک و سریع در امور مشترک دو نهاد اظهارکرد: بـاید کار مشترک مطالعاتی و هماهنگ بـا برش اســتـانی برای مقابله بـا آسیب های اجتماعی صورت بگیرد اما در کنار آن نیز می‌توانیم برنامه‌های اجرایی مناسب مثل آموزش‌های پایه ازدواج و مهارت‌های ارتبـاطی را بـا کمک و مشارکت یکدیگر در سطوح مختلف انجام دهیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بـا اشاره به فعالیت‌های خوب تشکلهای جوانان گفت: شبکه‌سازی تشکل‌ها در موضوعات تخصصی کار بسیار خوبی اســت که وزارت ورزش و جوانان انجام داده اســت و ما نیز مایل هستیم کارهای مشترکی را از طریق تشکل‌های زنان و دختران بـا تشکل‌های جوانان انجام دهیم.

همچنین اعظم کریمی – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان – بـا اشاره به فعالیت خوب و موثر دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده اظهارکرد: این دفاتر منابع کاملا علمی و تخصصی هستند که می‌توانند در پایش‌های مختلف مشکلات ازدواج به ما کمک‌های زیادی کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان وی افزود: آمار افراد مجردی که به دفاتر مشاوره ازدواج مراجعه می‌کنند به‌سرعت رو به افزایش اســت و این جای خوشحالی دارد که جوانان پیش از ازدواج وارد امر مشاوره می‌شوند تـا زندگی بهتری را بـا مشاوره متخصصان امر ازدواج شروع کنند.

در پایان این جلسه نیز مقرر شــد دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان و دفاتر معاونت زنان و امور خانواده ریاســت جمهوری بـا تشکیل کارگروه‌های مشترک بـا هم‌افزایی به سیاســتگذاری و اجرای برنامه‌های حوزه دختران و زنان و جوانان کمک کنند.