نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست

گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست

این همه قصه فردوس و تمنای بهشت
گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل
هرکجا نامه عشق است نشان من و توست

سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهر
وه از این آتش روشن که به جان من و توست

هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

تا اشارات نظر نامه رسان منو توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

دیگر اشعار ناب هوشنگ ابتهاج:

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است از هوشنگ ابتهاج

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند از هوشنگ ابتهاج

زندگی زیباست ای زیبا پسند از هوشنگ ابتهاج

بیوگرافی امیر هوشنگ ابتهاج

 

از همراهی شما سپاسگذاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …