مقابله با احساس نارضایتی از بدن

مقابله با احساس نارضایتی از بــدن

تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از انسان‌ها در سراسر جهان از شکل بــدن خود رضایت نــدارنــد و به همین دلیل با مشکلات روحی زیادی روبه‌رو می‌شونــد.
 در صورتی که شما هم با این مشکل رو به رو هســـتید کافی اســـت از همین امروز شروع به ورزش کردن کنید حتی اگر فقط چنــد دقیقه در روز باشــد.

هیدر هاسنلاس از دانشگاه فلوریدا ۵۷ مطالعه که تاکنون در مورد ورزش کردن و اثرات روی چگونگی احساس انسان‌ها صورت گرفته بود را بررسی کرد و در نهایت متوجه شــد ورزش کردن حتی درصورتی که بسیار ساده و در حد چنــد دقیقه باشــد، می‌توانــد به انسان‌ها در داشتن تصور بهتری از خود و شکل بــدنشان کمک شایانی کنــد.

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

او در این باره گفت: بسیاری از انسان‌ها فقط در صورتی تصور مثبتی در مورد خود و شکل بــدنشان پیدا می‌کننــد که به صورت حرفه‌ای اقدام به فعالیت‌های ورزشی کننــد اما تحقیقات چیز دیگری را نشان می‌دهد. نتیجه روانی حاصل از ورزش کردن بسیار با نتیجه فیزیکی آن متفاوت اســـت و ذهن انسان نسبت به فعالیت‌های ورزشی بسیار سریع‌تر از بــدن او پاسخ مثبت می‌دهد.

در تحقیقی که در سطح کشور آمریکا به انجام رسیده اســـت مشخص شــد نزدیک به ۶۰ درصد از انسان‌ها از شکل بــدن خود رضایت نــدارنــد. دقیقاً به همین دلیل اســـت که انسان‌ها در سطح جهان سالانه میلیاردها دلار صرف رژیم‌های غذایی، قرص‌های کاهش اشتها و محصولات آرایشی می‌کننــد و هزاران نفر در سراسر جهان خود را به تیغ جراحان می‌سپارنــد تا شکل بــدن خود را تغییر دهنــد.

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

در حقیقت نارضایتی از شکل بــدن تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه امروز شــده و اثرات روانی حاصل از تصور منفی نسبت به شکل بــدن سبب شــده اســـت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مدتی از طول زنــدگی خود را دچار افسردگی شونــد.

اما بررسی‌های دانشمنــدان نشان می‌دهد فواید روانی ورزش کردن از محصولات آرایشی، اعمال جراحی و رژیم‌های غذایی سخت و دشوار بسیار بهتر اســـت. در حقیقت این تحقیقات دانشمنــدان نشان می‌دهد هیچ چیز ماننــد ورزش کردن نمی‌توانــد ذهنیت منفی انسان نسبت به شکل بــدن خود را از بین برده و یا کاهش دهد.

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

دانشمنــدان طی این تحقیقات متوجه شــدنــد اثرات روانی ورزش کردن روی زنان بیش‌تر از مردان اســـت به طوری که این زنان احساس بهتری در مورد خودشان در مقایسه با مردان پیدا می‌کننــد. هاسنلاس در این مورد گفت: فاصله بین احساس رضایت در مردان و زنان بسیار از آن‌چه تصور می‌کردیم بالاتر اســـت. زنان در این مورد از مردان خوش‌بین‌تر هســـتنــد و با ورزش کردن احساس بهتری از خودشان پیدا می‌کننــد. همچنین این تحقیقات نشان می‌دهد افراد مسن نسبت به جوانان نتیجه بهتری از ورزش کردن می‌گیرنــد که یکی از دلایل آن نگرانی بیش‌تر آن‌ها در مورد سلامت خودشان اســـت.

ورزش و تناسب انــدام و تاثیر آن بر احساس نارضایتی از بــدن

نارضایتی نسبت به شکل بــدن محدود به بزرگسالان نیســـت بلکه طی دهه‌های گذشته کودکان نیز به این گروه از انسان‌ها در سطح جهان اضافه شــده‌انــد. علاقه‌منــدی کودکان به لوازم آرایش و پایین آمدن سن اعمال جراحی ماننــد عمل جراحی بینی و ماننــد آن گواه این مدعاســـت.

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

اما با وجود اثرات ثابت شــده ورزش کردن روی بهبود تصور انسان‌ها نسبت به شکل بــدن، هنوز هم بسیاری از افراد ورزش را به عنوان آخرین گزینه انتخاب می‌کننــد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افرادی که از شکل بــدن خود راضی نیســـتنــد هنوز هم به ورزش کردن علاقه خاصی نشان نمی‌دهنــد.

کاتلین مارتین گینس اســـتاد حرکات بــدن انسان از دانشگاه مک مســـتر در انتاریو در این باره گفت: تحقیقات نشان می‌دهد اعمال جراحی ، رژیم‌های غذایی سخت و دشوار، محصولات آرایشی و بهداشتی تأثیر بسیار کمی روی روحیه انسان‌ها دارد. اثرات روحی این اعمال موقتی اســـت و بعد از مدتی فرد دوباره به سمت این روش‌ها باز می‌گردد. برای این که به درســـتی این موضوع پی ببرید کافی اســـت به افرادی توجه کنید که تاکنون چنــدین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته‌انــد و باز هم از چهره و بــدن خود رضایت نــدارنــد.

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

با ورزش کردن به صورت منظم می‌توان رضایت بسیار بهتری نسبت به شکل بــدن پیدا کرد و نتیجه بهتری گرفت.

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …