معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

استفاده از دست برای بیان منظور مان باعث شده است که یک زبان جدید پدید بیاید که معروف به زبان کر و لالی هست. افراد ناشنوا و یا کم شنوا و افرادی که قادر به تکلم نیستند از دستشان برای صحبت کردن استفاده می کنند. اما برای انسان های که هیچ یک از این ناتوانی ها را ندارند استفاده از دست برای بیان منظوری خاص استفاده می شود. در مقاله ای با عنوان علامت های دست و معنی آنها به صورت کامل درباره حرکات دست که به صورت رایج استفاده می شوند، توضیح داده شده است. اما بعضی حرکات دست است که معانی گسترده ای دارند و در فرهنگ های مختلف معانی متفاوتی دارند.

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

 

انگشت وسط دست (فاک)

انگشت وسط دست تقریبا در تمام جهان به یک معنی شناخته شده است اما در ایران این علامت با انگشتی دیگر نشان داده می شد. اگر امروزه انگشت وسط دست معنی مستهجن بدهد و نوعی توهین به حساب می آید، این نقش را انگشت شست برعهده داشت. اما کم کم با فراگیر شدن انگشت وسط دست انگشت شست معنی و مفهوم خود را از دست داده است. در اغلب موارد علاوه بر اینکه دیگر توهین حساب نمی شود بلکه به معنی اوکی پذیرفته شده است. اما سرگذشت انگشت شست چی بوده است؟

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

انگشت شست (بیلاخ)

انگول که نام دیگر انگشت است. انگشتان دست در زبان فارسی نام‌های گوناگونی دارند. معروف‌ترین نام‌ها به ترتیب: انگشت شست، نشانه (اشاره)، میانی، حلقه، انگشت کوچک، اما در بسیاری از متون کهن فارسی، به جای «شست» واژهٔ «نر انگشت» به کار رفته است. نر انگشت چنان که از نامش پیداست، نماد آلت تناسلی مردانه بوده است.‌‌ همان نقشی که در فرهنگ غربی انگشت میانی ( انگشتِ فحش جنسی) به عهده دارد و گویا از دوران جنگ‌های انگلیس و فرانسه آمده است. جایی که انگشت تیراندازان بریتانیایی را قطع می‌کردند. الله و اعلم!

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

به هر حال، در فرهنگ ایرانی تا همین یکی – دو دههٔ پیش، هنگام خشم و برای توهین، انگشت شست را نشان می‌دادند و واژه «بیلاخ» و گاهی هم « بیا» را به کار می بردند. این حرکت هنوز هم در بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در نزد بزرگسالان رواج دارد اگر چه در بین جوانان تهرانی جای خود را به انگشت میانی داده است. گویا «انگشتِ فحش جنسی» از غرب آمده با کلاس تر از «بیلاخ» شده است!

انگشت در تیله بازی و نیز فرو کردن در بینی و خاراندن و پاک کردن آن، بسیار شایع بوده است!

شعر کودکی و خاطره ساز انگشت های دست. امیدوارم درست به یادم مانده باشد: « انگشت اول انگشت شست است/ انگشت دوم یعنی نشانه/ این مادر ماست خانم خانه/ انگشت بعدی یعنی برادر/ اینجا نشسته پهلوی خواهر/ من هستم آخر انگشت کوچک/ انگشت‌ها را دیدی تو تک تک/ ما پنج انگشت هستیم با هم/ با هم شریکیم در شادی و غم/ گرچه جداییم ما پنج انگشت/ چون جمع گردیم هستیم یک مشت».

مطلب پیشنهادی

سلامت روان چیست؟

سلامت روان چیست؟ تعریف سلامت روان : سلامت دو نوع تعریف دارد : طبق تعریف …