مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است
در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه
دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است

تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند
کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

باشد ای عقل معاش اندیش، با معنای عشق –
آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است

فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست
دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است

هر کسی را تاب دیدار سر زلف تو نیست
اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من
« آرزوی وصل » از « بیم جدایی » بهتر است

فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

قصه فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه   دل بدست آوردن از کشور گشایی بهتر است

دیگر اشعار ناب فاضل نظری:

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار از فاضل نظری

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق از فاضل نظری

از باغ می برند چراغانی ات کنند از فاضل نظری

مرا بازیچه ی خود ساخت چون موسی که دریا را از فاضل نظری

 

از همراهی شما سپاسگذاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …