محبوب من بعد از تو گیجم بی قرارم خالی ام منگم از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

محبوب من بعد از تو گیجم بی قرارم خالی ام منگم از حسین منزوی

 

محبوب من! بعد از تو گیجم بی قرارم خـالی ام منگم از حسین منزوی

 

محبوب من! بعد از تو گیجم بی قرارم خـالی ام منگم
بر داربستی از چه خواهد شد چه خواهم کرد آونگم

سازی غریبم من که در هر پرده ام هر زخمه بنوازد
لحن همایون تو می اید برون از ضرب و آهنگم

تو جرأت رو کردن خود را به من بخشیده ای ورنه
ایینه ای پنهان درون خویشتن از وحشت سنگم

صلح اســت عشق اما اگر پای تو روزی در میان بــاشد
بــا چنگ و بــا دندان برای حفظ تو بــا هر که می جنگم

حود را به سویت می کشانم گام گام و سنگ سنگ اما
توفان جدا می افکند بــا یک نهیب از تو به فرسنگم

در اشک و در لبخند و سوک و سور رنگ اصلی ام عشق اســت
من آسمانم در طلوع و در غروب آبی اســت بیرنگم

از وقت و روز و فصل عصر و جمعه و پاییز دلتنگند
و بی تو من مانند عصر جمعه ی پاییز دلتنگم

 

 

 

 

محبوب من بعد از تو گیجم بی قرارم خالی ام منگم از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

حسین منزوی شاعر معاصر

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …