مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن

 

همه دوست داریم مبلمان خانه مان به گونه ای متفاوت و منحصر به فرد باشد. این تفاوت در نحوه چیدن می تواند باشد و یا در نحوه انتخاب رنگ هم میتواند باشد. ولی وقتی از رنگ ها و نوع مبلمان غیر متعارف استفاده میکنیم این غیر معمولی بودن بیشتر به چشم می آید.

یکی از این راه ها استفاده از رنگ تیره یا حتی مشکی در دیوار و ملمان نشیمن است.

مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن  مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن

یکی دیگر از این روش های منحصرد به فرد کردن فضای نشیمن استفاده از رنگ مبلمان غیر معمول است.

مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن

روش دیگر استفاده از فرم های خاص از مبلمان است.

مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن مبلمان عجیب و جالب فضای نشیمن

مطلب پیشنهادی

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

روان شناسی رنــگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی به نظر شما آیا می …