قاصدک از اشعار اخوان ثالث, مجله اینترنتی چارگوشه

قاصدک از اشعار اخوان ثالث

قاصدک از اشعار اخوان ثالث

قاصدک

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟

از كجا وز كه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما، ‌اما

گرد بام و در من

بی ثمر می‌گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی با كس

برو آنجا كه تو را منتظرند

قاصدک!

در دل من همه كورند و كرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه‌های همه تلخ

با دلم می‌گوید

كه دروغی تو، دروغ

كه فریبی تو، فریب

قاصدک! هان، ولی… آخر… ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟

 

با توام، آی! كجا رفتی؟ آی

قاصدک از اشعار اخوان ثالث, مجله اینترنتی چارگوشه

اخوان ثالث از شاعران به نام معاصر

مطلب پیشنهادی

جان پس از عمری دویدن لحظه‌ای آسوده بود از فاضل نظری, مجله اینترنتی چارگوشه

جان پس از عمری دویدن لحظه‌ای آسوده بود از فاضل نظری

جان پس از عمری دویدن لحظه‌ای آسوده بود از فاضل نظری جان پس از عمری …