فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن

فتـق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن:

ما به طور عمده دو نوع فتـق اینگوئینال مستقیم و غیر مستقیم داریم. فتـق اینگوئینال مستقیم به دلیل افزایش فشار داخل شکم و وارد آمدن فشار توسط روده ها به دیواره خلفی کـانال ایـنـگوینال است که از طریق فضای داخل کـانال ایـنـگوینال را اشغال می کند. این فتـق به طور عمده از طریقد مثلث هسلباخ رخ می دهد.در فتـق اینگوینال مستقیم گردن کیسه فتـق نسبت به عروق اپی گاستریک تحتانی داخل تر قرار داردکه تشخیص آن توسط سونوگرافی است. این فتـق در آقایان شایع تر است.

درواقع کـانال ایـنـگوینال در مردان، مجـرای انتـقال بیـضه از درون شـکم بـه درون اسـکروتوم (کیـسه ی بـیضه) در دوران جنینـی است. در صـورتی کـه ایـن کـانال بـاز بـماند در ٨٠٪‏ مـوارد تـا یـک سالـگی بـسته می شود، امـا در صـورت بـاز مـاندن کـانـال، فـرد مـستعد انـتقال مـایع داخل شکـم بـه درون کیـسه بـیضه ها (ایـجاد هیـدروسل) و یـا انـتقال روده ها بـه درون کـیسه بیـضه و ایـجاد هـرنی ایـنگوینال مستـقیم می بـاشد. فـتق ایـنگوئینال در سمـت راسـت شـایعتر از چـپ می بـاشد. نـکته قـابل تـوجه ایـن است که در فتـق ارثی پسـر بچـه ها، احـتمال همـراهی فـتـق با بیضـه نـزول نکرده و یا تجـمع مـایع اطراف بـیضه (هـیدروسل) وجـود دارد.

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

علائم فتق اینگوینال چیست

علائم فتـق اینگوینال

فتـق هاى اینگوینال بیشتر به خاطر ظاهرشان شناخته می شوند. آن ها سبب برآمدگى در ناحیه ى شـکم یا کشـاله ى ران مـى شوند که امکان دارد با ایـستادن یا سـرفه کردن بزرگ شونـد. این نوع از فتـق ممـکن است دردنـاک و حـساس به لـمس باشد.

 

سایر علائم فتـق اینگوینال عبارتند از:

 • درد هنگام سرفه، ورزش و خم شدن
 • احساس سوزش
 • درد وحشتناک
 • احساس سنگینى در کشاله ی ران
 • تورم اسکروتوم در مردان

برخی از انواع فتـق مغبنی علت مشخصی ندارند. برخی از آن ها هم ممکن است به دلایل زیر ایجاد شوند:

 • افزایش فشار بر شکم
 • نقطه‌ای در دیواره شکم که از قبل به صورت ضعیف وجود داشته است.
 • ترکیب افزایش فشار بر شکم و نقطه ضعیف شده قدیمی در دیواره شکم
 • فشار در هنگام دفع مدفوع یا ادرار
 • فعالیتهای شدید
 • بارداری
 • عطسه یا سرفه ی مزمن

عوامل ایجادکننده فـتـق اینگویـنال تنـها یک دلیـل بـرای ایـن نوع فتــق وجود نـدارد. با این حال، نقـاط ضـعف درون عضلات شکمی و کـشاله ى ران، به عـنوان مهـمترین علل ایجاد فتـق شناخـته می شوند. فشار اضـافی در این نـاحیه ى بدن مـی تواند در نـهایت فتــق را ایجاد کند. بعضی از عـوامل خطر می تـوانند شـانس ابتلا بـه ایـن وضـعیت را افزایش دهند، کـه عبارتند از:

 • وراثت
 • داشتن یک فتـق قبلى
 • مرد بودن
 • زایمان زودرس
 • اضافه وزن یا چاقى
 • بارداری
 • فیبروز کیستیک
 • سرفه ى مزمن
 • یبوست مزمن
 • فتـق

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

انواع فتق اینگوئنال

انواع فتـق اینگوینال

فتـق های اینگوینال می توانند غیر مستقیم یا مستقیم، محدود و یا فشرده باشند.

فتـق اینگوینال غیر مستقیم:

فتـق های اینگوینال غیر مستقیم، شایع ترین نوع هستند. این نوع اغلب در زایمان زودرس، قبل از این که کـانال ایـنـگوینال بسته شود، اتفاق می افتد. با این حال، این نوع فتـق ممکن است در هر زمان در طول زندگی رخ دهد. این نوع فتـق در مردان شایعتر است.

فتـق اینگوینال مستقیم:

فتـق اینگوینال مستقیم اغلب در بزرگسالان و با افزایش سن رخ می دهد. باور عمومی این است که تضعیف عضلات در طول بزرگسالی منجر به این نوع فتـق مى شود. با توجه به گزارش موسسه ى جهانى بیماری های دیابت و دستگاه گوارش و کبد (NIDDK)، این نوع فتـق در مردان بسیار شایع است.

فتـق اینگوینال محدود:

فتـق اینگوینال محدود، زمانى اتفاق مى افتد که بافتى در کشاله ى ران گیر مى کند و قابل کاهش نیست. این بدان معناست که نمی توان آن را به جایی بازگرداند.

 فتـق اینگوینال فشرده:

فتـق اینگوینال فشرده یک بیماری جدی است. طی آن، جریان خون به ناحیه ای از روده قطع مى شود. این فتـق ها تهدید کننده ى زندگى هستند و نیاز به درمان اورژانسی دارند.

 

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

تشخیص فتق اینگوینال

تشخیص فتـق اینگوینال:

تشخیص فتـق توسط معاینه فیزیکی و سونوگرافی بوده و بهتر است پس از تشخیص، درمان فتـق هر چه زودتر انجام بگیرد تا از پیشرفت فتـق، ایجاد چسبندگی و عوارض احتمالی بعدی و همچنین عارضه خطرناک گیر افتادن فتـق و آسیب به روده جلوگیری شود.

معمولا پزشک در طى معاینه ى فیزیکی فتـق را تشخیص می دهد. در طول معاینه پزشک از شما می خواهد در حالی که ایستاده اید سرفه کنید تا بتواند فتـق را زمانی که قابل تشخیص است، بررسی کند.

اگر فتـق قابل بازگشت باشد، شما و یا پزشکتان به راحتی فتـق را در حالى که دراز کشیده اید به داخل شکم بر مى گردانید. با این حال، اگر ناموفق باشد، ممکن است فتـق محدود یا فشرده پیدا کنید.

درمان فتـق های اینگوینال:

فتـق درمان دارویی نداشته و درمان اصلی و قطعی آن جراحی می باشد. مواردی مانند فتـق بند و وسائل مشابه، به دلیل عدم نقش اثبات شده در درمان فتـق و همچنین افزایش چسبندگی و عارضه دار شدن فتـق، به هیچ وجه به عنوان درمان اصلی فتـق توصیه نشده و نمی شود. صرفا در مواردی که سن بیمار بالا است و یا بیماری زمینه ای مانع از انجام جراحی می شود، این وسایل استفاده می شوند.

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

جراحی فتق اینگوینال

 جراحى باز فتـق اینگوینال

حین جراحی برشی حدودا ۴-٣ سانتیمتری در محل کـانال ایـنـگوینال (قسمت جانبی شکم در بالای ناحیه تناسلی) داده شده و پس از کنار زدن عضلات و جدا سازی عروق و اعصاب مربوط به بیضه و مجاری انتقال دهنده اسپرم، محل پارگی (ساک فتـق) مشخص شده و محل پارگی ترمیم می گردد.

جراحى لاپاروسکوپی فتـق اینگوینال

در لاپاروسکوپى، چند برش کوچک تر شکمی ایجاد می شود. یک لوله ى بلند و نازک با یک دوربین به همراه نور در انتهاى آن به جراح کمک می کند که در حین جراحى داخل بدن بیمار را ببیند.

هدف هر دو روش جراحی، بازگرداندن بافت داخلی شکم به داخل حفره ى شکم و بازسازی نقص دیواره شکمی است که معمولا برای تقویت دیواره ى شکم یک ساختار در آن قرار مى دهند. هنگامی که ساختارها در جای مناسب خود قرار گرفتند، جراح برش ها را مى بندد و بخیه مى زند. جوانب مثبت و منفی بالقوه اى برای هر دو روش وجود دارد. به عنوان مثال، لاپاراسکوپى زمان بهبودى کم ترى نیاز دارد، اما خطر بازگشت مجدد فتـق با لاپاروسکوپی بیشتر است.

فتق مغبنی یا کشاله ران (inguinal hernia)، تشخیص و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

عوارض فتق کشاله ران

عوارض فتـق کشاله ران عبارتند از:

اعمال فشار بر بافت‌های اطراف بیشتر فتـق‌های اینگوینال اگر با جراحی اصلاح نشوند، بمرور زمان بزرگ میشوند. در مردان، فتـق بزرگ‌شده می‌تواند به داخل کیسه بیضه کشیده شده و باعث تورم و درد بیضه‌ ها شود.

 فتـق حبس شده: در صورتیکه محتویات فتـق در نقطه ضعیف شده در دیواره شکم گیر کند، روده مسدود می شود که این در نهایت منجر به درد شدید، حالت تهوع، استفراغ و ناتوانی در دفع مدفوع یا خارج کردن گاز معده میشود.

فتـق مسدود شده: فتـق مسدود شده می‌تواند جریان خون را در روده قطع کند. فتـق مسدود شده میتواند باعث از بین رفتن بافت روده مسدود شده شود. فتـق مسدود شده یک بیماری خطرناک است که باید هر چه سریعتر جراحی شود.

پیشگیری از فتـق های اینگوینال:

اگر چه شما نمی توانید از عوامل ژنتیکی جلوگیری کنید، اما مى توانید از عوامل دیگر ایجاد کننده ى فتـق پیشگیرى کنید. این نکات را دنبال کنید:

 • حفظ وزن سالم
 • داشتن رژیم غذایی با فیبر بالا
 • ترک سیگار
 • اجتناب از برداشتن اجسام سنگین

درمان جراحى اولیه می تواند به درمان فتـق های اینگوینال کمک کند. با این حال، همیشه خطر کمی از عود و عوارض وجود دارد. که می تواند شامل عفونت پس از جراحی یا بهبود زخم ضعیف جراحی باشد.

 

 

 

 

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی), مجله اینترنتی چارگوشه

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …