فال ازدواج با سایر ماه ها

فال ازدواج با سایر ماه ها

 

ایا ماه تولد در خصوصیات اخلاقی ما تاثیری دارد؟

بله ! قطعا ماه تولد در ویژگی های ما تاثیر دارد اما همه ی ویژگی های ما ساخته ی ماه تولدمان نیست. عواملی چون : خانواده ،محیط ، ژنتیک،دوستان و افرادی که با انها در ارتباطیم، تحصیلات، و عوامل بسیار زیاد دیگری نیز در خصوصیات شخصیتی ما نقش دارد.

اما بهرحال ماه تولد هم تاثیر چشم گیری در شخصیتتان دارد و میتواند تا حدودی تعیین کننده ی ارتباط مناسب یا نا مناسب شما با افراد مختلف باشد.

با ما در مجله ی اینترنتی چارگوشه همراه باشید.

 

فال ازدواج با سایر ماه ها

فال ازدواج

 

 • فروردین:

ماه های مناسب:

_متولدین مرداد (بر انگیزاننده)

_آذر ماه (روشنفکر)

_اردیبهشت ماه (اهل عمل)

_بهمن ماه (ایده عالی است)

ماه های نامناسب:

_متولدین خرداد ماه (سلطه جو)

_شهرویر ماه و آبان ماه (حسود)

_تیر ماه (عبوس)

_اسفند ماه (منفی)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 
 • اردیبهشت

ماه های مناسب :

متولدین شهریور ماه (دارای قوه تصور)

دی ماه (سلطه جو)

تیر ماه (غریزی)

اسفند ماه (منفعل ) و فروردین ماه

ماه های نامناسب:

آبان ماه (سوء ظنی)

مرداد ماه (سلطه جو)

آذر ماه (دارای احساس مالکیت)

بهمن ماه (وابسته)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 • خرداد

ماه های مناسب :

متولدین مهر ماه (خلاق)

بهمن ماه (عاطفی)

مرداد (حساس)

ماه های نامناسب:

متولدین فروردین ماه (کله شق)

خرداد ماه (سلطه جو)

آبان ، اسفند ، تیر ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

فال ازدواج با سایر ماه هاعاشقانه های ازدواج

 • تیر

ماه های مناسب :

متولدین آبان ماه (دارای قدرت رهبری)

اسفند ماه (همراه)

اردیبهشت ماه (پر تکاپو)

شهریور ماه (ساعی و کوشا)

ماه های نامناسب:

متولدین فروردین ماه (پر حرف)

آذر ماه (افسرده)

بهمن ماه و خرداد ماه (دوشخصیتی)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 • مرداد

ماه های مناسب :

فروردین ماه (عاطفی)

آذر (حساس)

مهر ماه و بهمن (دلسوز)

ماه های نامناسب :

اسفند (بی قرار و نا آرام) ، آبان (طعنه زن) ، دی (محافظه کار)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 

 •  شهریور

ماه های مناسب :

اردیبهشت ماه (محافظه کار)

تیر ماه (عاشق خانه و زندگی)

دی ماه (پر تکاپو)

شهریور ماه (دارای علایق مشترک)

ماه های نامناسب :

آبان ماه (سلطه جو)

آذر و مرداد (حسود)

فروردین ماه (دارای احساس مالکیت)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)
فال ازدواج با سایر ماه ها

متولد ماه مناسب برای ازدواج

 •  مهر

ماه های مناسب :

متولدین خرداد (روشنفکر)

اسفند ماه ، بهمن ماه (ایده آلیست)

مرداد ماه (مترقی)

فروردین ماه (دست و دلباز)

ماه های نامناسب:

دی ماه (عبوس)

آبان ماه (بد گمان)
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 

 •  آبان

ما ه های مناسب :

تیر ماه (هنرمند)

اسفند ماه (روح گرا)

دی ماه (شوخ طبع )

ماه های نامناسب :

فروردین ماه (اهل دعوا)

اردیبهشت ماه (سلطه جو)

مرداد ماه (خود خواه)

مهر ماه (نیش دار) و بهمن ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 • آذر

ماه های مناسب :

متولدین فروردین ماه (روشنفکر)

مرداد ماه (رهبر)

آذر ماه (همدرد و دلجو) و مهر ماه و بهمن ماه

ماه های نا مناسب :

اردیبهشت ماه (خود پسند و مغرور)

تیر ماه (عاشق خانه و زندگی)

شهریور ماه (پر حرف)

آبان ماه (خلاق ) و دی ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

فال ازدواج با سایر ماه ها

 ارتباط عاشقانه
 •  دی

ماه های مناسب :

اردیبهشت ماه (با محبت)

شهریور ماه (انتقادی)

آبان ماه (جذاب)

اسفند ماه (جلب کننده)

ماه های نامناسب :

فروردین ماه (پر قدرت) ، مرداد ماه (سلطه جو) ، مهر ماه (اجتماعی ) و آذر ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 
 • بهمن

ماه های مناسب :

خرداد ماه (ایده آلیست)

مهر ماه (خلاق )

آذر ماه (عاطفی)

فروردین و مرداد ماه

ماه های نامناسب :

اردیبهشت ماه (سلطه جو)

تیر ماه (خلق و خوی متغیر )

آبان ماه
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

 • اسفند

ماه های مناسب :

تیر ماه (عاطفی )

آبان ماه (متوازن)

اردیبهشت ماه (مترقی )

مهر و دی ماه

ماه های نا مناسب :

فروردین ماه (با قدرت)

مرداد ماه (پر حرف) و خرداد ماه
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

 

ممنون از همراهی شما با ما در مجله اینترنتی چارگوشه

 

مطالب مرتبط:

چگونه فال پاسور بگیرم؟

 

مطلب پیشنهادی

خصوصیات مرد متولد سال گاو در طالع بینی چینی

خصوصیات مرد متولد سال گاو در طالع بینی چینی در این مطلب به بررسی خصوصیات …