غزلیات امیر خسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

عشق از پی جان گرفت ما را
خلقی به زبان گرفت ما را

خرسند به عافیت نبودیم
اینک حق آن گرفت ما را

سرو قد او به ناز و فتنه
هر لحظه روان گرفت ما را

ای دیده، چه ریزی از برون آب؟
کاین شعله به جان گرفت ما را

همچون کایینه گیرد آتش
عشق تو چنان گرفت ما را

ای خواب، برو که باز امشب
سودای فلان گرفت ما را

گویند که مرگ طرفه خوابی ست
این خواب گران گرفت ما را

ترسم که برون برد ز عالم
این غم که عنان گرفت ما را

خندید بر اهل درد خسرو
درد دل شان گرفت ما را

 

غزلیات امیر خسرو دهلوی

امیر خسرو دهلوی در کنار استادش نظام الدین اولیا

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …