عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز

سفره هفت سین سنتی که از دیر باز وجود داشته و اکنون هم در میان پارسی زبانان رایج است. این سفره در قدیم یکی از بهترین و فرخنده سفره های موجود بوده که مردم در لحظه تحویل سال گرد آن جمع می شدند و به رسم ادب نزد مسن ترین و بزرگترین عضو خانواده می رفتند. هر چند این سنت همچنان ادامه دارد اما کمی کمرنگ شده است. در ادامه مجموعه گلچینی از بهترین عکس های پروفایل و عکس پس زمینه ی سفره هفت سین را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم با چارگوشه همراه باشید.

 

 

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سنجد :

سنجد نمـاد فرزانگی و زایش است

سنجد را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی بـا خویشتن عهد کند، بـا آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجـام دهد؛ چرا که سنجد نمـاد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است.

سنجد نمـاد فرزانگی و زایش است. سنجد میوه‌ای است که وقتی بـارور می‌شود و بویش در فضا پراکنده می‌شود. پرورش دهنده قوای احساسی آدمی نیز هست. به همین دلیل برخی بر این بـاورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می‌شود، نمـاد عشق انسان‌هـا به یکدیگر نیز است.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

سبزه :

مردم سبزه را نمـاد شادابى و سرسبزی و نشانگر زندگى بشر و پیوند انسان بـا طبیعت می‌دانند

سبزه نمـادی از سرسبزی، برکت، روزی و نشاط است. این سبزه را در سفره هفت سین به نشانه پیوند میان بشریت و نیکو سیرتی می گذارند. ایرانیان معتقدند که وجود سبزه در سفره هفت‌سین، شادابی و خرمی را در طول سال به همراه دارد. مرسوم است که سبزه را تـا روز سیزدهم نوروز که سیزده‌ به‌ در خوانده می‌شود نگاه داشته و همراه بـا آن بدی‌هـا و کدورت‌هـا را دور بریزند. همچنین برخی معتقدند که گره زدن سبزه در روز سیزده‌ به‌ در سبب بـاز شدن بخت جوانان دم بخت می‌شود.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سمنو :

سمنو نمـاد توجه به دیگران و همکاری و همبستگی است

سمنو یکی دیگر از سین هـای سفره هفت سین است و سمبل قدرت است. سمنو مظهر صبر و مقاومت و عضو عدالت و قدرت است. سمنو غذایی مقوی است که از آرد و گندم تهیه می شود، به آن غذای مرد آفرین می گویند و سرشار از ویتـامین E و مواد مغذی است و سمنو به عنوان نمـاینده ای از جهـان قدرت بر سفره هفت سین می رود.

از طرف دیگر چون طبخ سمنو دشوار است و برای تهیه ی آن بـاید از کمک دوستـان و همسایگان استفاده نمود، از این دریچه سمنو نمـاد توجه به دیگران و همکاری و همبستگی تلقی شده است.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

سمـاق :

سمـاق نمـاد صبر و بردبـاری است

در فرهنگ کهن ایران، سمـاق نمـاد صبر و بردبـاری و تحمل دیگران بوده است. در گذشته سمـاغ را به صورت کوبیده در سفره هفت‌سین می‌گذاشتند که این نیز بـاید توسط پدر خـانواده در سفره گذاشته شود.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

سیب:

سیب در سفره هفت سین نمـاد سلامتی است

سیب، نمـاد سلامتی و زیبـایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. رسم است که سیب را مـادربزرگ یا پدربزرگ خـانواده سر سفره هفت سین بگذارند؛ به این دلیل که همیشه بزرگترهـای یک خـانواده نگران سلامتی اعضای خـانواده شان هستند.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سرکه :

سرکه سر سفره هفت سین مـا را به پذیرش ناملایمـات زندگی دعوت می کند

سرکه، نمـاد تسلیم و رضاست. زندگی پیوسته توام بـا رنج و مشقت و زحمت است و هیچ انسان متعهد و بـا مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند به زندگی ادامه دهد. خداوند، زمین و آسمـان و انسان را آسوده و بی غم نیافرید و در هر مشقتی که می رسد ، حکمتی نهفته است و سرکه گویای تسلیم در برابر حکمت خداوند بزرگ و حکیم است.

از سرکه در ادبیات و تمثیل ایرانی در توصیف اضطراب و اشک و گریه استفاده می‌شود و مولانا از گریه و آزار بـا عنوان سرکه فشانی یاد می‌کند. سرکه سر سفره هفت سین مـا را به پذیرش ناملایمـات زندگی دعوت می کند.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

سیر :

سیر یکی از اجزای مهم سفره هفت سین است

سیر نمـاد میکروب‌زدایی و پاکیزگی محیط‌زیست و سلامت بدن و نیز زدودن چشم‌زخم است که بـاید حتمـاً بر سر سفره هفت سین نهـاده شود. به اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان را می‌گریاند. امروزه سیر نمـاد سیری چشم و دل است.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سایر وسایل سفره عیدانه:

تخم مرغ هـای رنگی زینت بخش سفره هفت سین هستند

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سکه :

سکه نمـاد رزق و روزی، برکت و پربـاری بـاشد. بـا قرار دادن سکه در سفره هفت سین نوروزی، سالی پرثمر و پربرکت را آرزو می کنیم.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

سنبل :

سنبل یادآور شادی، طراوت، بـاروری و نیک خویی ست. عطر خوش سنبل هنگام تحویل سال سالی نیکو و پربرکت را نوید خواهد داد.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

تخم مرغ :

تخم مرغ هـای رنگی زینت بخش سفره هفت سین هستند. این تخم مرغ هـا نشانه ی زایش و ادامه ی زندگی و حیات هستند.

 

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سفره هفت سین ۹۹

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

تـاریخچه هفت سین

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

بهترین سین سفره هفت سین چیست

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

هفت سین چه چیزهـایی است

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

سفره هفت سین ۹۹

عکس پروفایل هفت سین و عکس پس زمینه هفت سین نوروز, مجله اینترنتی چارگوشه

نمـاد هر یک از هفت سین

 

 

 

 

مطلب پیشنهادی

ژست عکس با فشفشه دخترانه, مجله اینترنتی چارگوشه

ژست عکس با فشفشه دخترانه

ژست عکس با فشفشه دخترانه فشفشه این وسیله کوچک که وقتی آن را روشن می …