عاشق یکرنگ را یار وفادار هست از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشه

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست از وحشی بافقی

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست از وحشی بافقی

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست
بنده شایسته نیست ورنه خریدارهست

می‌رسدت ای پسر بر همه کس ناز کن
حسن و جمال ترا ناز تو در کارهست

گر چه لبت می‌دهد مژده حلوای صبح
مانده همان زهر چشم تلخی گفتار هست

لازمهٔ عاشقیست رفتن و دیدن ز دور
ورنه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست

وحشی اگر رحم نیست در دل او گو مباش
شکر که جان ترا طاقت آزار هست

وحشی بافقی

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشه عاشق یکرنگ را یار وفادار است عاشق یکرنگ را یار وفادار هست از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشهوحشی بافقی

 

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …