طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن

 طرح لبـخنـد هـالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن

زیبـایی و سلامـت دندان از دیر بـاز جزو فاکتورهـای زیبـایی بوده اســت. اما امروزه بـا گسترش روز افزون تکنولوژی و علوم پزشکی و دندان پزشکی دیگر این ویژگی هـا نه تنهـا آرزو نیست بلکه بسیار در دسترس اســت. روش هـای گوناگون که هر کدام در این زمـینه به خدمت گرفته شده اند تـا بتوانند کمکی به این آرزو و تمایل به زیبـایی انسان داشته بـاشند.

حتما شما هم دربـاره لبـخنـد هـالیوودی مطالبی را شنیده بـاشید. امروزه بسیاری دوست دارند لبـخنـدشـان شبیه لبـخنـدهـای هـالیوودی بـاشد اما خوب قبل از اینکه بخواهید لبـخنـدتـان را شبیه لبـخنـد هـای هـالیوودی نمایید بهتر اســت دربـاره خصوصیات و ویژگی هـای این لبـخنـد بیشتر بدانید. لبـخنـد هـالیوودی به لبـخنـدی مـی گویند که تقریبـا بی نقص و به شکل زیبـایی بروی لبـان نقش مـی بندد. دندان هـایی که به صورت ردیفی و بسیار مرتب و بـا رنگ سفید در دهـان شما خود نمایی مـی کنند. اما شـاید سوال مهم اکثر شما این بـاشد حالا چگونه مـی توان لبـخنـد خود را به لبـخنـدهـای هـالیوودی نزدیک تر نمود؟

برای این کار چند راهکار به شما پیشنهـاد مـی کنیم: قبل از هر چیز شما بـاید به یک متخصص دندانپزشک مراجعه نمایید و او دندان هـای شما را به خوبی و بـا دقت معاینه نماید. بعد از بررسی دقیق بـاید دید که آیا شکل و فـرم دندان هـا و فک شما برای ونیر پورسلن مناسب اســت یا خیر. در این مـیان اگر شما جز افرادی هستید که دندان قورچه زیادی دارید به نظر اســتفاده از این روش اصلا برایتـان مناسب نبـاشد. در این حالت گزینه پیشنهـادی برای این دسته از افراد اســتفاده براکت نامرئی اســت.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

طرح لبخند هالیوودی

نکته مهم دیگری که بـاید قبل از اینکه به فکر لبـخنـد هـالیوودی بـاشید به ان فکر کنیـد این اســت که اگر دندان هـای شما دچار پوسیدگی یا بیماری خـاصی اســت بـاید قبل از اقدام به عمل هـای زیبـایی این مشکلات را کاملا برطرف نمایید. اما کار بعدی که بـاید انجام دهید این اســت که از دکتر متخصص خود بخواهید که وضعیت دهـان و دندان و فک شما را به خوبی مورد بررسی قرار دهد و ببینید اصلا دندان هـایتـان به درد عمل ای زیبـایی مـی خورد یا خیر. قبل از اینکه بخواهید مراحل درمان واقعی را شروع کنیـد بـاید از لبـخنـدهـای آزمایشی اســتفاده نمایید تـا بتوانید به هر حال شمایلی از نتیجه نهـایی را مشـاهده کنیـد و بر اساس آن تصمـیم به ادامه کار بگیرید. مخصوصا در مورد لبـخنـد هـالیوودی بـاید قبل از اینکه بخواهید اقدام جدی صورت دهید حتما مدل آزمایشی آن را برای خودتـان امتحان کنیـد.

لبـخنـد هـای آزمایشی در مدل هـای مختلف طبیعی و تخم مرغی و هـالیوودی وجود دارند و شما بر اساس نیاز خود مـی توانید هر کدام از آنهـا را که خواســتید امتحان نمایید. اما اگر به این نتیجه رسیدید که بـاید شما هم عمل زیبـایی را برای رسیدن به لبـخنـد هـالیوودی انجام دهید پس مرحله بعدی این اســت که ابتدا به سفید کردن دندان هـایتـان بپردازید. در واقع بـا این کار سایه دندان هـایتـان از بین خواهند رفت و رخ و نمایی زیبـا را به خود خواهند گرفت. در واقع متخصص دندانپزشکی بـاید بتواند بـا توجه به جنس و نوع دندان هـای شما تشخیص دهد تـا چه مـیزان مـی توان دندان هـایتـان را سفید کرد.

خوب مرحله بعدی بدین صورت آغاز مـی شود که برای رسیدن به لبـخنـد هـالیوودی احتمالا بـاید بخش هـایی از بـافت دندان شما برداشته شود تـا شبیه به مدل مورد نظر شود. در این بخش ابتدا دندان هـای مرود نظر بی حس خواهند شد و بعد از تراشیدن ونیر موقتی را برای شما به کار خواهیم برد تـا بتوانید نحوه لبـخنـد هـالیوودی خود را به صورت تستی مشـاهده نمایید.

اما بعد از چند روز که از عمل تراشیدن دندان هـا گذشت بـاید به آزمایشگاه مراجعه نمایید و بـا مسئول ان دربـاره نوع ونیز موقتی که برای شما اســتفاده شده صحبت کنیـد. در این زمان بـاید اگر تغییراتی که مد نظر دارید را به او بگویید تـا بتواند انهـا را برایتـان لحاظ نماید. تغییرات فوق مـی تواند در زمـینه نوع و رنگ دندان هـا بـاشد. اما سوال بعدی که بسیار مهم اســت این اســت که برای دست یابی به لبـخنـد هـالیوودی بـاید چند دندان را تراش دهیم و تغییر حالت دهیم؟ این امر دقیقا به شکل و فـرم دندان هـای شما بستگی دارد.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

طرح لبخند توسط تیم دندانپزشکی اجرا می شود.

اینکه دندان هـای شما در هنگام خندیدن چند تـای آنهـا مشخص مـی شود عامل مهمـی اســت که معلوم مـی کند بـاید بر روی چند تـا از دندان هـای شما تغییراتی در فـرم و اندازه ایجاد شود. معمولا اکثر افراد برای رسیدن به لبـخنـد هـالیوودی بین 6 تـا 8 دندان جلویی را بـاید ونیز نمایند. اما گاهی اوقات برخی تنهـا ترجیح مـی دهند که 4 دندان بـالایی را ونیز نمایند.

اما سوال مهم بعدی این اســت که آیا بعد از انجام عملیات زیبـایی برای لبـخنـد هـالیوودی برای سالم ماندن آن بـاید مراقبت هـای ویژه ای انجام داد؟ بله. هر روز بـاید نخ دندان بکشید و دو بـار در روز مسواک بزنید و حداقل هر شش ماه یک بـار به کارشناس بهداشت مراجعه کنیـد. همچنین بـاید حداقل سالی یک مرتبه به دندانپزشک مراجعه کنیـد تـا مطمئن شوید دندانهـایتـان در وضعیت خوبی به سر مـی برند. همـین که ونیر پورسلن را روی دندان هـایتـان گذاشتید بـاید رژیم غذایی خود را اصلاح کنیـد و از مصرف غذاهـا یا انجام عاداتی که مـی توانند ونیر را خراب کنند، اجتناب کنیـد.

ممکن اســت دندانپزشک از شما بخواهد برای محافظت از ونیر و جلوگیری از شکستگی آن، از محافظ نرم دهـان در هنگام خواب اســتفاده کنیـد. لبـخنـد هـالیوودی به نمایش قرار گرفتن دندان هـا و لثه هـا در وضعیت مناسب گفته مـی شود که بـا جذابیت روی چهره ی بیمار جلوه کرده و او را زیبـاتر کرده. انجام این زیبـاسازی دندان هـا به دهه 60 و 70 بوده که توسط پزشک آمریکایی برای زیبـاشدن خط لبـخنـد بـازیگران هـالیوودی برای بـازی در فیلم هـا انجام شد و بعد از آن به لبـخنـد هـالیوودی نام گرفت.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اصول زیبـا بودن لبـخنـد:

نحوه ی قرار گرفتن دندان هـا و لثه ای که نمایان اســت و زوایای مختلف در دید دندان هـا بـاعث نا زیبـا شدن لبـخنـد شده و داشتن دندان هـای نیشی تیز ظاهر صورت و چهره را مردانه کرده و بـا گرد کردن زاویه هـای دندان هـا چهره را ملایم و آرام تر جلوه مـی دهد و در خـانم هـا بـا داشت دندان هـای جلویی بلند بیشتر جلوه زیبـا داشته.

دندان هـای جوان بـا زوایای صاف و مشخص بوده و افراد مسن سایش داشته و زوایای آن هـا به مرور گرد شده. برخی افراد در هنگام خنیدن مقدار زیادی از لثه ی آن هـا مشخص بوده و دندان هـایشـان کوتـاه و کوچک بوده که علاوه بر زیبـاسازی دندان هـا بـاید به ترمـیم لثه نیز اقدام گردد تـا بتواند ویژگی لبـخنـدهـای هـالیوودی را ایجاد کند.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

با اصلاح طرح لبخند دیگر نگران لبخندتان نباشید

بررسی خط لبـخنـد:

دندانپزشک معالج بـا معاینات لازم و عکس برداری هـای فتوگرافی که انجام مـی گیرد بـا کمک گرفتن از نرم افزارهـای مخصوص لبـخنـد فرد را بعد از درمان آنالیز کند و مشکلات و آسیب هـای دهـانی بیمار را بیان کرده و درمان هـای لازم را نام برده و روش کار هریک را نیز بیان کند تـا بیمار توجیه شود و اقدامات لازم را جهت انجام درمان بپذیرد.

طراحی کردن لبـخنـد برای بیمار:

بعد از اینکه آنالیز وبررسی هـای لازم از روی عکس برداری دندان هـای بیمار به عمل آمد مـی توان بـا اســتفاده از نرم افزارهـای کمکی کارهـای لازم را از قبیل سفید کردن و روکش یا کاشت و ارتودنسی اســت روی دندان هـا شبیه سازی کرد تـا برای او لبـخنـد هـالیوودی نمایش داده شود. در عصر کنونی داشتن لبـخنـد هـالیوودی از نظر اجتماعی و عاطفی ضرورت داشته و مـی تواند تـاثیر بسیاری در شغل و روابط بگذارید و بـا داشتن جذابیت و اعتماد بنفس که تـا حد زیادی در موفقیت هـای شغلی متـاثر اســت و به وضوح دیده شده که این افراد از نظر اجتماعی و روابط ارتبـاطی موفق تر هستند و در محل کار و اجتماع بـا توجه بیشتر ی روبرو هستند.

در گذشته بـاید از روش هـای سنتی و دردناک دندانپزشکی برای ترمـیم دندان هـا اســتفاده مـی شد ولی امروزه بـا پیشرفت در حوزه ی دندانپزشکی و مجهز شدن مواد و تجهیزات و تکنیک هـای خـاص این درمان هـا بـا مدت زمان کم تری همراه بوده و برای بـازسازی کردن دندان هـا و اصلاح خنده و تغییر دادن رنگ دندان هـا نیز بـا توجه به ماهر بودن دندانپزشک قابل انجام بوده. زیرا مـی توان بـا دو جلسه حضور در دندانپزشکی اقدام به زیبـاسازی دندان هـا کرد و بدون تراش دادن و طولانی شدن دوره ی درمان کار را تمام کرد.

از عواملی که در خط لبـخنـد تـاثیر مـی گذارد فـرم و ظاهر صورت اســت و همـینطور حالت لب و مطابقت داشتن صورت بـا نوع درمان زیبـایی نقش داشته زیرا به صورت کلی 5 نوع فـرم صورت داریم که شـامل:

– صورت بلند

– صورت گرد

– صورت بیضی

– صورت مربعی

– صورت قلبی شکل

مـی توان گفت ایده آل ترین فـرم صورت بیضی اســت که بـا هر نوع لبـخنـدی متناسب اســت. بر فرض مثال اگر فردی فـرم صورتش کشیده بـاشد بـا پوشیدن گوشواره ی بلند و آویز بلندتر و کشیده تر دیده مـی شود و بـا طراحی کردن دو دندان قدامـی بلند برای او تـاثی منفی بر چهره ی وی مـی گذارد و طراحی لبـخنـد برای هر فـرم صورتی متفاوت اســت.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

طرح لبخند برد پیت

چگونه لبـخنـد هـالیوودی داشته بـاشیم:

بسیاری از افراد خواهـان داشتن لبـخنـد هـالیوودی هستند و سوالات متداولی مـی شود که برای داشتن این لبـخنـد چکار بـاید کنند و چه اقداماتی لازم اســت انجام دهند.

اگر دندان هـای نامرتب و بهم ریخته بـا رنگ کدر یافت شود آن هـا را ترمـیم کرده و زیبـاتر مـی شوند و به طور کلی به لبـخنـد هـالیوودی لبـخنـدی بدون عیب و نقص گفته شده ه بـا سفید کردن و مرتب کردن دندان هـا همراه بوده. بـا بـالا رفتن تقاضای افراد برای ونیرهـای سفید کننده و زیبـا کننده در تنوع  متناسب بـا نیاز افراد فراهم شده اســت.

چگونه صاحب لبـخنـد هـالیوودی شوید:

1- دندان هـا بـاید معاینه شوند و وضعیت دندان هـا بـا فک بسته دهـان مورد بررسی قرار بگیرد که آیا مناسبت دارد یا نه. و افرادی که دارای دندان قروچه هستند نمـی توانند از ونیر پورسلین اســتفاده کرد و بـاید از روش هـای سفید کننده ی دندان هـا بکار برد. در هنگام مراجعه به دندانپرشک بـاید بیماری هـای لثه و یا پوسیدگی که از آن رنج مـی برید بگویید.

2- وضعیت دهـان مورد بررسی قرار مـی گیرد تـا برآورد شود که آیا برای داشتن لبـخنـد هـالیوودی شرایط لازم را دارید یا نه. و یا لبـخنـدی آزمایشی را پیشنهـاد مـی کنند تـا براساس آن هـا نوع مناسب را انتخـاب کنیـد و قبل از آغاز درمان نتیجه ی حاصل را مشـاهده کنیـد.

دارای انواع و مدل هـایی از قبیل تخم مرغی، جوانی، طبیعی یا هـالیوودی هست که بـاید برای خط لبـخنـد خود یکی را برگزینید و بر اساس آن متخصصان آزمایشگاه آن را مـی سازند.

طرح لبخند هالیوودی و تمام اطلاعات مربوط به آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اصلاح طرح لبخند

3- بـا اتمام درمان ونیر روی دندان هـا بـاید عمل سفید کردن انجام گیرد تـا سایه ای که روی دندان هـا افتـاده از بین برود و بهبود پیدا کند و قبل از انجام دادن سفید کنندگی بـاید قابلیت دندان هـا را برای درجه ی سفیدی سنجید.

4-مدل هـای مختلف ونیر را آماده کرده تـا روی دندان هـای شما گذاشته شود تـا طرح لبـخنـد آزمایشی برای شما گذاشته شود تـا آن را مشـاهده کنیـد و دندان هـا را بی حس کرده تـا در این حین متوجه درد نشوید و به صورت موقتی این ونیر روی دندان شما امتحان مـی شود تـا ببینید که این طرح لبـخنـد هـالیوودی که انتخـاب کرده اید به چه صورت اســت.

5- بعد از چند روز از شما خواســته مـی شود که به آزمایشگاه رفته تـا در مورد ونیر موقتی بـا تکنسین آزمایشگاه صحبت کنیـد و تصمـیم خود را در رابطه بـا نوع و رنگ و طرح آن به او بگویید تـا تغییرات لازم را روی آن انجام دهد و مورد رضایت شما بـاشد.

یکی از روش هـای گریم که روی دندان هـای بـازیگران هـالیوودی هنگام ضبط فیلمبرداری انجام مـی گرفت گذاشتن روکش هـایی بـا جنس آکریل بود که روی دندان هـای بـازیگران که در حال بـازی بودن چسبـانده مـی شد و به صورت پوسته ای موقتی بود که بعد از چند ساعت از دندان جدا مـی شد و به لبـخنـدهـای هـالیوودی نام گذاری شد.

 

 

مطلب پیشنهادی

کهیر چیست؟ چگونه به آن مبتلا می‌شویم؟ راه‌های پیشگیری و مقابله با کهیر, مجله اینترنتی چارگوشه

کهیر چیست؟ چگونه به آن مبتلا می‌شویم؟ راه‌های پیشگیری و مقابله با کهیر

کهیر چیست؟ چگونه به آن مبتلا می‌شویم؟ راه‌های پیشگیری و مقابله با کهیر در سری …