شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

 

اخرین چهارسنبه سال را هرسال با نام “چهارشنبه سوری ” میشناسیم .در این مردم از قبل چوب جمع اوری میکنند و در شب دئر هم جمع میشوند و اتش روشن میکنند و از روی ان میپرند و شعر میخوانند و شادی میکنند. به طور کلی در این روز به برگزاری سنت‌های چهارشنبه سوری پرداخته می‌شود مهم‌ترین این شعرها سرخی تو از من است. همچنین شاعران معاصر در سال‌های اخیر اشعار مختلف مرتبط با چهارشنبه سوری سروده‌اند که می‌توانید آنها را در ادامه در مجله اینترنتی چارگوشه  بخوانید.

 

شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

 شعر چهارشنبه سوری سرخی من از تو

 

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

در دلم سوری است مانند چهارشنبه سوری!

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

زردی من از تو
سرخی تو از من

غم برو شادی بیا
محنت برو روزی بیا

ای شب چهارشنبه
ای کلیه جاردنده
بده مراد بنده

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

بیامد چون همان چارشنبه سوری
بگیریم ما دگر جشن و سروری

و ما خواهیم پرید از روی آتش
که گرمی آمدش از سوی آتش

به آتش چون دگر زردی دهیم ما
که در سرخی ز او باشیم سهیم ما

مگو آن کار را آتش ستودن
بدان باشد که غم از دل زدودن

و آن چون هست در آیین ایران
بیا پاسش بداریم ای دلیران

مهسا الیاس پور

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

 

شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

شعر د باره ی روز چهارشنبه سوری

 

چهارشنبه سوری
افروختن آتش است
و من
به احترام رسوم گذشتگان
امشب را کنار آتش برافروخته شده دلم
سحر می‌کنم

سحر د. آریایی

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

رسیدی و پر از شادی و شوری، آهای چارشنبه سوری

شنیدم با جوانان جفت و جوری، آهای چارشنبه سوری

شده فرهاد با فرزاد و هوشنگ، برای شب هماهنگ

پیامک میزند پوران به پوری، آهای چارشنبه سوری

پس از سالی چتیدن یا پیامک، خوشا مهسا و بابک

مزه دارد ملاقات حضوری، آهای چارشنبه سوری

جوانان با مدلهای فرنگی، پی خوش آب و رنگی

تماما ناز و گوگوری مگوری، آهای چارشنبه سوری

نمایشگاه انواع مدلها، طراوت بخش دلها

صفابخش اُناثی و ذکوری، آهای چارشنبه سوری

بساط سرخی تو، زردی من، سر هر کوی و برزن

تو هم چون مردمان غرق سروری، آهای چارشنبه سوری

مش اصغر توی چادر دیدنی شد، پی قاشق زنی شد

که باشد استتار اینجا ضروری، آهای چارشنبه سوری

چراغ قرمز و ده حاجی فیروز، سیه روی و سیه روز

بگیرند از جماعت پول زوری، آهای چارشنبه سوری

یکی از جیغ و داد اهل کوچه، کند دندان قروچه

بگوید داد از این حد بی شعوری، آهای چارشنبه سوری

بر اعصابش زند یکریز تقه، هیاهوی ترقه

ندارد بیش از این تاب صبوری، آهای چارشنبه سوری

به فحش و لعن بر آباء و اجداد، مزاحم را کند یاد

شب آمرزش اهل قبوری، آهای چارشنبه سوری

مقصر من نمی گویم تـو هستی، ولی از بمب دستی

چه چشمانی که شد محکوم کوری، آهای چارشنبه سوری

نمی دانم بهشتی یا جهنم، که کارت گشته درهم

از این دیو و دد و غلمان و حوری، آهای چارشنبه سوری

کنند آزارها با نام سرکار، گروهی مردم آزار

که دورند از ادب صد سال نوری، آهای چارشنبه سوری

امید است اینکه با شادی معقول، همه خوشحال و شنگول

کنیم از شیوه ی این عده دوری، آهای چارشنبه سوری

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

 

شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

شعر روز چهارشنبه سوری

 

تق تق تق فش فشه فاصلمون کم بشه

هیزم و نفت و آتیش دوستت دارم خدایش

سیب زمینی به سیخه عکس گلت به میخه

غماتو بیار فوتش کن کینه داری شوتش کن

هوا بهاری میشه سرما فراری میشه

زردی ازت دور بشه هرچی بخوای جور بشه

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

بیاین آتیش روشن کنیم که آخر ِ زمستونه
چارشنبه امسالیمون حسابی آتیش بارونه

غم و به آتیش بزنیم سرخی ِ آتیش مال ما
درد و بلاها دور بشه از خونه امسال ما

آرش و کیخسرو و جم با همه اجداد ما
از گرمی آتیشامون دعوت بشن به خونه‌ها

کوزه جهل و بشکنیم از پشت بوم اندیشه
اسپند به آتیش بزنیم چشم حسودا کور بشه

بیاین دعا کنیم با هم دوباره آزادی بیاد
محنت بره روزی بیاد غم بره و شادی بیاد

اهریمنا عاصی بشن از شادی امسال ما
کور بشن و دور بشن و دود بشن و برن هوا

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

 

شعر در مورد چهارشنبه سوری ۹۹

چهارشنبه سوری عاشقانه

 

شب چهارشنبه سوری آخره ساله

زمستون میره پشتش بهاره

این جشن بزرگ از نیاکانه

ازنیاکانه پاک ایرانه

ای بته بته بته

یادت نره این گفته

ای بته بته بته

گوش کن ببین چی گفته

مامان و بابام بوته میخرن

کنار حیاط آتیش میزنن

بچه‌های خوب از روش میپرن

تا که این جشن رو از یاد نبرن

ای بته بته بته

یادت نره این گفته

ای بته بته بته

گوش کن ببین چی گفته

سرخی تو از من

زردی من از تو

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

مطلب پیشنهادی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی     آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر …