شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر ای روستایی کتاب اول دبستان دهه شصت که برای بسیاری از ما تبدیل به خاطره شده است. این شعر یادآور دوران شیرین و خوش کودکی است. در ادامه با چارگوشه همراه باشید.

 

 

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

 

ای روستایی

خوشا به حالت ای روستایی

چه شاد و خرم چه باصفایی

در شهر ما نیست جز داد و فریاد

خوشا به حالت که هستی آزاد

در شهر ما نیست جز دود و ماشین

دلم گرفته از آن و از این

ای کاش من هم پرنده بودم

با شادمانی پر می‌گشودم

می‌رفتم از شهر به روستایی

آنجا که دارد آب و هوایی

 

 

شاعر:

استاد جعفر ابراهیمی (شاهد)

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …