عیب رندان مکن ای ذاهد پاکیزه سرشت

شعر حافظ (عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت) غزل شماره ۸۰

غزل شماره ۸۰ از غزلیات ناب حافظ شیرازی حکیم و لسان الغیب

 

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

 

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

 

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

 

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

 

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

 

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

شعر حافظ (عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت) غزل شماره ۸۰

حافظ سعدی لسان الغیب غزل شماره ۸۰

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …