سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟
مردم این شهر می پرسند آبادی کجاست؟

ما به گرد خویش می‌گردیم آه ای ساربان!
آرمان‌شهری که قولش را به ما دادی کجاست؟

ای رسولِ عقل! ما را بگذران از نیلِ شک
گر تو موسی نیستی موسای این وادی کجاست؟

خنده‌های عیش ما جز خودفراموشی نبود
این هم از مستی که فرمودی! بگو شادی کجاست؟

باد در فکر رهایی روی آرامش ندید
راه بیرون رفتن از زندان آزادی کجاست؟

فاضل نظری

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

ما به گرد خویش می‌گردیم آه ای ساربان!

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

ای رسولِ عقل! ما را بگذران از نیلِ شک

سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست از فاضل نظری

خنده‌های عیش ما جز خودفراموشی نبود

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …