زیباترین اشعار به مناسبت روز دختر

زیباترین اشعار به مناسبت روز دختر

 

دختر و بهار

شما عبارت “دختر و بهار شما عبارت “د …” را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.
دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت
ای دختر بهار حسد می برم به تو
عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا
با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو
بر شاخ نوجوان درختی شکوفه
ای
با ناز میگشود دو چشمان بسته را
میشست کاکلی به لب آب تقره فام
آن بالهای نازک زیبای خسته را
خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش
بر چهر روز روشنی دلکشی دوید
موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او
رازی سرود و موج بنرمی از او رمید
خندید باغبان که سرانجام شد بهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم
دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار
ای بس بهارها که بهاری نداشتم
خورشید تشنه کام در آن سوی آسمان
گویی میان مجمری از خون نشسته بود
می رفت روز و خیره در اندیشه ای غریب
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود
فروغ فرخزاد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

زیباترین اشعار به مناسبت روز دختر

روز دختر مبارک باد

دختر خورشید

شما عبارت “دختر خورشید شما عبارت “د …” را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.
در نهفت پرده شب
دختر خورشید
نرم می بافد
دامن رقاصه صبح طلایی را
وز نگاه سیاه خویش
می سراید
مرغ مرگ اندیش
چهره پرداز سحر مردهست
چشمه خورشید افسرده ست
می دواند در رگ شب
خون سرد این فرسب شوم
وز نهفت پرده شب دختر خورشید
همچنان آهسته می بافد
دامن رقاصه صبح طلایی را
هوشنگ ابتهاج

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

زیباترین اشعار به مناسبت روز دختر

روز دختر

دختر دریا

زنجیره های وفا
حلقه در حلقه
گرد هم
چون گردنبندی از صفا
می نشیند روی گردن دختر دریا
دختر دریا
می خندد
چون گل خندان
و در میان خنده ها
می ریزد
از برق نگاهش
رشته رشته مروارید
می سازد خانه ای
آن سوی دریا
بامش صدف های دریا
در و دیوار و پنجره اش ، دانه های مروارید
پروانه فتاحی طاری

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

زیباترین اشعار به مناسبت روز دختر

تولد حضرت معصومه(س)

دختر که نمی خندد

شما عبارت “دختر که نمی خندد شما عبا …” را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.
دختر که نمی خندد
دوچرخه ؟ نه جانم
دختر کنار مادرش شبیه درس ش بنشیند
و آش رشته هم بزند
و خیره شود آن قدر
به رد گرگر و خاکستر
که صورتش از فرط غصه
گل بیاندازد
ش ش ش
دختر که گریه نمی کند
رویا زرین

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ممنون از همراهیتان با ما در مجله اینترنتی چارگوشه
مطالب مرتبط:

مطلب پیشنهادی

اس ام اس تبریک تولد اسفند ماه

اس ام اس تبریک تولد اسفند ماه   تو همان اسفندی ونویدی به بهار گرچه …