زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

زگیـل تنـاسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

زگیـل تنـاسلی(HPV)که همان ویـروس پاپیـلوم انسانی است و ازنوع ویـروس های DNAدار محسوب می شوند.این بیماری، یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی در دنیا است، که این عفونت از راه جنسی قابل انتقال است.HPV انواع مختلفی دارد،بعضی از آنها می توانند بیماری ومشکلات سلامتی را ازقبیل زگیـل های تنـاسلی و انواع سرطان ها ایجاد کند .اما برای توقف و درمان این بیماری، واکسن هایی علیه این ویـروس وجود دارد که درادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

علت ایجاد زگیل تناسلی چیست

علت ایجاد زگیـل تنـاسلی(HPV):

درصورتی که ویـروس پاپیـلوم انسانی (HPV ) پوست ناحیه تنـاسلی و مقعد را عفونی کند، زگیـل تنـاسلی ایجاد می‌شود. زگیـلهای تنـاسلی از شایع ترین عـفونتهای مقاربتی به شمـار می روند. بیش از صد گونه ویـروس پاپیـلوم وجـود دارد که هر کدام قسمت های مختلفی از بدن مانـنـد دسـت و پـا را درگیـر می‌کـند. حدود 30 نوع ویـروس پاپیـلوم در داخـل و اطـراف ناحـیه تنـاسلی و مـقعد وجـود دارد، امـا عامل ایجادکننده  زگیـل تنـاسلی فـقط دو ویــروس نوع ششـم و یـازدهم است.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

شایع ترین راه انتقال زگیل تناسلی مقاربت جنسی است

انتقال زگیـل تنـاسلی(HPV):

ویـروس پاپیـلوم یـعنی عامل ایجادکننده زگیـل تنـاسلی به راحتی از راه رابطه جنسی منتـقل می‌شود. هم بانوان و هم آقایان می‌توانند حامل این ویـروس و منتـقل کنـنده آن باشند. ویـروس پاپیـلوم انسانی از راه تماس پـوستی انتقال پیدا می کند،دراین صورت با تماس نزدیـک ناحیه تنـاسلی نیـز منتقل می‌شـود و انـتقال آن الزاما مـنوط به داشتن رابـطه جنسی دخـولی واژیـنال یا مـقعدی نیـست.

درصورتی که از کانـدوم استفاده شود، ویـروس انتقال نمی‌یابد، اما امکان دارد کاندوم تـمام ناحـیه تنـاسلی را پوشش ندهد و پوست ناحیه تنـاسلی بدون پـوشش عفونی شود. ویـروس پاپیـلوم بیشتر درهنگام وجود داشتن زگیـل منتقل می‌شود، اما احتمال سرایت آن پس از از بین رفتن زگیـل نیز وجود دارد. به نـدرت پیـش می‌آید که در اثر سـکس دهـانی زگیـل در دهان یا گلو یا روی لـب‌ها ایـجاد شود. زگیـل بـدون رابـطه جنسی مـقعدی از ناحـیه تنـاسلی به ناحـیه اطـراف مـقعد مـنتقل می‌شـود.

احتمال اینکه زگیـل تنـاسلی هنگام زایمان از مادر به نوزاد منتقل شود وجود دارد، الـبته این اتـفاق به نـدرت رخ می‌دهـد.زگیـل تنـاسلی از راه بـوسیدن، در آغـوش گـرفتن، استـفاده اشتـراکی از حـوله یا حـمام، شنـا در استـخر عـمومی، صنـدلی تـوالت، لـیوان، بـشقاب یا دیـگر وسـایل غـذاخـوری مـشترک مـنتقل نـمی‌شود.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

علائم زگیل تناسلی

نشانه‌ها و علائم زگیل تناسلی(HPV):

اکثـر بـیماران مـبتلا به عـفونت HPV دچـار زگیـل تنـاسلی نمی‌شـوند و ویـروس خودبه خود از بـین می‌رود. بنابراین امکان دارد شمـا یا هـمسرتان هرگز مـتوجه ایـن عـفونت ویـروسی نـشوید. ایـجاد شدن زگیـل پـس از تماس داشتن با ویـروس از سه تا چند هفـته یا حـتی چندین سال طـول می‌کشد. ممکن است برآمـدگی‌ها یا زائـده‌های گـوشتی کـوچک یا تـغییرات پـوستی داخـل یا بروی ناحیه تنـاسلی یا مقعدی به چـشم بـخورد. زگیـل تنـاسلی بیشتراوقات بـدون درد اسـت، امـا گاهی خـارش دارد و ایـجاد الـتهاب می‌کند.

چگونگه از وجودزگیـل تنـاسلی مطلع شویم:

یک روش قطعی برای مطلع شدن از وجود عفونت ویـروسی و زگیـل تنـاسلی این است که پـزشک زگیـل را بـبیند و عـفونت را تـایید کـند. بـنابراین حـتی اگـر خـودتان یا هـمسرتان از وجود زگیـل تنـاسلی مطمئن هستـید، باز هم توصیه می‌کنیـم که برای تایـید تشخیص به پـزشک مـراجعه کـنید. حـتی اگـر هـمسرتان زگیـل تنـاسلی نداشتـه بـاشد، باز هم احـتمال دارد که شمـا با زگیـل مـواجه شوید. احتمال انـتقال همـزمان بـیش از یـک عفـونت منـتقله جـنسی وجـود دارد. تـوصیه می‌کـنیم در شرایـط زیـر برای بررسی وجود عفونت به متخصص مراجعه کنید:

  • بروز علائم یا مشکوک شدن به آنها در خودتان یا همسرتان
  • چنانچه خودتان یا همسرتان رابطه جنسی محافظت نشده داشته‌اید.
  • ابتلا به نوع دیگری از عفونت‌های قابل انتقال از راه رابطه جنسی
  • باردار بودن یا قصد بارداری داشتن

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

تشخیص زگیل تناسلی

تشخیص زگیل تناسلی(HPV):

پزشک معمولاً زگیـل تنـاسلی را با دیـدن آن تـشخیص می‌دهـد و بـرای بررسی دقـیق آن از ذره بیـن استـفاده می‌کند.ممـکن اسـت معـاینه داخـلی واژن یا مقعد برای بـررسی وجـود زگیـل‌های داخلی انـجام شود. به نـدرت لازم می‌شـود تا بـرای مـعاینه دقـیق‌تر زگیـل از آن نـمونه بـرداری شود. در صورت لـزوم و بـا تـوجه بـه ناحیه نـمونه برداری بـی‌حسی مـوضعی اعـمال می‌شود.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

درمان زگیل تناسلی

درمان زگیـل تنـاسلی(HPV):

درمان زگیـل تنـاسلی به شکل زگیـل، تعداد و محل آنها بستگی دارد. هدف درمان برداشتن زگیـل مشخص است. میزان تاثیرگذاری و موفقیت درمان متغیر است و به اندازه و نوع زگیـل، روش درمان و واکنش سیستم ایمنی در مقابله با ویـروس بستگی دارد. برخی بیماران نیازی به درمان ندارند یا خود ترجیح می‌دهند که تحت درمان قرار نگیرند. بااین حال اکثر زگیـل‌ها پس از شروع درمان به سرعت از بین می‌روند. زگیـل تنـاسلی عامل ویـروسی دارد و باکتری منشأ آن نیست، بنابراین آنتی بیوتیک کاربردی در درمان آن ندارد.

روش‌های درمان زگیـل تنـاسلی به شرح زیر است:

استعمال پماد یا مایع روی زگیـل: به مدت چند روز در هفته. بیمار معمولاً خود این کار را در خانه انجام می‌دهد. طول دوره این درمان موضعی چند هفته است.
کرایوتراپی: زگیـل تنـاسلی هر یک تا دو هفته یک بار با نیتروژن مایع فریز یا منجمد می‌شود.
گرما (الکتروکوتری) یا سوزاندن زگیـل: این درمان به بی‌حسی موضعی نیاز دارد.
درمان با لیزر: این روش تحت بی‌حسی موضعی انجام می‌شود.
جراحی: ناحیه درمان قبل از شروع جراحی بی‌حس می‌شود.

زگیـل تنـاسلی برخی بیماران به سرعت محو می‌شود، اما بعضی زگیـل‌ها مقاوم است و باید درمان چند بار تکرار شود تا بتوان زگیـل را از بین برد. به علاوه تاثیرگذاری درمان گاهی زمان‌بر است و باید صبر داشت. نشانه ها بیانگر این نـکته است که سیـگاری‌ها به خوبی غـیرسیگاری‌ها به درمـان واکنش نـشان نـمی‌دهند. اگر درمان اول موفقیـت آمـیز نبـاشد، درمان دیـگری یا ترکیبی از درمـان‌ها امـتحان می‌شود. احتـمال عود کردن زگیـل نـیز وجود دارد.

استفاده از صـابون عـطری، روغـن حمام، کـف حمام، کـرم و لـوسیون تا زمان اتـمام درمـان ممـنوع است، چـون این فـراورده‌ها پوسـت را تـحریک می‌کنند. بیمار موظـف است پزشک را از باردار بودن یا احتمال بـارداری خود مطلع کند، چون حاملگی بر انـتخاب نـوع درمان اثـر می‌گذارد. فـراورده‌های مخصوص درمان زگیـل که در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد برای زگیـل تنـاسلی منـاسب نیست.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

واکسن HPV برای پیشگیری

پیشگیری از زگیـل تنـاسلی(HPV):

واکسن: واکسیناسیون می تواند از9 سالگی شروع شود وبرای همه ی افراد در سن 26 سالگی،توصیه می شود.درسن های بالاتر واکسیناسیون اثر کمتری رادارد.

احتمال دارد که زگیـل تنـاسلی یا دیگر عفونت‌های منتقله جنسی از راه برقراری رابطه جنسی با فردی منتقل می‌شود که به عفونت مبتلا است، اما هیچ علائمی ندارد.
با رعایت توصیه‌های متخصص می‌توان از ایجاد زگیـل تنـاسلی و اکثر عفونت‌های قابل انتقال از راه رابطه جنسی مانند HIV، کلامیدیا و سوزاک جلوگیری کرد. همچنین اگر به این گروه از عفونت‌ها مبتلا باشید، این توصیه‌ها از سرایت عفونت به همسرتان جلوگیری می‌کند.

زگیل تناسلی یا (Human papilloma virus (HPV چیست؟

انتقال HPVازمادر به فرزند

عوارض زگیل تناسلی(HPV):

از عوارض زگیل تناسلی می توان به عنوان علت سرطان هاي مقعدي تناسلي نام برد . حدود 99 درصد از سـرطان هاي سرويـکال به عـفونت هاي ژنيتال مرتبط است. HPV-16 ياHPV-18 عـامل عـمده سـرطان گـردن رحـم شناخـته شـده است وهمچنین سرطان مقعد با عفونت HPV مرتبط است، به خصوص بيماراني که اختلال سيستم ايمني دارند، از جمله مردان هم جنس باز در خطر هستند. نقـش مـردان به عنـوان ناقلـين HPV به خوبي اثبات شده است.
پاپيلوماي حنجره اي در کودکان که پاپيلوماتوز تنفسي راجعه نيز ناميده مي شود، توسط ( HPV-6 و HPV-11 ) ايجاد مي شـود. ايـن عفونت در طي عبور از کانال زايمان از مادري که مبتلا به زگيل تناسلي بوده ، به دست مي آيد. با اينکه پاپيلوماي حنجره اي نادر است، ولي رشد آن ممکن است حنجره را مسدود کند.

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …