زرد زخم چیست (Impetigo), مجله اینترنتی چارگوشه

زرد زخم چیست (Impetigo)

زرد زخـم چیســت (Impetigo)

بیـماری زرد زخـم(Impetigo) یک بیـماری پوســتی اسـت که درکودکـان به خصوص درهوای گرم که پوشش مناسبی نــدارنــد در محوطه ی خارج از خانه بازی می کننــد و باکتری اسـترپتوکوک از راه های مختلف می توانــدوارد شود. یکی از این راه ها همراه با جسم خارجی اسـت مثلا همراه با تراشه یا یک سوزن،باکتری اسـترپتوکوک وارد بدن کودک می شود و علائم تاول را ایجاد می کنــد. سپس تاول می ترکد و روی آن یک کروت زرد رنگ ایجاد می شود به همین دلیل به آن زرد زخـم می گوینــد.که عارضه ی عفونت زرد زخـم،نفریت حاد اسـت.بیـماری زرد زخـم بسیار واگیردار اسـت.

زرد زخم چیست (Impetigo), مجله اینترنتی چارگوشه

این بیماری توسط باکتری اســتافیلوکوک واســترپتوکوک ایجاد می شود

دلایل بروز زرد زخـم(Impetigo)

تماس با میکروب این بیـماری از طریق ارتباط با فردی مبتلا یا لمس کردن وسایل او مثل ملحفه، حوله و حتی اسباب‌بازی‌هایش هم باعث درگیر شــدن با زرد زخـم می‌شود.

عوامل ابتلا به زرد زخـم(Impetigo)

عواملی که ابتلا به این بیـماری را افزایش می‌دهنــد به شرح زیر هســتنــد:

سن: این مشکل معمولا در کودکـان بین دو تا شِش سال رخ می‌دهد؛
محیط‌های شلوغ:‌ انتقال بیـماری‌های پوســتی معمولا در محیط‌های شلوغ ماننــد مدرسه و مهدکودک بیشتر اسـت؛
آب و هوای گرم و مرطوب: شیوع زرد زخـم در محیط‌های گرم و مرطوب یا در تابســتان‌ها بیشتر اسـت؛
انجام برخی از ورزش‌ها: انجام برخی از ورزش‌ها ماننــد کشتی و فوتبال که تماس بدنی افراد با هم زیاد اسـت نیز می‌توانــد موجب بروز زرد زخـم شود؛
شکاف و بریدگی پوســتی: باکتری‌های این بیـماری از طریق شکاف ناشی از زخم و گزیدگی یا بریدگی هم وارد پوســت می‌شونــد.
بزرگسالان مبتلا به دیابت یا کسانی که سیســتم ایمنی ضعیف دارنــد هم بیشتر در خطر ابتلا به اکتیما هســتنــد.

زرد زخم چیست (Impetigo), مجله اینترنتی چارگوشه

بیماری زایی زرد زخم(Impetigo)

بیـماری زایی و خطرات زرد زخـم(Impetigo)

زرد زخـم معمولا بیـماری خطرناکی نیســت و زخم‌های ناشی از آن در حالت عفونت نه‌چنــدان جدی و بدون جراحت‌های سنگین، درمان می‌شونــد. از خطرات نادر این بیـماری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نفریت حاد:زمانی رخ می دهد که کلیه ها به طور ناگهانی ملتهب می شونــد،ومشکلات کلیوی، یکی از انواع میکروب‌هایی که زرد زخـم ایجاد می‌کنــد باعث بروز مشکلات کلیوی هم می‌شود.

سلولیت (عفونت بافت): عفونت‌های جدی و شــدید، بافت‌های زیر پوســت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌توانــد به جریان خون یا گره‌های لنفاوی بدن وارد شود. اگر سلولیت درمان نشود، خطر مرگ هم وجود خواهد داشت.

جراحت: زخم‌های ناشی از زرد زخـم می‌تواننــد موجب بروز جراحت شونــد.

یشگیری از بیـماری زرد زخـم(Impetigo)

تمیز نگه داشتن پوســت، بهترین روش پیشگیری از این بیـماری اسـت. برای جلوگیری باید همیشه زخم‌های موجود روی پوســت، گزیدگی حشرات، بریدگی‌ها و خراشیدگی‌ها را بشویید و تمیز نگه دارید. برای جلوگیری از انتقال باکتری‌های روی پوســت به نواحی مختلف بدن باید:

  • نواحی زخم را به آرامی با صابون ملایم و آب، شســت‌وشو بدهید و بعد با یک گاز اسـتریل روی آن را بپوشانید.
  • لباس‌ها، ملحفه‌ها و حوله فرد بیمار را هر روز شســت‌وشو بدهید و نگذارید که اعضای دیگر خانواده از آنها اسـتفاده کننــد.
  • هنگام پماد زدن بر روی زخم‌ها از دســتکش اسـتفاده کنید و بعد از آن دســت‌ها را تمیز بشویید.
  • برای اینکه کودک مبتلا به زرد زخـم با خارانــدن زخم‌هایش دچار آسیب‌های بیشتر نشود، ناخن‌هایش را کوتاه کنید.
  • دســت‌هایتان را زیاد بشویید.
  • اگر کودک‌تان به زرد زخـم مبتلا شــده تا اطلاع ثانوی پزشک مبنی بر مسری نبودن بیـماری، او را در منزل نگه دارید.

زرد زخم چیست (Impetigo), مجله اینترنتی چارگوشه

زرد زخم(Impetigo) در نواحی مختلف

عوارض زرد زخـم کودکـان

در موارد نادری که باکتری اسـترپتوکوک از گروه A عامل مولد بیـماری زرد زخـم اسـت، حداقل تا دو ماه پس از ابتلا به عفونت کودک باید تحت نظر پزشک باشــد . زیرا امکان ناراحتی کلیه وجود دارد که عوارض آن عبارت اسـت از :

  • وجود خون در ادرار
  • تورم نسوج بخصوص اطراف صورت
  • کاهش مقدار ادرار

در صورتی که علائم فوق در کودک مبتلا به زرد زخـم دیده شود، بسیار خطر ناک اسـت و باید بسرعت تحت درمان قرار گیرد . مجدداً تاًکید می کنیم که این حالت بسیار نادر اسـت. زیرا این روزها بیـماری زرد زخـم که عامل بوجود آورنــده ی آن باکتری اسـترپتوکوک اسـت، بنــدرت دیده می شود .

نکنه :زرد زخـم کودکـان ممکن اسـت عوارض بیـماری اگزما را که قبلاً در فرد وجود داشته تشــدید کنــد.

زرد زخم چیست (Impetigo), مجله اینترنتی چارگوشه

راه های درمان زرد زخم(Impetigo)

تشخیص و درمان زخم زرد چگونه اسـت؟

تشخیص زخم زرد معمولا از طریق معاینه زخم‌های بیمار صورت می‌گیرد و در این مرحله نیازی به انجام آزمایش‌های خاص نیســت. اگر مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به بهبود بیمار نشــد، پزشک باید مایع درون زخم‌ها را نمونه‌برداری کنــد و بعد از بررسی در آزمایشگاه، مصرف آنتی‌بیوتیک مناسب آن را تجویز کنــد. بعضی از انواع میکروب زرد زخـم نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کننــد.

درمان این بیـماری با مصرف پماد یا کرم آنتی‌بیوتیک انجام می‌شود که مســتقیما روی زخم‌ها مالیده می‌شود. نخســت باید نواحی آلوده به زخم را درون آب گرم بگذارید یا با کمپرس آب گرم، پوســته‌های زخم را از آن ناحیه جدا کنید. با از بین رفتن پوســته‌ها، امکان جذب و نفوذ پماد و کرم در پوســت بیشتر می‌شود.

اگر تعداد زخم‌هایتان بیشتر از یک مورد باشــد، احتمالا پزشک برایتان داروهای خوردنی تجویز می‌کنــد. حتی اگر قبل از پایان دوره درمان، زخم‌هایتان خوب شــده‌انــد، باز هم مصرف داروها را قطع نکنید. با این کار به عود نکردن بیـماری و مقاوم نشــدن میکروب‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها کمک می‌کنید.

 

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی), مجله اینترنتی چارگوشه

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …