روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی

تاریخ روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی در سال ۹۹

با گسترش شبکه های اجتماعی فرهنگ و روابط انسانی هم شروع به تغییراتی کرد. پیدایش و افزایش روزهایی برای جشن گرفتن و تبریک گفتن از این دسته است. شاید بتوان این اتفاق را یک رویکرد مثبت تلقی کرد. شاید برخی جنبه های بازاریابی و دست های پشت پرده هم در این زمینه دخیل باشند. به هر حال این پدیده (روزهای خاص) مورد استقبال عموم قرار گرفته و بازخورد خوبی در جامعه و شبکه های اجتماعی داشته است. در این مطلب در مورد روز قد بلندها صحبت می کنیم. در ادامه با چارگوشه همراه باشید.

روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی

تاریخ روز قد بلندها

به گزارش سایت های رسمی در این زمینه تاریخ پیداش روز قد بلندها به سال ۲۰۱۶ برمی گردد. با این برای روز قد بلندها چندین تاریخ در نظر گرفته شده است. تاریخی که در آن اتفاق نظر وجود دارد و گوگل آن را به رسمیت می شناسد، روز ۲۲ ماه میلادی جون معادل ۱ و ۲ تیر ماه هر سال است.

چون در سال های میلادی هم سال کبیسه وجود دارد این تاریخ هر ۴ سال عوض می شود، ولی در بیشتر مواقع ۱ م تیر ماه است. در سالی که در آن هستیم (۲۰۲۰) این تاریخ ۲ تیر ماه است. در این روز در سراسر جهان به قد بلندها تبریک گفته می شود.

 

روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی

تاریخ اصلی روز قد بلندها

روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی

قد بلندها و روز آن ها

روز قد بلندها در تقویم شمسی و میلادی

تاریخ روز قد بلندها