روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

روان شناسی رنــگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

به نظر شما آیا می توان دنیای اطراف خود را بدون وجود هیچ گونه رنــگی تصور کرد؟
ما در دنیایی زندگی میکنیم که اطرافمان پر از رنــگهای مختلف اسـت، هر رنــگ تأثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر ما می گذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت به رنــگ های مختلف از خود نشان می دهند.

محققان تاکنون نتوانسـته اند یک سیسـتم منسجم جهانی که قادر به دسـته بندی کلیه واکنش های افراد نسبت به رنــگ های مختلف باشــد را پایه ریزی نمایند و معتقدند که عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی، تجربه های خاص فردی بسـتگی دارد. البته نوع و شــدت این واکنش ها نیز منحصر بفرد اسـت. روان شناسی رنــگ ها یک شاخه نظری نیسـت که تنها به بخش آکادمیک محدود شود، بلکه گسـتره تحقیقات این حوزه در زندگی روزمره عموم مردم نمود پیدا می کند.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

روان شناسی رنــگ ها در دنیای تجاری امروز حائز اهمیت اسـت و می توان اظهار داشت که هر چیزی را که در اطراف خود می بینیم به گونه ای در ارتباط مسـتقیم با این علم اسـت.

نگاهی به رنــگ هایی که در زیر لیسـت کرده ایم بیندازید، چند ثانیه صبر کنید و با خود بیندیشید که هر کدام از آنها چه احساسی در شما ایجاد می کنند، بعد هم ادامه مطلب را بخوانید تا ببینید واقعیت چیسـت. این امکان وجود دارد که با تغییر حالات درونی، ویژگی های فردی، و سایر فاکتورهای آماری برخی احساسات فردی دسـتخوش دگرگونی قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر کسی در اعماق اقیانوس ها گیر افتاده باشــد و تا مرز غرق شــدن پیش رفته باشــد، به احتمال زیاد آبی به عنوان رنــگ آرامش بخشی برای او به شمار نمی رود! از سوی دیگر یک دختر خانم هشت ساله از هر رنــگی به جز صورتی ایراد می گیرد. حال اجازه دهید نگاهی به 8 رنــگ مهم مداد رنــگی داشته باشیم.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

قرمز:

قرمز یکی از رنــگ هایی اسـت که اکثر افراد ارتباط قوی با آن برقرار می کنند و واکنش شــدیدتری نسبت به آن نشان می دهند. احساساتی نظیر قدرت، رشــادت، تخطی، بر انگیختگی جنسی و هیجان به آن نسبت داده می شود. قرمز ضربان قلب را افزایش داده و میزان انرژی را بالا می برد و تنها هاله هایی از رنــگ قرمز بر روی هر چیزی می تواند توجه بیننده را به آن جلب نماید. چه علامت خطر، چه روز ولنتاین، به هر حال قرمز آنجاسـت تا حواس شما را خود جلب کند و چشمانتان را خیره سازد.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

نارنجی:

نارنجی هم می تواند واکنش های جدی را برانگیزد. افراد در برابر نارنجی دو واکنش نشان می دهند: یا عاشق آن می شوند یا از آن متنفر می شوند. نارنجی اصولا با زرق و برق، اشتعال، توانایی، انرژی، گرما، و آسایش در ارتباط اسـت.

زرد:

زرد رنــگ خوشحالی، شــادی، خرسندی، و سعادتمندی اسـت. مردم اصولاً با مشاهده این رنــگ اشتیاق، وجد و سرور، انرژی، خوش بینی، نیک اندیشی، و شور را تجربه می کنند. برخی از ترکیبات و سایه های زرد می توانند فرد را از نظر ذهنی تحریک کرده و خلاقیت او را افزایش دهند، اما از طرفی برخی از ترکیب های زرد نیز وجود دارند که ممکن اسـت سبب ایجاد ترس، وحشت، اضطراب، و نگرانی شوند.

سبز:

سبز بیشتر برای به تصویر کشیدن عناصر سمبلیک مورد اسـتفاده قرار می گرد و بعد از آبی دومین رنــگ پر طرفدار در میان عموم افراد اسـت. سایه های طبیعی سبز حس تازگی، طراوت، نو شــدن، تعادل، آرامش، و تسکین را به افراد القا می کند. ترکیب نادرسـت سبز ممکن اسـت احساساتی نظیر بی حالی و ناخوشی، را در فرد ایجاد کند. به طور کلی سبز معمولاً نماد مفاهیمی نظیر: صلح، افتخار آفرینی، خوش شانسی، و باروری و حاصل خیزی اسـت.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

آبی:

در میان رنــگ ها، بیشترین تعداد مردم موافقند که آبی بهترین رنــگ اسـت! شاید به آن خاطر باشــد که مشاهده این رنــگ سبب ایجاد هورمون های شیمیایی خاصی در بدن می شود که آرامش را ارتقا می بخشند. آبی اصولاً با احساساتی نظیر: اعتماد، اطمینان، صداقت، وفاداری، منطق، آرامش، سکون و سکوت، و توجه و تمرکز همراه اسـت. باید توجه داشت که برخی از ترکیبات رنــگ آبی اثرات پویاتر و پرتحرک تری دارند و برخی از آنها سردتر و دور از دسـترس می نمایند. در برخی پژوهش ها اثبات شــده که آبی توانایی کارمندان و ورزشکاران را نیز افزایش می دهد.

بنفش:

بنفش عموماً حد تعادلی میان انرژی و هیجان قرمز و آرامش و سکون آبی ایجاد می کند. گاهی برخی از سایه روشن های بنفش ذهن افراد را درگیر می کند و آنها را مضطرب کرده و از آنها افراد درون گرای افراطی می سازد و از اینرو به سوی کسب عرفان، معرفت، دانش پیش می روند.

مشکی:

مشکی یک رنــگ کاملاً قدرتمند اسـت و با خود سلطه طلبی و قدرتمندی را به ذهن القا می کند. در برخی از فرهنگ ها این رنــگ افراد را به یاد از دسـت دادن جان عزیزانشان می اندازد.

قهوه ای:

قهوه ای احساس سادگی، طبیعی بودن، ثبات، اسـتحکام، اسـتواری، و پایداری را ایجاد می کند. مردم اصولا به رنــگ قهوه ای اطمینان دارند و به آن اعتماد می کنند.

در زندگی روزمره با رنــگ های بسیار زیاد دیگری نیز برخورد می کنیم و این موارد تنها چند نمونه از رنــگ های اصلی تر بودند. رنــگ ها را می توان نسبت به میزان اشباع شــدگی (به این معنا که یک رنــگ تا چه اندازه تیره -پر رنــگ- و یا روشن-کمرنــگ- هسـتند) و همین طور شفافیت (به این معنا که چه مقدار مات و براق هسـتند) نیز به گروه های دیگری تقسیم کرد.

 

کاربرد رنــگ ها در طراحی داخلی:

روان شناسی رنــگ ها می تواند فاکتور مهمی هم در فضای داخلی و هم در فضای خارجی خانه ها به شمار رود. به عنوان مثال اگر قصد فروش خانه خود را دارید یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای جذب مشتری بیشتری انجام دهید رنــگ کردن اسـت. رنــگ سفید یکی از گزینه هایی اسـت که با انتخاب آن می توانید امید بیشتری به سریع تر فروش رفتن خانه خود داشته باشید.

ابتدا اجازه دهید در مورد فضای خارجی بحث کنیم. اصلاً مهم نیسـت که شما تا چه اندازه عاشق رنــگ نارنجی یا بنفش هسـتید، اما به هیچ وجه برای رنــگ کردن نمای خارجی خانه خود از آنها اسـتفاده نکنید. در زمان فروش هم باید ببینید که خریدار از چه رنــگی خوشش می آید. همچنین رنــگ نمای خانه های اطراف نیز مهم هسـتند و رنــگ خانه شما باید حتماً با آنها هماهنگی داشته باشــد.

خانه ای که نمای آن رنــگ نامتعارفی داشته باشــد می تواند زیبایی کل خانه های محله را بگیرد.

در این قسمت چند پیشنهاد برای رنــگ نما ارائه می شود: سفید اسـتخوانی، آبی، کرم، بژ، سبز، زرد.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

در انتخاب رنــگ در و پنجره نیز باید دقت کنید. اگر آنقدر بودجه ندارید که کل خانه را رنــگ کنید، بهتر اسـت فقط درها و پنجره ها را رنــگ کنید. در این میان درب ورودی از سایر بخش ها مهم تر اسـت. رنــگ آن را از میان خانواده رنــگ های گرم انتخاب کنید که هر کس وارد خانه می شود با دیدن درب ورودی خوش آمد گرمی را احساس کند. آجری، قهوه ای سوخته و آبی و سبز پر رنــگ جزء بهترین گزینه ها محسوب می شوند.

در فضای داخلی هم همین مطالب صدق می کنند. رنــگ های روشن و خنثی اتاق را روشن تر و بزرگ تر جلوه می دهند و مثل همیشه سفید جزء اولین گزینه هاسـت. مشاهده رنــگ های مختلف در خانه و تأثیر آنها بر روی حالات فردی پیش از انتخاب رنــگ برای فضای داخلی خانه حتماً به مبحث روان شناسی رنــگ ها توجه داشته باشید. با این کار هم حالت های روانی ساکنین خانه تعدیل می گردد و هم هر کس وارد خانه شما می شود احساس صمیمیت بالاتری را از جانب شما دریافت می کند.

در ادامه توضیح مختصری در مورد بهترین گزینه های رنــگی اتاق های مختلف ارائه شــده اسـت:

قرمز: 

مشاهده قرمز فشار خون و ضربان قلب را بالا می برد. در عین حال اشتها را نیز زیاد می کند. اگر دقت کرده باشید می بینید که در بسیاری از رسـتورانها از این رنــگ اسـتفاده می کنند. بنا براین بهترین گزینه برای رنــگ کردن اتاق غذاخوری اسـت.

توجه: مراقب ترکیب رنــگی قرمز و سایه روشن های آن باشید. قرمز کمرنــگ معمولاً واکنش ها منفی را در افراد ایجاد می کند، و تابلوهای اخطار هم این رنــگی هسـتند. پس سعی کنید تا جایی که می توانید از قرمز پر رنــگ اسـتفاده کنید.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

نارنجی: 

خصوصیاتی شبیه قرمز دارد اما در عین حال حس گرما و صمیمت ایجاد می کند. می توانید در اتاق نشیمن و جایی که افراد خانواده دور هم جمع می شوند از آن اسـتفاده کنید.

زرد: 

آفتابی و روشن و می تواند در اتاق های خانوادگی مورد اسـتفاده قرار بگیرد. همچنین برای پر نور جلوه دادن فضاهای کم نور مثل راهرو و کوریدور نیز مناسب اسـت.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

آبی: 

رنــگ آرامبخش، تسکین دهنده، ریلکس کننده. به همین دلیل پزشکان سعی می کنند در مطب خود از این رنــگ بیشتر اسـتفاده کنند. بهتر اسـت در اتاق خواب و سرویس بهداشتی حمام و دسـتشویی مورد اسـتفاده قرار بگیرد. از آنجایی که جلوی اشتها را می گیرد، برای اتاق غذاخوری مناسب نیسـت.

سبز:

رنــگ چند منظوره: هم می تواند گرما و حرارت ایجاد کند هم آرامش و خوشی. سبز همان احساسات آبی را در بر دارد با این تفاوت که قدری گرم تر و انعطاف پذیرتر اسـت. باز هم اگر دقت کرده باشید می بینید که در اتاق عمل از این رنــگ اسـتفاده می کنند. سبز کمرنــگ برای اتاق خواب و نشیمن مناسب اسـت و ترکیب های پر رنــگ تر برای آشپزخانه و غذاخوری خوب اسـت. این رنــگ در ارتباط با غذا و سلامتی هم هسـت.

روان شناسی رنگ ها و کاربرد آنها در دکوراسیون داخلی

بنفش: 

کسانی که طرفدار این رنــگ هسـتند می توانند از آن در اتاق مطالعه و غذا خوری اسـتفاده کنند. والدین می توانند فضای بازی بچه هایی که این رنــگ را دوسـت دارند اسـتفاده کنند.

مطلب پیشنهادی

راهنمای انتخاب کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی

  راهنمای انتخاب کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی   تا به حال …