راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

اگر مدتی برای جلب توجه یک پسر تلاش کرده اید ولی به نتیجه ای نرسیدید به هیچ عنوان نگران نبـاشید. نگران نبـاشید چون از راه درسـت آن وارد نشده اید. هر کاری راه درسـت خود را دارد. بـاید به دنبـال راه منـاسب بـاشید. اگر از راه منـاسب وارد شوید مطمئن بـاشید که نتیجه خواهید گرفت. در ادامه کاربردی ترین روش هـای جذب پسر مورد علاقه خود را خواهید یـافت. بـا چارگوشه همراه بـاشید.

 

روی اسـتایل تان کار کنید

پیشنهـاد ویژه ما برای جلب توجه پسر مورد علاقه تان این اسـت که کاری کنید تا بـا شکوه و سطح بـالا به نظر برسید. بهترین دسـته از مردان، قدرت زنـانگی را می شنـاسند؛ اما نه به اندازه شما. سعی کنید برای جلب توجه او از لبـاس هـای بدن نما و بـاز اسـتفاده نکنید؛ بلکه لبـاس هـایی بپوشید که شما و اندام تان را به جذاب ترین شکل ممکن نشان داده و او را محو تماشایتان کند. مثلا ایجاد تغییراتی در اسـتایل و لبـاس هـایتان ممکن اسـت توجه او را به سمت شما جلب کند؛ تا جایی که ممکن اسـت تعریفی هم از او بشنوید.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

آیـا لبخند می زنید؟

برخی روز هـای زندگی سخت هسـتند و ممکن اسـت روحیه لبخند زدن را نداشته بـاشید؛ اما هیچکس به سمت دختری که صورت غمگینی دارد، نمی رود. کاری نکنید که به نظر برسد همیشه در موود بدی هسـتید و نسبت به دیگران گارد دارید؛ بلکه در زمانی که او در نزدیکی شماسـت لبخند بزنید و نشان دهید می توانید چقدر بـاحال و شاد بـاشید.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

از او تعریف کنید

ساده ترین راه برای جلب توجه و نظر یک پسر این اسـت که از او تعریف و تمجید کنید. پسرهـا یـا به طور کلی آقایـان، عاشق این هسـتند که از آنهـا تعریف شود و به این خاطر که متوجه چیزی در مورد او شده اید، به شدت ذوق می کند. پس جلو بروید و روزش را بسازید! او این کارتان را به خاطر می سپارد.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

ارتبـاط چشمی برقرار کنید

ارتبـاط چشمی به او نشان می دهد که شما به او علاقه مند هسـتید و توجه اش را جلب می کنید. البته بهتر اسـت کمی خجالتی به نظر برسید و مسـتقیما به او زل نزنید. تنهـا کافی اسـت تا از آن طرف اتاق نگاه تان را به او بیـاندازید و سپس به سمتی دیگر نگاه کنید. به این شکل، او حتی اگر بخواهد هم نمی تواند به شما توجه نکند.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

در اطراف او بـاشید

آیـا از دور او را تحسین می کنید و به او علاقه دارید؟ اگر اینطور اسـت پس بـاید کمی نزدیک تر شوید؛ زیرا اگر او نتواند شما را در اطراف خود پیدا کند و بیش از اندازه دور از چشمانش بـاشید، هیچگاه متوجه شما نخواهد شد. البته این نکته را در نظر داشته بـاشید که نبـاید بیش از اندازه به او توجه کنید و به طرز واضحی همه جا در کنـارش ظاهر شوید. تنهـا می بـایسـت زمانی که او در اطراف شما اسـت، شما هم در نزدیکی او بـاشید تا بـالاخره کنجکاوی بر او غلبه کرده و مشتاق شود که بیشتر دربـاره شما بداند.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

چند جوک و لطیفه بگویید

حس شوخ طبعی هوشمندانه، همیشه توجه مردان را به خود جلب می کند. پس بگذارید زمانی که او در نزدیکی شما اسـت، حس شوخ طبعی تان بدرخشد! کمی شوخ طبعی، فضای میـان تان را تا حد زیـادی سبک تر می کند. همچنین معرفی کردن خودتان به او، و حرف زدن او بـا شما را راحت تر می کند. همچنین همه دوسـت دارند در اطراف شخصی بـاشند که بـامزه اسـت و بـا او ساعات خوشی را سپری می کنند.

 

از او کمک بخواهید

آقایـان عاشق آن هسـتند که نقش شخصی محافظت کننده و تامین کننده را بـازی کنند و همیشه دوسـت دارند به دختری که مشکلی دارد، کمک کنند. از او بخواهید در رابطه بـا مشکلی که در سرکار دارید به شما کمک کند یـا می توانید تنهـا از او بخواهید در بطری نوشابه تان را بـاز کند؛ در واقع برای جلب توجه پسر مورد علاقه تان می بـایسـت هر چیزی که به ذهن تان می رسد تا او بتواند به شما نشان دهد چقدر مرد اسـت را انجام دهید. این بـاعث می شود توجه او، حسابی به شما جلب شده و او خود را قهرمان شما بداند!

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

بـا موهـایتان بـازی کنید

تقریبـا اکثر آقایـان عاشق موهـای بلند و زیبـا هسـتند؛ بنـابراین می توانید زمانی که بـا او صحبت می کنید، بـا موهـایتان بـازی کرده و انگشتان خود را در موهـایتان فرو کنید تا بـا زبـان بدن خود، توجه او را جلب کنید. برای جلب توجه پسر مورد علاقه خود بـا موهـایتان، می توانید به دو روش عمل کنید. تکنیک اول، بـازی بـا نوک موهـا به خاطر خجالتی بودن شماسـت؛ تکنیک دوم کمی جسورانه تر اسـت و برای انجام آن بـاید موهـایتان را از کنـار گوش تان کنـار بزنید. در هر صورت او عاشق این کار شما شده و این دقیقا همان تاثیراتی که می خواهید را به همراه خواهد داشت.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

به خودتان اعتماد داشته بـاشید

به شکلی پنهـانی اعتماد به نفس بـالایی بـاشید؛ اما بیش از اندازه بلند و پر سروصدا نبـاشید تا اعتماد به نفس راز آلودتان، توجه او را جلب کند. شما خودتان می دانید که تا چه حد دوسـت دارید او را بیشتر بشنـاسید؛ اما نبـاید به سرعت این حقیقت را لو دهید. هرچه شد، تکنیک “من سخت بدسـت میـام” را ادامه دهید (اما زیـاده روی نکنید) تا توجه او را به شدت به خودتان جلب کنید.

 

راه های جذب غیر مستقیم پسران، روش های کاربردی, مجله اینترنتی چارگوشه

راه هـای جذب غیر مسـتقیم پسران، روش هـای کاربردی

 

بـا او به اندازه صحبت کنید

یکی از بهترین روش هـا برای ایجاد جرقه و خواسـته شدن از سوی مردان، صحبت کردن به میزان لازم اسـت. سعی کنید طوری بـا او صحبت کنید که حس کنجکاوی اش تحریک شده و به دنبـال فرصتی بگردد تا ادامه بحث را در پیش بگیرد. این نکته هم در هنگام صحبت حضوری و هم در هنگام چت کردن بـا او به کارتان خواهد آمد.

 

 

مطلب پیشنهادی

همسرداری و نکات همسرداری, مجله اینترنتی چارگوشه

همسرداری و نکات همسرداری

همسرداری و نکات همسرداری   همسرداری مهارتی است که زن و شوهر با شناخت توانمندی‌ها …