دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

دل داده‌ام بر باد، بر هرچه بادا باد
مجنون‌تر از لیلی، شیرین‌تر از فرهاد

ای عشق از آتش اصل و نسب داری
از تیرهٔ دودی، از دودمان باد

آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر
از بوی تو آتش، در جان باد افتاد

هر قصر بی شیرین، چون بیستون ویران
هر کوه بی فرهاد، کاهی به دست باد

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پدر ما را، اندوه مادرزاد

از خاک ما در باد، بوی تو می‌آید
تنها تو می‌مانی، ما می‌رویم از یاد

قیصر امین‌پور

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

دل داده‌ام بر باد، بر هرچه بادا باد

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

دل داده‌ام بر باد، بر هرچه بادا باد

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

از خاک ما در باد، بوی تو می‌آید

 

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …