دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی, مجله اینترنتی چارگوشه

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی

دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من
گر از قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟

کجا روم؟ که راهی به گلشنی ندارم
که دیده بر گشودم به کنج تنگنا من

نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته دل به من کس
چو تخته‌پاره بر موج، رها… رها… رها… من

ز من هرآن که او دور، چو دل به سینه نزدیک
به من هر آن که نزدیک، از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی، به یاد آشنا من

ز بودنم چه افزون؟ نبودنم چه کاهد؟
که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟

ستاره‌ها نهفتم، در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من

سیمین بهبهانی

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی, مجله اینترنتی چارگوشه

نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی, مجله اینترنتی چارگوشه

چو تخته پاره بر موج رها رها رها من

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من از سیمین بهبهانی, مجله اینترنتی چارگوشه

کجا روم؟ که راهی به گلشنی ندارم

از همراهی شما سپاسگذاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …