دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد از مولانا, مجله اینترنتی چارگوشه

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد از مولانا

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد از مولانا

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس
یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد

تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید
تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

به هر دیگی که می‌جوشد میاور کاسه و منشین
که هر دیگی که می‌جوشد درون چیزی دگر دارد

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمه سوزن
اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد

چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار
از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد

چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی
حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد

چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی
که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد

مولانا

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد از مولانا, مجله اینترنتی چارگوشه

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد از مولانا, مجله اینترنتی چارگوشه

ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس

دیگر اشعار ناب پیشنهادی:

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن از مولانا

گفتم ای دل نروی خار شوی زار شوی از مولانا

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم از مولانا

از همراهی شما سپاسگزاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

 

مطلب پیشنهادی

موجیم و وصل ما از خود بریدن است از قیصر امین پور, مجله اینترنتی چارگوشه

موجیم و وصل ما از خود بریدن است از قیصر امین پور

موجیم و وصل ما از خود بریدن است از قیصر امین پور موجیم و وصل …