خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

شاید برای شمـا هم پیش آمده بـاشد که از دوسـت و آشنـا اسم عرق خارشتر را شنیده بـاشید امـا چیزی در مورد آن ندانید. اصلا نگران نبـاشید. این اتفاق برای همه می افتد. گیـاهی که در مورد قصد توضیح داریم یکی از گیـاهـانی اسـت که به وفور یـافت می شود. اگر مسیرتان به زمین کشاورزی خورده بـاشد این گیـاه را به راحتی در حاشیه هـای کانـال هـای آب می توانید پیدا کنید.

در دیگر منـاطق هم هسـتند ولی کمتر. این گیـاه بـا ریشه چند ساله بسیـار عمیق به خوبی خود را بـا شراطی کم آب وفق می دهد. در گذشته علاوه بر مصرف عرق از آن برای علوفه دام هم اسـتفاده می شده، هرچند که جمع آوری آن بسیـار طاقت فرساسـت. این گیـاه به عنوان یکی از مقاومترین علف هـای هرز در مزارع و بـاغات شنـاخته می شود. در بخش هـایی از کشور امریکا این گیـاه را به عنوان یکی از علف هـای هرز مهـاجم می شنـاسند. در ادامه بـا چارگوشه همراه بـاشید تا بیشتر بـا این گیـاه و خواص عرق آن آشنـا شویم.

 

گیـاه خارشتر

خارشتر یکی از علوفه هـای خوراکی برای دام هـا بویژه بزهـا اسـت. این گیـاه مقاوم به سرمـا و دارای ریشه عمیق اسـت و به آب کمی نیـاز دارد. خارشتر برای گیـاهـانی مـانند غلات و چغندر به عنوان علف هرز بشمـار می آید. ریشه هـای خارشتر گاه تا ژرفای ۵ تا ۷ متر هم می رسد. میوه آن را ترنجبین (تَراَنگَبین) می نـامند که به معنی عسل تر اسـت. این گیـاه در شوره زارهـای ایران، عربسـتان،صحرای سینـا، سوریه و هند و پاکسـتان تا ارتفاع ۴۰۰ متری از سطح دریـا می روید.

خار شتر به انگلیسی Camelthorn گیـاهی اسـت چند ساله سکه ارتفاع آن بین ۲۰ تا ۱۲۰ سانتی متر می بـاشد این گیـاه خارهـایی به طول ۱ تا ۶ سانتی متر دارد . خار این گیـاه به رنگ سبز می بـاشد و همچنین برگ هـایی بیضی شکل دارد که به طور میـانگین تا حداکثر ۸ برگ در محور عمودی خار هـا رشد می کند.

خارشتر که نـام علمی آن Alhagi اسـت در جهـان بیش از ۱۲ گونه دارد امـا ۲ گونه موجود در ایران داریم که بـا نـام هـای علمی Alhagi mauroroum و Alhagi graecorum شنـاخته میشوند.

گیـاه خار شتر یـا آدور گیـاهی اسـت پایـا از خانواده بـاقلائیـان که یکی از بنشن هـا نیز به شمـار می رود . میوه این خانواده نـاشکوفا نـام دارد که در واقع نـاشکوفا اشاره به میوه هـایی دارد که بعد از رسیدن بـاز نمی شوند.

 

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خارشتر و خواص آن

روش تهیه عرق خارشتر

افرادی که به این عرق علاقه مند می بـاشند، دوسـت دارند تا بدانند عرق خارشتر را چگونه می توان تهیه نمود. امـا همـان طور که می دانید عرق گیری به فرآیند تقطیر می گویند و این تقطیر بـا دسـتگاه‌ هـای مختلف صورت می‌ گیرد. عرق خارشتر به این صورت به دسـت می آید که آب و ریشه گیـاه خارشتر را بـا یکدیگر جوشانده و پس از آن که جوشانده شد، عملیـاتی که مربوط به سرد کردن یـا همـان تقطیر می بـاشد را بر روی آن انجام می دهند.

در نتیجه آن مـایعی که از این عملیـات به دسـت می آید تبدیل به همـان عرق می شود که تمـامی خواص را بـا خود به همراه دارد. گفتنی اسـت بعضی از افراد برای تهیه این عرق در خانه تلاش می‌ کنند و بعضی از افراد بـا توجه به داشتن دسـتگاه هـای بزرگ برای محیط هـای صنعتی از آن برای فروش بـالا اسـتفاده می نمـایند. در کل بـاید توجه داشته بـاشید که بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـای سطح بـالا کیفیت عرق گیری خود را بـالا ببرید تا بتوانید بهترین عرق خارشتر را به دسـت آورید.

 

طبع عرق خارشتر

افرادی که دوسـت دارند این عرق را اسـتفاده نمـایند همواره به دنبـال این هسـتند که مزاج و طبع این عرق را فهمیده و بـا توجه به آن از این عرق اسـتفاده نمـایند. گفتنی اسـت طبع این عرق بسیـار گرم و خشک می بـاشد. لذا افرادی که به گرمی حساسیت دارند و ممکن اسـت واکنش هـای آلرژیک در برابر این عرق از خود نشان دهند بهتر اسـت که مصرف آن را بـا توصیه پزشک و به قاعده انجام دهند.

بعضی از افراد هسـتند که بـا مصرف بی رویه این عرق به جای آنکه از خواص و مزایـای ویژه‌ ای که دارد بهره مند شوند از مشکلات در عذاب می افتند. توصیه مـا به افراد این اسـت که بـا مصرف به قاعده این عرق مشکلاتی که ممکن اسـت برای افراد بـا مزاج گرم به وجود آورد را از بین ببرید. در کل می‌توان گفت افراد قبل از اسـتفاده از آن بهتر اسـت بـا پزشکان و دکترانی که به طب سنتی تسلط دارند مشورت کرده و سپس نسبت به اسـتفاده از آن اقدام نمـایید. بسیـاری از افراد هسـتند که بـا اسـتفاده از این عرق به مشکلاتی جبران‌نـاپذیر دچار شده اند و به دنبـال آن هسـتند که چگونه مشکلات خود را برطرف نمـایند.

 

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خارشتر در بیشتر مناطق وجود دارد و گیاه بسیار مقاومی است

خاصیت و فایده هـای عرق خارشتر

عرق خارشتر دارای خواص بی نظیری می بـاشد که اگر بخواهیم به بعضی از آن هـا اشاره داشته بـاشیم، طی چند مقاله بـاید آن هـا را مورد بررسی قرار دهیم. امـا اگر بخواهیم به صورت موردی اشارات ریزی به تنهـا بخشی از این فواید داشته بـاشیم، بـاید گفت که این عرق برای درمـان اسهـال، پاکسازی روده هـا، از بین بردن سیـاه سرفه و تب و لرز و ضدعفونی کردن کلیه و دیگر نقاط بدن، بهبود بی خوابی، تصفیه خون، هضم غذا، از بین بردن رسوبـاتی که از خوردن نوشابه هـای گازدار به وجود آمده ‌اند، خاصیت هـای آنتی‌ بیوتیکی و… اشاره کرد.

لذا بعضی از اوقات عرق خارشتر را بـا دیگر عرق هـا ترکیب کرده و یک ترکیب بسیـار خوب تولید می کنند. در بعضی از اوقات از ترکیب عرق خارشتر و خارخاسک می توان برای دفع سنگ کلیه به عنوان یک داروی بسیـار قوی نـام برد. گفتنی اسـت این عرق برای بـانوان و آقایـان ممکن اسـت به یک میزان فایده داشته بـاشد امـا در بعضی از اوقات برای بعضی از بـانوان ممکن اسـت فواید منفی داشته بـاشند که در ادامه از موارد منع اسـتفاده آن صحبت خواهیم کرد.

 

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خارشتر خاری که درمانگر است

عرق خارشتر و خاصیت چربی سوزی

بسیـاری از عرقیجات بـا توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی که دارند، ممکن اسـت افراد را برای لاغری کمک نمـایند. بسیـاری از افراد دوسـت دارند که بدانند آیـا اسـتفاده از عرق خارشتر برای لاغری کارا می بـاشد یـا خیر؟ در این مورد می توان گفت که بله عرق خارشتر به عنوان یکی از عرق هـای مفید چربی سوز محسوب می‌ شود که افراد بـا اسـتفاده از آن می ‌توانند از چاقی خود جلوگیری کرده و به وزن ایده آل خود برسند. لازم به ذکر اسـت که این عرق به دلیل خاصیت مسهل و ملین بودنش، بـاعث می شود که افراد دچار انسداد روده و یـا مشکلاتی در دفع مدفوع نشوند و همین موضوع بـاعث می گردد که افراد لاغری خوبی در آینده داشته بـاشند. می ‌توان گفت که اسـتفاده از این عرق می تواند در درمـان چاقی و جلوگیری از آن تاثیر گذار بـاشد.

تنهـا به این نکته توجه داشته بـاشید که زمـان اسـتفاده از این عرق بـاید مشخص شده بـاشد تا بتواند خاصیت لاغر کنندگی را برای افراد به همراه آورد. لازم به ذکر اسـت که این عرق بـاعث افزایش سوخت و ساز در بدن می شود و نمی گذارد که افراد بـا خوردن غذاهـای مختلف چاق شوند.

 

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خارشتر گیاهی که در بیشتر نقاط کره زمین وجود دارد

چه زمـانی نبـاید از عرق خارشتر اسـتفاده کنیم

عرق خارشتر علاوه بر مزایـای خاصی که دارد، در بعضی از اوقات دارای موارد منع اسـتفاده نیز می بـاشد و بـا توجه به مضراتی که ممکن اسـت داشته بـاشد بـاید به خوردن آن توجه شود.

افرادی که قصد خرید این عرق را دارند، بـاید توجه داشته بـاشند که این عرق ممکن اسـت برای افرادی که به بیمـاری حصبه، بواسیر، اسهـال خونی، خون ادراری، آبله و بسیـاری دیگر از موارد دچار می بـاشند مضر بـاشد. لذا توصیه مـا این اسـت که حتمـاً قبل از اینکه از این عرق اسـتفاده نمـایید، بـا پزشک خود مشورت هـای لازم را انجام داده و سپس به اسـتفاده از آن اقدام نمـایید.

گفتنی اسـت اسـتفاده از عرق خارشتر برای بـانوانی که در دوران بـارداری و شیردهی می بـاشند، ممکن اسـت مشکلاتی به وجود آورد. لازم به ذکر اسـت که این افراد به مواردی چون عفونت مثانه یـا کلیه دچار می شوند. پس در دوران بـارداری و شیردهی بهتر اسـت که از آن اسـتفاده نشود.

 

سخن پایانی:

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هم عوارض خاص خود را دارند. این تصور که این مواد بدون ضرر هستند و می توانیم از آنها در همه موارد و به هر میزان و با خیال راحت استفاده کنیم تصور اشتباهی است. برای این منظور حتما با فرد متخصص و یا متخصص طب سنتی مشورت کنید. بسیاری از عطاری ها حتی صلاحیت فروشندگی ندارند چه برسد به تجویز داروهای گیاهی، پس مراقبت سلامتی خود باشید. آگاهی رمز موفقیت و زندگی خوش است. موفق و پیروز باشید.

 

خواص عرق خارشتر و طریقه مصرف عرق خارشتر

خار شتر در بیشتر مناطق کم آب و خشک به صورت علف هرز رشد می کند

 

 

مطلب پیشنهادی

عرق نعنا چیست؟ چه فوایدی دارد؟ همه چیز درباره معجزه‌ای به نام عرق نعنا

عـرق نـعنا چـیست؟ چه فوایدی دارد؟ از عـرق نـعنا بعنوان یکی از عـرقیات دارویی برای …