خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

در این مطلب به ویژگی زن های متولد سال گاو بر اساس طالع بینی چینی نوشته سوزان وایت می پردازیم. این طالع بینی بر این عقیده است که متولدین هر سال ویژگی های منحصر به فردی را از خود نشان می دهند. در ادامه به خصوصیات زن متولد سال گاو بر اساس طالع بینی چینی می پردازیم. با چارگوشه همراه باشید.

 

خصوصیات عمومی زن متولد سال گاو

زنی که در سال گاو متولد شده است، آخرین کسی که در دنیاست که من بتوانم به او توهین کنم. زن های متولد سال گاو همان کسانی هستند که به آن مشتریان پابرجا و جدی می گویند. ادا و اطوار های احساساتی، زن های متولد سال گاو را کسل می کند و از دیدن فیلمهای اشک آور خونشان به جوش می آید. ضعف اراده در مردان متولد سال گاو ممکن است زن گاو را به خود جذب کند، ولی بعد از مدتی شیر مهربانی سر شیر می بندد و یک گاو خوددار را از کوره در می برد.

راستش را بخواهید زن های متولد سال گاو نیازی به مرد به معنای سنتی اش ندارند. اگر به شانه ای برای گریستن، آغوش گرمی برای غنودن و قلعه مطمئنی برای پناه بردن در هنگام بروز مشکلات و حوادث اشاره کنید، فقط ضعف های مرد را بر ملا کرده اید. هرچند زنان متولد سال گاو بدشان نمی آید بیرون از خانه برای آزادی بجنگند، اما ترجیح می دهند در خانه بمانند و آنجا را سر و سامان بدهند.

 

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

 

خصوصیات زن متولد سال گاو در خانه

زنان متولد سال گاو آسیب پذیر هم هستند. آنها ممکن است در خانه مثل افسر بلند پایه اس.اس. (نیروی نازی آلمان در جنگ جهانی) دستور بدهند و همه کارها را با نهایت شجاعت اداره کنند. همچنین ظاهرا محدودیت های خود را می شناسند و با نهایت درایت اجازه نمی دهند کسی از آن بو ببرد و موضوع از در خانه به بیرون درز کند.

هنگامی که زن متولد سال گاو قدم در دنیای بزرگ و بد می گذراد، تقریبا همیشه سعی می کند خود را در زرهی از اطمینان به خود و صورت عبوس پنهان کند. آنها غالبا کم لبخند می زنند و به تمام غریبه هایی که سعی می کنند سر از رمز و راز زندگی آنها در بیاورند، روی ترش می کنند. زنان متولد سال گاو نمک زندگی هستند. آنها مادران و پرورش دهندگان موجودات کوچک، بچه ها، حیوانات ضعیف و آدمهای از کار افتاده هستند. هنگامی که سعی می کنند این غریزه را بنا به دلایلی انکار کنند (همچنان که بسیاری از زنان احمق متولد سال گاو گاهی چنین کاری را می کنند)، معمولا اوضاع را برای خود بشدت دشوار می کنند. بهترین جا برای یک زن متولد سال گاو، داخل خانه است. او می تواند خوش رفتارترین بچه ها، پرکارترین شوهر ها را تربیت و خوشمزه ترین خوراک گوساله را تهیه کند.

قبلا وقتی به این نکته اشاره کردم که بسیاری از مردان متولد سال گاو در زندگی به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده اند، قول دادم برای این نکته دلایل زیادی را ذکر کنم. صراحتا بگویم، نظر من این نیست که زنان متولد سال گاو در تجارت یا هنر موفق نخواهند شد. هنرپیشگی هیچ وقت برای جین فاندای زیبا کار دشواری نبود و دورتی پره وین اشعار بسیار زیبایی برای ترانه های خود می نویسد. آیا انسان می تواند لحظه ای به قابلیت های این دو زن شک کند؟

 

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

 

خصوصیات زن متولد سال گاو در ازدواج

وظیفه و احساسات برای متولد سال گاو یک معنی می دهد. او همیشه نمونه کاملی از ازدواج موفق و سودمند است. اگر شوهرش در کاری موفق نشود، زن متولد سال گاو اول از همه خودش را سرزنش می کند. اگر او بتواند توجه شوهرش را به خود جلب کند، هرگز نخواهد گذاشت که او در شرایط عادی بماند و در تمام عمر هم این موضوع را به یاد او خواهد آورد. او ابدا به توانایی خود درباره به دست آوردن و نگهداشتن مرد زندگی خود تردید نمی کند، هرچند این قضیه، مشکل او نیست. زنان متولد سال گاو احساس می کنند در مقابل چیزی که می دهند، باید حتما چیزی دریافت کند و سخت به خود حرمت می گذارند.

زنان متولد سال گاو عاشق خانواده شان هستند. آنها دائما گذشته را به یاد می آورند، اما عاشق زندگی در زمان حال هستند. هر خیانتی در عشق، هر عهد و قرار زیر پا گذاشته شده ای و یا هر زخم غیرقابل گریزی که به روح آنها وارد می شود، دل صادق و پا ک آنها را له می کند. اگر این صخره عظیم را دوست دارید، باید قول بدهید که هیچ وقت دلش را نمی شکنید. او لایق بهترین چیزهاست چون بهترین چیزهایی را که دارد به شما می دهد.

 

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

خصوصیات زن متولد سال گاو در طالع بینی چینی

مطلب پیشنهادی

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت ماه سمبل‌: گاو نر شعار: من‌ دارم‌ سیاره‌: …