خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بینی او

 

خصوصیات اخلاقی زن مـتـولــد دی مــاه و طالع بینی او

هر فرد بســته به مــاهی که در آن به دنیا می آید خصوصیات اخلاقی خاصی را به ارث می برد. دانســتن این خصوصیات باعث می شود که در زنــدگی روز مره و ارتباطات روزانه خود با توجه به خصوصیات اخلاقی که داریم موفق تر عمل کنیم. در نیتجه در کارهایمان پیشرفت بیشتری می کنیم و نتیجه بهتری بدســت می آوریم. با چارگوشه همراه باشید تا با خصوصیات دی مــاهی ها بیشتر آشنا شوید.

دی مــاهی ها!

عجله‌ای در عشق نــدارد.

نه به سرعت عاشق می‌شود، نه به سادگی راز دل خود را می‌گوید.

سر قول خود به دی مــاهی‌ها بمانید؛ مـتـولــدین دی مــاه برای رسیدن به اهداف و خواســته‌های خود در زنــدگی، ابتدا، باید فکر و ذهن شان را سروسامان دهنــد تا توجه و حواس شان روی موضوع خاصی متمرکز شود.

آن‌ها خواهان دریافت هدیه هســتنــد، ولی تنها از گرفتن کادو‌های گران قیمت به وجد می‌آینــد؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی اعصابشان را تحت فشار نگذارید، چون بسیار خشمگین و بدخلق می‌شونــد و طغیان‌های عصبانیت شان غیرقابل کنترل اســت.

مشخصات کلی مـتـولــدین دی مــاه

دارای شخصیّت عالی، خیلی لایق و کاردان، بهترین رئیس، انتقامجوی شــدید، ساده پوش و بی آلایش، محتاط، آرام و صبور، مرد عمل، مقتدر، پر تحمّل، جدّی و جاه طلب، فعّال و کوشا، واقع بین، سرکش، پول دوســت، بیهوده انرژی تلف نمی‌کنــد، از تجربیّات خود و دیگران به خوبی اســتفاده می‌کنــد، با شرف و با وجدان، تمیز، خودکفا و سودجو، دارای حس مسئولیّت زیاد، دشمن ولخرجی و اسراف، حسابگر، مخالف تجمّلات، صاحب شأن و مقام، سازمان دهنــده خوب، تقریباْ سیاســتمدار، کوشا و مطمئن و خونسرد، تودار، مالک همسر خود، حسود و بدبین، متنفّر از طلاق، دارای عدم اعتماد به نفس کافی، قدرت طلب، خانواده دوســت، خشک، ولی مـهـربـان، خشن، دارای زبان نیش دار، شاد و با نشاط، دارای باطن خروشان، غیر قابل گذشت، قدر شناس، گاهی اوقات خجالتی، باانضباط، بد اخم و بد عنق، دارای حافظ ه. قوی، زود سر کار می‌آید و دیر می‌رود، از تنبلی بیزار اســت، اهل دکتر و دارو، خونسرد و مداوم، ثابت قدم، خودکار، مذهبی، شنونــده خوب و گاهی اوقات لجباز.

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بینی او

خصوصیات اخلاقی زن مـتـولــد دی مــاه

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زود رنج، همیشه آراســته و خوش لباس، هدف نهائی او همیشه تامین زنــدگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت‌های چشمگیر اســت. از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت اســت.

زنان مـتـولــد این مــاه عموماً خوشرو، خوش بیان، با حیا، هنردوســت و بعضاً هنمنــد بوده واغلب در رفاه و آسایش خواهنــد بود.

مـتـولــدین این مــاه باید از غیبت و قسم دروغ دوری کننــد وگرنه ا. مشکل بزرگی مواجه می‎شونــد. اگر مایلنــد از محبت و توجه دیگران برخوردار شونــد، باید به آنان محبت کننــد.

سه خطر زنــدگی اغلب این افراد را تهدید می‎کنــد که یکی از آن‌ها یک بیماری سخت می‎باشــد. پس بایســتی مراقب سلامت خود باشنــد.

اگر همواره به یاد خدا باشنــد و به او توکل کننــد، می‎تواننــد از این خطرات عبور کننــد. لباس‎های آبی و سبز برای این افراد مناسب خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید: خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

 

طالع بینی مـتـولــدین دی مــاه زن

  • امید اســت این توهم به شما دســت نــداده باشــد که او همه چیز را فدای جاه طلبی و شهرت پرســتی می کنــد. اگر در طی روزها و مــاه های قبل از ازدواج بتوانید او را تا حدی مطمئن سازید که پس از گفتن بله در منزل از اختیارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم مردی هســتید که آینــده درخشانی دارید، آن وقت خواهید دید که چطور حاضر می شود با کمترین شرایط کم پای سفره عقد بنشینــد. پس از ازدواج از همراهی همه جانبه او برخوردار خواهید بود، به نحوی که اگر احتیاج پیدا کنید، حاضر می شود به شغلی که خیلی پایین تر و بی اهمیت تر از شخصیت و اســتعداد اوســت، بپردازد تا چرخ زنــدگی از جریان طبیعی باز نایســتد، او همیشه حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد که شوهرش فردی موفق و آبرومنــد باشــد.
  • زن مـتـولــد دی نه تنها خود را زیبا نمی دانــد بلکه هرگاه در مقابل آینه قرار می گیرد، از اینکه مبادا در نظر دیگران زشت جلوه کنــد، دچار دلهره و ترس اســت و به این دلیل اگر دوســت یا همسر شما زن مـتـولــد دی اســت باید به طور مســتمر او را از زیبا بودنش مطمئن بسازید. این زن از نادرســتی بیزار اســت. در ایام کودکی سن او مسن تر از سن واقعی به نظر می رسد اما بعدا سالهای سال در قایفه ک زن سی ساله باقی می مانــد. علاقه او به پدر و مادر و خواهر و برادرانش بسیار شــدید اســت، پس به هیچ وجه به فکر قطع این رابطه عاطفی نیفتد زیرا اگر خیلی پافشاری کنید و عرصه را بر وی تنگ سازید، مجبور می شود از شما دســت بکشــد.
  • از آنجا که فرد بسیار باانضباطی اســت، بچه های خود را نیز چنین بار می آورد، اما میزان امر و نهی های او گاهی اوقات به صورت خســته کننــده ای در می آید، علاقه فروان به خانواده موجب می گردد که پیوســته بهترین غذاها را سر میز بگذارد و قشنگ ترین لباس ها را برای کودکان خود تهیه نماید. برای او زنــدگی کردن به مفهوم اســتفاده از ارزان ترین اشیاء نیســت. او از کودکان خود می خواهد که احترام بزرگترها را نگه دارنــد و بچه های او معمولا از زمره مؤدب ترین بچه های فامیل هســتنــد.
  • مردی که با یک دختر مـتـولــد دی ازدواج می کنــد، در حقیقت با تمام خانواده ازدواج می کنــد، اگر پدر یا مادرش بیمار شونــد و نیاز به پرســتاری داشته باشنــد، او وظیفه خود می دانــد که شما را هفته ها و یا حتی مــاهها تنها بگذارد و به منزل پدری خود برگردد. از سوی دیگر او را می توانید به معنای واقعی شریک زنــدگی خود بدانید، چه در صورت لزوم و در ضمن بحران ها با تمام وجود به کمک شما می شتابد و بدون کوچکترین اعتراضی حاضر اســت بار خانواده را چه از نظر مالی و چه از نظر احساسی و روحی بر دوش بکشــد.

یک نکته دیگر را هم باید در این زمینه تذکر داد و آن این اســت که مانع رابطه و علاقه و تمایل شما به پدر و مادرتان نمی شود. اگر والدین شما نیازمنــدی های مالی داشته باشنــد، هیچ زنی به انــدازه او کمک های شما را به ایشان طبیعی تلقی نمی کنــد، علاقه به اعضای خانواده و اعتقاد به لزوم یک چنین علاقه ای چنان در وی شــدید اســت که اگر شما قبل از ازدواج روزی او را به منزل خود ببرید و به پدر و مادر خود معرفی کنید، پس از مدتی مشاهده می کنید که عملا یکی از اعضای خانواده شما شــده اســت و رفتاری از خود نشان می دهد که در کمترین مدت جای خود را در دل پدر و مادرتان باز می کنــد.

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بینی او

منزل کدبانوی مـتـولــد دی به طرز چشمگیری تمیز و مرتب اســت. برای او بیدار مانــدن تا پاسی از شب برای تمیز کردن خانه خود یک امر کاملا طبیعی اســت. تلف کردن وقت برای وی مفهوم نــدارد. از موسیقی های ملایم لذت فراوان می برد و معمولا اطلاعات وسیعی از کارهای هنری دارد. به تاریخ، مخصوصا داســتان هایی که درباره قهرمانان تاریخی نوشته شــده اســت، علاقه منــدی نشان می دهد، و شاید به همین دلیل هم باشــد که نسبت به حفظ آداب و سنن قدیمی اعتقاد و پای بنــدی فراوان دارد.

  • در وجود زن مـتـولــد دی نوعی ترس از آینــده، دلواپسی از حال و تأسف به گذشته وجود دارد که باز تاب آن در رفتار و کردار وی به خوبی نمایان می گردد و شاید به همین دلیل هم باشــد که از شوخی خوشش نمی آید. اگر در سنین نوجوانی با پسری دوســت بشود فقط به این منظور اســت که با وی ازدواج کنــد. ترس از آینــده چنان در وی شــدید اســت که حتی لحظه ای نمی توانــد فکر او را راحت بگذارد. از آن گذشته او به هیچ صورتی اهل رؤیاهای طلایی نیســت و همین قدر که پسری را از نظر روحی و مالی قابل اطمینان دانســت، از تمام امکانات خود برای ازدواج با او اســتفاده می کنــد.

فال هنــدی زن مـتـولــد دی مــاه

  • عجب زن قدرتمنــدی ! از آنجا که زن مـتـولــد برج دی آکنــده از اقداری حیرت آورســت و دیگران را به چنــد بار فکر وادار می کنــد، برخی فکر می کننــد که اوزنی مرد نماســت ، اما نیســت. جالب اســت بدانید دختران مـتـولــد دی اغلب با مردانی شل و ول و گاه ترسو پیونــد زناشویی می بنــدنــد و به این ترتیب رئیس نان آور خانه می شونــد. آنها احساس پدری هم می کننــد. البته همه آنها با آدمهای ترسو ازدواج نمی کننــد. اگر یک روز در فروشگاه زنی را دیدید که تنــد تنــد راه می رود و شوهرش در حالیکه ساک خرید وی را در دســت دارد، با عجله به دنبالش میرود. مطمئن باشید زن مـتـولــد دی را دیده اید.
  • برخی از دختران مـتـولــد دی با مردانی ازدواج می کننــد که پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی می کننــد ، آنها از ته دل به شوهر خود افتخار می کننــد، برای اثبات ادعای ما ، پیشنهاد می کنم دفعه بعد که سری به بانک زدید، دورو برتان را خوب نگاه کنید پیرمردی را با دفترچه مســتمری به همراه نوه خوشگلش می بینید . نه نه نه اشتباه نکنید، آن خانم جوان زیبا همسر اوســت و حتماً هم مـتـولــد دی اســت. زنان مـتـولــد دی مردان میانسال را خیلی دوســت دارنــد و در ازدواج گاهی به تفاوت سنی ۳۰ سال فکر می کننــد . آنها شوهری می خواهنــد که برایشان پدری کنــد .
  • اما مادری دلباخته بچه هاســت و می خواهد آنها را در زنــدگی راهنمایی کنــد، خطرات را گوشزد کنــد و برای عبور از موانع به آنها کمک کنــد. گاهی فضول اســت و بیش از انــدازه در کار بچه ها دخالت می کنــد و می خواهد بچه ها به خواســته هایی که خودش داشته و نرسیده ، برسنــد. او بسیار دلسوز اســت و کمک بزرگی برای بچه هاســت و هر وقت که لازم باشــد آنها را هل می دهد.
  • زن مـتـولــد دی نمک زمین اســت، او مادری معرکه اســت زنی با محبت قاطع، منضبط، تابع مقررات و اســت. گاهی آنقدر جدی می شود که درگیری به وجود می آورد، بویژه وقتی بچه ها نوجوان هســتنــد. سر بچه ها داد می زنــد: آن شکلی بیرون نرو ، مردم چه فکری می کننــد. چون زن اســت احساساتی تر از همتای مردش اســت. اما هیچ وقت او را مثل آبگرمکن در حال جوشیدن نمی بینید.
  • او مصمم اســت که شغلی برای خود دســت و پا کنــد و در آمدی هرچنــد انــدک داشته باشــد. اغلب این دختران در زنــدگی باید هدفی داشته باشنــد و در پی رسیدن به آن تلاش کننــد .دختر مـتـولــد برج دی هیچ چیز را راحت به دســت نمی آورد. او برای رسیدن به خواســته هایش باید صرفه جویی کنــد و مثل یک درویش زنــدگی کنــد . اگر آدم مثبتی باشــد، گرفتاری و رنجها را به حساب تجربه می گذارد و سعی دارد تا از اشتباهات و بدبختی ها درس عبرت بگیرد. اما امان از وقتی که حس شوخ طبعی اش گل کنــد.

دی مــاه ها افرادری خاص هســتنــد که داشت یکی شان در زنــدگی از ضروریات زنــدگی اســت.

مطلب پیشنهادی

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت ماه سمبل‌: گاو نر شعار: من‌ دارم‌ سیاره‌: …