حكمم از زمین رها شدن نبود از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

حكمم از زمین رها شدن نبود از حسین منزوی

 

حكمم از زمین رها شدن نبود از حسین منزوی

 

حكمم از زمین رها شدن نبود
سرنوشت من خدا شدن نبود

از هزار چوب خیزران یكی
در قواره ی عصا شدن نبود

گیرم استخوان به نیش هم كشید
سگ به جوهر هما شدن نبود

از چهل در طلسم قصه ام
هیچ یك برای واشدن نبود

تو در آینه شما شدی ولی
با منت توان ما شدن نبود

آری آشنا شدن هم از نخست
جز به خاطر جدا شدن نبود

 

حكمم از زمین رها شدن نبود از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

حسین منزوی

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …