جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

جــزیره آشوراده تنهـا جــزیره ایرانی و نگین دریای کـاسپین (خزر)

اگر قصد سفر بـه شمال کشور را دارید حتما سری هم بـه بنــدر ترکمن و جــزیره آشوراده کـه در نزدیکی آن قرار دارد هم بزنید. زیبـایی بی حد جــزیره آشوراده قطعا شما را مبـهوت خود خواهد گرداند. این جــزیره کـه همچون نگینی در دریای خزر خود نمایی می کند تنها جــزیره ایرانی دریای خزر اســت. این جــزیره در تمامی فصل های سال زیبـایی بی حد و مرزی را از خود ارئه می دهد. اما در فصل پاییز و بـا ورود پرندگان مهاجر بـه این منطقه منظره بی بدیلی را خلق می کند کـه انسان را مسحور خود می نماید.

جــزیره آشوراده در غرب بنــدر ترکمن بزرگ‌ترین جــزیره ایرانی در دریای مازندران اســت کـه در شبـه‌جــزیره میانکـاله واقع‌شده اســت. این جــزیره دارای سابقه تـاریخی زیادی اســت و نقش موثری در شـکل گیری تـاریخ معاصر ایران داشـته اســت. این جــزیره دیـدنی کـه در دریای خزر قرار گرفته اســت. این جــزیره تنها جــزیره ایرانی در حاشیه دریای خزر محسوب می شود. جــزیره آشوراده از شمال بـه دریاچه خزر، از شرق بـه تنـگه ای بـاریک موسـوم بـه تنگه چیق اوغلی ،از جنوب بـه شهر گرگان و از غرب بـه کـانال طبیعی خزبنی و ادامه شـبـه جــزیره میانـکـاله منـتهی شـده اســت.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

متـاسفانه این جــزیره در سـده های گذشتـه در پی عملکـرد و فعالـیت گروه های انـسانی بـا حـفر کـانال از توده اصلـی خشـکی خود جـدا افتـاده و در سال ۱۳۵۴ جز نخـستین مناطق زیسـت کره جهان معـرفی و ثبـت شد. جــزیره آشـوراده یکی از پرطرفـدارترین مکـان‌های گردشـگری اســتـان گلـستـان اســت. آب و هوای خوب و معتدل منطـقه سـبب شـده اســت کـه جــزیره مورد توجه بیشـتری قرار گیرد. این جــزیره مدتی محل مناقشـه برای واگـذاری بـه بخش خصوصی بود اما واگـذاری آن تصویب نـشد.جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

درگذشته آشوراده از سه جــزیره تقریبـا بـه‌هم‌پیوسته تـشکیل می‌شـده کـه دو جــزیره کوچک و انتـهایی آن در طول قرن‌ها بـه زیر آب رفتـه‌اند و حالا آشـوراده نیز بـه همان دلیل متروک و نیمه مغـروق مانـده اســت. البته مسـافران می‌تواننـد از بنـدر ترکمن بـا قایق موتـوری ظرف مدت زمان ده دقیـقه بـه آشـوراده برسند و از زیبـایی‌های بی نظیر و آرامـش مثال‌زدنی آن لذت ببرند.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

این جــزیره تـا سـال‌های پیـش بـا امکـاناتی همـچون پاسـگاه ژاندارمری، شـرکت تعـاونی روسـتـایی، مدرسـه راهنـمایی، مغـازه، مسـجد و حسـینیه بیـش از ۱۰۰۰ نفر ســکنه داشته اســت کـه بـه مشـاغل دامـداری، کـارگری، پیشـه‌وری و ماهـی گیری مـشغول بوده‌اند،  اما در سال ۱۳۷۲ بـه علت بـالا آمدن سطح آب دریای خزر و وقوع سیل مردم جــزیره آنجا را ترک کـردند. هم‌اکنون تنها کـارمنـدان شـیلات در آن سـاکن هـستند.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

 

جالب اینجا اســت کـه ۴۰٪ خاویار ایران در نزدیکی این جــزیره زیبـا صیـد می‌شـود. این جــزیره تـا پایان جـنگ جـهانی دوم در اختیار روس‌ها بوده اســت. روس‌ها در این جــزیره چندین بیمارسـتـان، ساختمان مـسکونی، قلعه و یک کلیـسای چوبی سـاختند. بـا این حال، اکنون از کلیسای چوبی اثری در دست نیسـت، اما یک قلعه مـثلثـی کـه در شـمال این جــزیره پابرجا مانـده اســت کـه بـه‌عنـوان یادگاری از اشـغال روس‌ها بـه ثبـت میراث فرهنگی رسیده اســت.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

آب‌وهوای خاص، بنادر و ساختمان‌های خالی، تعداد زیاد پرنده‌های ساکن در جــزیره، زمین و دریای بکر، میوه‌های وحشی و تپه‌های ماسه‌یی زیبـای این ناحیه را از دست ندهید. در همین حال در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تـالاب های مهم دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش اســت کـه در تمامی ایام سال میزبـان انواع پرندگان اســت. سالانه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری بـه سمت این جــزیره دیدنی در اســتـان گلستـان سفر می کنند.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

وجود پرندگان مهاجر نادر در این منـطقه و چشـم اندازهای زیبـای آن، این منـطقه را بـه یکی از مهم ترین جاذبـه های گردشگری بنــدر ترکمن تبدیل کرده اســت.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

 

ریشه نام آشوراده

شاید برایتـان سوال پیـش بیاید کـه دلیل نامگـذاری جــزیره آشـوراده در گلـستـان چه چیزی بوده اســـت، از همین رو بـاید بگوییم کـه لفظ «آشـوراده» در زبـان ترکمنی بـه معنـای «جــزیرهٔ آشور» اســت، و دارای دو بخش آشیر (آشور) و آدا (جــزیره) اســت. ترکمن ‌ها بـه این جــزیره «مال آشیر» هم می ‌گویند زیرا در زمان های گذشـته از ساحل بنــدر ترکمن دام های خود را جهت تعلـیف بـه جــزیره می ‌رسـاندند و در این لفظ «مال» بـه معنای «دام» و «آشیر» بـه معنای مصدری «رساندن» اســت.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

 

پوشـش گیاهی و حیوانی در جــزیره آشـوراده

در جــزیره آشوراده در گلسـتـان دیدنی گیاهانی کـه می توانید مـشاهده کنید نیز شـامل بوته های تمـشک، نوعی خار خودرو و درختـان انار ترش اســت.

از جمله حیواناتی هم کـه زیستگاهشان در این جــزیره اســت نیز عبـارتند از شغال، روبـاه، خرگوش، ماهی، قرقاول، کـبک و پرندگان دریایی در جـزیره یافت می‌شوند. ۴۰٪ خاویار ایران در نزدیـکی این جــزیره بـه دسـت می‌آید.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

 

اقامت در جــزیره آشـوراده

اگر تمایل داشـتید کـه در جــزیره آشـوراده بمانید و اقامت داشتـه بـاشید پیشـنهاد می کنیم بـه سـمت گرگان حرکت کنید. اما اگر خواســـتید در خود جــزیره بمانید یا در خانه اهـالی اقدام بـه اقامت کنید یا بـه صورت کمـپ زدن در این جــزیره شب را بـه صبح برسـانید کـه البته ریسـک های خودش را هم می تواند داشته بـاشـد. گرگان هـتل‌های خوب ۳ و ۴ ستـاره‌ای دارد کـه امـکـانات و قیمـت متفاوتی دارند.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

 

مسیر دسـترسی

اگر از تهران سفرتـان را شروع می‌کـنید، ۳۸۷ کیلومتر در راه هسـتید. از جاده‌ فیـروزکوه بـه قائم‌شـهر، ساری و بعد بـهـشهر می‌رسـید. بعد از گلوگاه و کردکوی می‌گذرید و وارد بنــدر ترکـمن می‌شـوید. از اسـکله‌ بنـدرترکمـن بـا قایق بـه آشـوراده بروید.

اگر بخواهید بـا قطار سـفر کنید، می‌توانـید بلیـت قطـار تهـران بـه گرگان را تهیـه کنـید و از آن‌جا بـه بنــدرترکـمن و بعد آشـوراده بروید. اگر بـا اتـوبـوس هم بخواهید بروید اول بـاید بروید گرگـان و بعد از آنجـا بروید.

جزیره آشوراده تنهـا جزیره ایرانی و نگین دریای کاسپین (خزر)

مطلب پیشنهادی

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble)

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble) امروز تصمیم گرفتیم …