تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

بر اساس نظریه ویلیام هربرت شلدون (William Herbert Sheldon) تیپ های بدنی اصلی به سه دسته اکتومورف، مزومورف و اندومورف تقسیم بندی می شوند. اما این سه دسته بندی برای تمام انسان ها مناسب نبود چون بسیاری از افراد چه زن و چه مرد خصوصیاتی حد واسط این سه دسته را دارند. بر همین اساس نظریه تیپ بدنی ترکیبی به وجود آمد و کسانی که در بین این دسته بندی ها قرار داشتند را در برگرفت. در این مطلب به ویژگی های تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) می پردازیم. با چارگوشه همراه باشید.

 

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) چیست؟

اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) واژه ای است که به افرادی که دارای خصوصیت های بدنی بین اکتومورف و مزومورف هستند اطلاق می شود. این گروه بین گروه عضلانی مزومورف و گروه لاغر و استخوانی اکتومورف قرار دارند. این دسته می توانند خصوصیات متفاوتی از خود بروز دهند که بستگی به تمایل ژنتیکی آنها دارد.

اگر به سمت مزومورف نزدیکتر باشند ویژگی های مزومورف ها در آن ها بیشتر دیده می شود. اما اگر به سمت اکتومورف تمایل داشته باشند ویژگی های اکتومورف ها در آنها بیشتر دیده می شود. در حالی که برخی ویژگی های مزومورف ها را هم با خود یدک می کشند.

 

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ های بدنی اصلی

ویژگی های اکتومزومورف (Ecto-mesomorph)

این گروه با شانه های پهن، کمر باریک و مچ های باریک شناخته می شوند. اگرچه این گروه به راحتی توانایی به دست آوردن عضله دارند اما شدت آن کمتر از مزومورف هاست و قدرت انفجاری این دسته را هم ندارند. اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) ها مستعد تجمع چربی در ناحیه شکم و باسن هستند.

اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) ها معمولا چارچوب بدنی کوچکتر و ظریفتری نسبت به مزومورف ها دارند و مقدار توده عضلانی آنها بسیار بیشتر از یک اکتومورف مطلق است. آنها متابولیسم نسبتا سریعی دارند و از استقامت بدنی خوبی برخوردار هستند و از لحاظ ژنتیکی در این زمینه ها از اکتومورف ها بهتر هستند. این ویژگی ها باعث می شود که این گروه بتوانند در رقابت های فیتنس بسیار موفق ظاهر شوند.

بسیاری از شناگران حرفه ای و بازیکنان بسکتبال از این گروه هستند.

 

رژیم غذایی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph)

از آنجایی که این دسته در سوزاندن کالری استعداد بالایی دارند رژیم غذایی آنها باید پرکالری باشد. این دسته می توانند از رژیم های غذایی پرکالری و با پروتئین بالا به راحتی استفاده کنند. البته باید در نظر داشته باشند که صرفا رژیم غذایی با کالری بالا برای آنها مناسب نیست و باید مواد ریز مغذی بیشتری در رژیم غذایی خود بگنجانند. اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی حد واسط اکتومورف و مزومورف را می توانند داشته باشند که در مقاله های مرتبط در همین سایت نوشته شده است. آنها محدودیتی برای مصرف کالری ندارند چون همانند اکتومورف ها و مزومورف های کوره کالری سوزی هستند.

 

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

انواع تیپ های بدنی

برنامه تمرینی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph)

برنامه هوازی برای این افراد باید بسیار به دقت انتخاب شود چون اگر بیش از میزان استاندارد باشد دچار کالری سوزی بیش از حد می شوند و اگر نتوانند با رژیم غذایی مناسب این مقدار را جایگزین کنند به جای پیشرفت، پسرفت خواهند داشت. در تمرین با وزنه هم به همین ترتیب باید تعداد ست ها کمتر از مزومورف ها باشد و تمرکز بر روی تمرین با وزنه های سنگین تر باشد. دقت داشته باشید که در تمرین با وزنه هم نباید زیاده روی کنید. درست است که ژنتیک شما برای تمرین با وزنه از یک اکتومورف محض بهتر است اما آستانه تحمل بدن شما کمتر از یک مزمومورف محض است. پس سعی کنید که حد تحمل بدنتان را پیدا کنید تا بتوانید به بهترین حد کارایی دست یابید.

 

اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) های معروف

هیو جکمن (Hugh Jackman)

کریستین بیل (Christian Bale)

دیوین وید (Dwayne Wade)

نمونه های شناخته شده ای از این تیپ بدنی هستند.

 

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

هیو جکمن (Hugh Jackman) یک اکتومزومورف به تمام معنا

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

کریستین بیل (Christian Bale) یک اکتومزومورف

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

دیوین وید (Dwayne Wade) نمونه یک اکتومزومورف

 

بیشتر بخوانید:

تیپ بدنی اکتومورف (ectomorph)،رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اندومورف (endomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اندومزومورف (Endo-Mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

انواع رشته های (شاخه های) بدنسازی

مطلب پیشنهادی

تیپ بدنی اکتومورف (ectomorph)،رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اکتومورف (ectomorph)،رژیــم غذایی و برنامه تـمـریـنی در دسته بندی هــای ورزشی تیپ هــای …