تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «گ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

گار گرفتنگاوگچگدایی کردن
گربهگرد و خاکگردابگردن
گردنبندگردوگرزگرسنه
گرگگروگان و گروگرهگریه کردن
گزگشنیزگِلگل رز
گل گاو زبانگل لالهگل یاسگلاب
گلابیگلدانگلدستهگلنار
گلوگلیمگم شدنگناه
گنبدگنجشکگندمگوجه فرنگی
گودالگورخرگوزنگوساله
گوسفندگوشتگوشوارهگوگرد
گونیگوهرگیاهگیلاس

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …