تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «گ» شروع میشود, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «گ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

گار گرفتنگاوگچگدایی کردن
گربهگرد و خاکگردابگردن
گردنبندگردوگرزگرسنه
گرگگروگان و گروگرهگریه کردن
گزگشنیزگِلگل رز
گل گاو زبانگل لالهگل یاسگلاب
گلابیگلدانگلدستهگلنار
گلوگلیمگم شدنگناه
گنبدگنجشکگندمگوجه فرنگی
گودالگورخرگوزنگوساله
گوسفندگوشتگوشوارهگوگرد
گونیگوهرگیاهگیلاس

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …