تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ک» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

کاچیکمان حلاجیکابل (سیم)کار
کارد (چاقو)کارمندکاروانکاسه
کاشیکاغذکالسکهکانگرو
کاه و کاه گلکاهوکبابکبک
کبوترکتابکتقکتک خوردن
کتیراکجاوهکچلکدو
کر (ناشنوا)کرسیکرفسکرکس
کرگدنکرم و کرم زدن بدنکره خوراکیکسوف
کشکشاورزیکشتزارکشتن
کشتیکشتی گرفتنکشککشمش
کعبهکف دریاکفتارکفش و کفاش
کفگیرکفنکککلاغ
کلاهکلمکلوچهکلید
کلیساکمانکمدکمربند
کمک کردنکمندکنجدکندو
کنگرکنهکنیزکنیسه
کوچهکورکوزهکوه
کهرباکیسهکیفکیوی

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …