تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ظ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

ظرفظرف شیشه ایظلمظلمات

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …