تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ص» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

صابونصاعقهصبحصحرا
صخرهصدفصدقهصرافی
صلواتصلیبصمغصندل
صندلیصندوقصورتصنوبر

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …