تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «س» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

ساختمانسارساردینساس
ساطورساعتساعدساق
سالادسالکسایبانسایه
ساکسبزهسبوسبوس
سبیلسپرستارهسجاده
سردابسرمهسرنگسرو
سرکهسسسشوارسطل
سفرسفرهسقزسقف
سگسماقسمنوسمور
سنبلسنجابسنجاقسنجد
سندانسنگسه تارسهره
سوتسوراخسوزنسوسمار
سوسنسوسکسوهانسیب
سیرسیرابیسیرکسیگار
سیلسیمانسیمرغسینما
سینهسینیسکنجبینسکه

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …