تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «خ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

خارخارپشتخارشخارشتر
خاشاکخاکخاکسترخامه
خانهخاویارختنهخر
خرابه و خراب کردنخربزهخرچنگخردل
خرزهرهخرسخرفه / پرپهنخرقه
خرکخرگوشخرماخرمن
خرمهرهخرید و فروشخزخسوف
خشتخشمگین شدنخضابخطبه
خطمیخفاشخفه کردنخلال کردن
خلخالخلط بینیخلط سینهخلعت
خلیفهخنجرخندیدنخوابیدن
خواستگاریخوراکیخوشهخوک
خونخیارخیاطیخیری
خیک / مشکخیمه شب بازی

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …