تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ت» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

تابتابستانتابوتتابه
تابیدن ریسمانتاتوتاجتار
تاریکیتبتبرتپه
تجاوزتختتخت خوابتخته سیاه
تخم کاشتنتخم مرغتخمهترازو
ترب و تربچهترخونترسیدنترشی
ترمز اتومبیلترنجبینترهتریاک
تریت کردنتسبیحتسمه چرمیتشت
تشنگیتصادف با ماشینتغارتفنگ
تقویمتکبیر گفتنتکه تکه شدن بدنتگرگ
تله و دامتمساحتمشکتنقیه
تنگ بلورتنورتوبرهتوبه کردن
توپ و توپ بازیتوتتوتونتورات
تونلته چینته دیگتهدید شدن
تهمتتیر و پیکانتیغ اصلاح

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …