تعبیر خواب آزاد شدن, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزاد شدن

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آزاد شدن به روایت محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که از جایی آزاد شد یا شخصی را آزاد کرد، در روز عید قربان گوسفندی را قربانی کند.

اگر بیماری در خواب ببیند که آزاد می شود، او شفا پیدا خواهد کرد.

اگر بنده ای ببیند آزاد گردد، دلیل کند خدای او را بیامرزد.

اگر در خواب ببینی که با یک دستت دست دیگر را باز می کنی به معنای ظلم کردن تو در کسب و کار است. اگر در خواب ببینی زنجیر را پاره کردی و انداختی نشانگر این است که از گناه توبه خواهی کرد.

 

تعبیر خواب آزاد شدن به روایت دانیال نبی (ع)

اگر کسى بیند که آزاد شد، یا کسى او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر وام‌دار بود، وامش گذارده شود. اگر حج نکرده باشد، بگذارد.

اگر بنده بود، آزاد شود اگر چه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت به عنوان بر طرف شدن یک ناراحتی می‌تواند تعبیر شود.

اگر گناهکار است توبه‌اش پذیرفته می‌شود.

اگر به غمی گرفتار است و یا غمگین است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می‌گردد.

اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب آزاد شدن به روایت کارل یونگ

خواب دیدن درباره آزادی به این معناست که شما احساس محدود بودن دارید و می‌خواهید از موقعیت فعلی خود رها شوید و تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است برای شما هشدار دهنده باشد و حاوی این پیام است که استقلال شخصی خود را نادیده نگیرید.

 

تعبیر خواب آزاد شدن به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …