تعبیر خواب آرنج

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آرنج به روایت آنلی بیتون

اگر شما در خواب آرنج دست خود را دیدید یعنی در مقابل دستمزد کمی کارهای بسیار مهم و مناسبی را انجام خواهید داد.

اگر بیننده خواب دختر جوانی باشد بیانگر آن است که با فردی ثروتمند و با شخصیت ازدواج خواهد کرد.

اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد.

 

تعبیر خواب آرنج به روایت کارل یونگ

اگر در خواب ببینید که آرنج شما زخمی است به معنای ناتوانی شما در انجام عملی در زندگی واقعی است.

دیدن آرنج راست در خواب نشان دهنده مسائل اخلاقی و آرنج چپ بیانگر ویژگی‌های توسعه نیافته شماست.

 

تعبیر خواب آرنج به روایت کتاب سرزمین رویاها

آرنج‌های قشنگی دارید: ایام خوش نزدیک می شود.

آرنجتان کثیف است: به فلاکت می‌افتید.

آرنجتان درد میکند: مشکلات بسیار.

بچه ها از درد آرنج می‌نالند: بسیار در کارهایتان محتاط باشید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …