تعبیر خواب آرایشگر, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آرایشگر

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آرایشگر به روایت آنلی بیتون

اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

اگر زنی خواب ببیند آرایشگری موهایش را رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

 

تعبیر خواب آرایشگر به روایت کتاب سرزمین رویاها

موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می‌کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می‌شود.

آرایشگر ریشتان را می‌تراشد: ضرر مالی.

شما آرایشگر هستید یعنی موفقیت بزرگی نصیبتان می‌شود.

 

تعبیر خواب آرایشگر به روایت لیلا برایت

اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئی و کوچکی در زندگی خود خواهید داشت، خصوصاً در مورد خانم‌ها.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …