تا کی غم آن خورم که دارم یا نه از عمر خیام نیشابوری

رباعیات ناب حکیم عمر خیام نیشابوری

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 

پرکن قدح باده که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

 

برخیز و مخور غم جهان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

 

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

 

رفتم که در این منزل بیداد بدن

در دست نخواهد بر خنگ از باد بدن

 

آن را باید به مرگ من شاد بدن

کز دست اجل تواند آزاد بدن

 

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن

 

با نان جوین خویش حقا که به است

کالوده و پالوده هر خس بودن

 

می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو

قصدی دارد بجان پاک من و تو

 

در سبزه نشین و می روشن میخور

کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو

 

سردفتر عالم معانی عشق است

سر بیت قصیده جوانی عشق است

 

ای آنکه نداری خبر از عالم عشق

این نکته بدان که زندگانی عشق است

 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه از عمر خیام نیشابوری

عمر خیام نیشابوری از شاعران و عارفان مطرح ایران

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …