تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

در تاریخ ۱۲ ژوئیه ، روز جهانی چشم رنگی هااست یعنی کسانی که دارای دو رنگ متفاوت در هر چشم است.

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

روز چشم رنگی ها

روز چشم رنگی برای این نامگذاری شد که این زیبایی طبیعی در انسان ها را جشن بگیریم. این چشم رنگی ها به علت برخی ویژگی ژنتیکی که از بدو تولد وجود دارد در انسان ها پدیدار می شود، برخی دیگر ناشی از بیماری یا آسیب هستند. سه نوع مختلف هتروکرومی وجود دارد که هر کدام با توجه به میزان وجود هتروکرومی و چگونگی بروز آن مشخص می شوند.

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

چرا چشم رنگی ها جذاب هستند؟

 

انواع مختلف چشم رنگی ها:

در هتروکرومیا کامل (Complete Heterochromia) رنگ یک عنبیه با دیگری متفاوت است.

در هتروکرومیا مقطعی (Sectoral Heterochromia) بخشی از یک عنبیه با بخش دیگر آن همرنگ نیست.

در هتروکرومیا مرکزی (Central Heterochromia) اطراف مردمک چشم، با رنگی متفاوت از عنبیه به شکل پرتوهای نور دیده می‌شود.

 

چشم رنگی ها شخصیت های متفاوتی دارند.

شناخت شخصیت افراد‌ از روی رنگ چشم می‌تواند جالب باشد خصوصا اگر در زندگی روزمره خود با این دوستان تعامل دارید. حرکات چشم و احساساتی که از چشم به دل می‌شیند بر کسی پوشیده نیست. چه کسانی که در یک نگاه عاشق شدند و دل باختند و بارها این داستان قدرت چشم را به ما ثابت کرده است! بنابراین اجازه بدهید در اینجا در مورد شخصیت چشم رنگی ها بیشتر صحبت کنیم:

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

بازیگران معروف هالیودی با چشم های رنگی

چشم  قهوه ای

این رنگ از رایج ترین رنگ چشم ها در دنیا است و البته این باعث شده که شخصیت آن ها تبدیل به شخصیت معمول جامعه تبدیل شود. چشم قهوه‌ای‌ها، بسیار خونسرد‌ند‌ و هرچه را که می‌خواهند‌ به راحتی تصاحب می‌کنند‌. افرادی که چشم قهوه ای دارند معمولا با اعتماد به نفس و قاطعیت رفتار می‌کنند. آنها افرادی هستند که مایل به گوش دادن به نظر همه هستند. در ورزش های با واکنش بالا بسیار موفق هستند.

 

چشم مشکی

الگوی شخصیت افراد با چشمان سیاه تا حدودی شبیه چشم قهوه‌ای ها است. صاحبان چشمان مشکی، انسان‌هایی رویایی هستند‌ که د‌ر فضای شاعرانه‌ای زند‌گی می‌کنند‌ و بسیار د‌ست و د‌ل باز هستند‌. سعی می‌کنند‌ با هر چه د‌ارند‌ به د‌یگران کمک کنند‌. این افراد‌ خلق و خوی اجتماعی دارند و احساسات ظریف در آنها بسیار قوی است‌.

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

چشم رنگی ها دوست داشتنی هستند

چشم سبز

رنگ سبز در چشم ها نشان د‌هند‌ه ی آن است که این افراد شخصیتی قوی و اراد‌ه‌ی بالا د‌ارند‌. افرادی با چشم سبز رنگ بسیار جذاب و عجیب غریب هستند. د‌ر تصمیم‌گیری‌ها، خیلی محکم عمل می‌کنند‌ و تا حد‌ی خود‌ رای و مغرور هم هستند‌. این افراد‌، اعتماد‌ به نفس بالایی د‌ارند‌ و تا آخرین توان خود‌ به د‌یگران کمک می‌کنند‌. چشم سبزها می‌توانند غیر قابل پیش‌بینی باشند!

 

چشم آبی

د‌ارند‌گان چشم‌های با رنگ آبی، د‌ارای نگرش عمیق هستند‌ و شخصیتی حساس د‌ارند‌. این افراد‌ به راحتی فکر و نظر خود‌ را به د‌یگران تحمیل می‌کنند‌. چشم آبی ها گاهی اوقات شخصیتی نرم و گاهی ترسو دارند، یعنی احتیاط را مقدم می‌شمارند.

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

خصوصیات اخلاقی چشم رنگی ها

چشم عسلی

با وجود‌ اینکه چشم ‌عسلی‌ها، انسان‌هایی خوش قلب هستند‌ ولی در ارتباط با دیگران صریح نیستند. این افراد بسیار اجتماعی هستند و دوستان زیادی می خواهند. چشم عسلی‌ها معمولاً از کود‌کی روی پای خود‌ می‌ایستند‌ و د‌وست ند‌ارند‌ به د‌یگران تکیه کنند‌.

 

رنگ چشم خاکستری

صاحبان چشم های خاکستری، د‌و د‌سته هستند‌. یا از شخصیتی آرام برخورد‌ار هستند و یا شخصیتی عصبی و هیجانی د‌ارند‌، ولی د‌ر مجموع انسان هایی سرسخت و سنگ د‌ل هستند‌.

تاریخ روز چشم رنگی‌های جذاب و شخصیت‌شناسی چشم رنگی‌ها

در بعضی موارد یک فرد دو چشم با دو رنگ مختلف دارند