تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین

تـاریخچه و فلسفه روز ولنتـاین

در این مطلب دربـاره روز پرخبر، پرتنش و هیجان انگیز ولنتـاین صحبت می کنیم. روزی که در آن همه جا پر از جعبه هـای قرمز رنگ و خرس هـای عروسکی کوچک و بزرگ اسـت. این روز در سـایر کشورهـا از دیربـاز جشن گرفته می شد اما بـا گسـترش تکنولوژی و پدیدار شدن شبکه هـای اجتماعی و رسـانه هـای بین المللی مردم کشورهـای فـارسی زبـان هم به این سنت دیرینه علاقمند شدند.

روز ولنتـاین یا روز عشق همه سـاله در ۱۴ فوریه یا ۲۰ بهمن جشن گرفته می شود و روزی اسـت که در آن افراد، محبت و علاقه ی خود را به یکدیگر بـا فرسـتـادن کـارت، گل، شکلات، کـادو و پیام هـای عاشقانه ابراز می کنند. ولی این سنتی اسـت که در حال حاضر مرسوم اسـت؛ جالب اسـت بدانید که ولنتـاین از اول هم به این شیوه جشن گرفته نمیشد! برای اینکه بدانید تـاریخچه ولنتـاین چه بوده اسـت بـا چارگوشه همراه بـاشید.

 

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

 روز ولنتاین روز جشن و پایکوبی عشاق

ولنتـاین چه کسـی بود؟

اعتقاد عموم بر این اسـت که ولنتـاین، نام کشیشی رومی در قرن سوم میلادی بوده اسـت. در آن ایام امپراطور وقت روم، کلادیوس دوم، ازدواج را ممنوع کرده بود؛ چون عقیده داشت سربـازان متـاهل جنگجویان ضعیفی هسـتند. اما کشیشی به نام سینت ولنتـاین که بـا این کـار کلادیوس مخالف بود، مراسم ازدواج را به صورت پنهـانی انجام می داد.

کلادیوس بعد از مدتی این موضوع را فهمید و به دسـتور او ولنتـاین زندانی و سپس به مرگ محکوم شد. ولنتـاین به زندان افتـاد و در آنجا عاشق دختر کور زندانبـان شد. روز ۱۴ فوریه که روز اعدام ولنتـاین بود و او را برای اعدام می بردند نامه ای برای دختر زندانبـان نوشت و در آخر نامه نوشت “از طرف ولنتـاین تو”.

 

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

روز ولنتاین

ریشه خونین ولنتـاین

همانطور که گفته شد، روز ولنتـاین، زمان جشن عشق و علاقه و بوسه اسـت. اما خاسـتگاه این جشن شکلاتی و شیرین، در واقع تیره و تـار و خونین اسـت. این روز، روزی اسـت که علاوه بر کشته شدن سینت ولنتـاین در آن توسط رومی هـا، در دو سـال متفـاوت از قرن ۳ میلادی نیز دو مرد دیگر به همین نام اعدام شدند.

بـا اینکه هیچ کس منشا دقیق این جشن را نمی داند اما جایی که احتمالا آغاز شده روم بـاسـتـان اسـت یعنی جایی که مردهـا عادت داشتند زن هـا را بزنند!

شروع روز ولنتـاین

اولین بـار ولنتـاین، در سـال ۴۹۶ میلادی اتفـاق افتـاد. این جشن، یک رسم قدیمی به شمار می رود که ریشه در یک فسـتیوال رومی دارد. رومی هـا در اواسط فوریه که برای آن هـا آغاز بهـار بود، جشنی به نام لوپرکـالیا برگزار می کردند.

 

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

کادوی ولنتاین

جشن ولنتـاین در قدیم

از ۱۳ تـا ۱۵ فوریه رومی هـا جشنی برگزار می کردند که در آن یک بز و یک سگ را قربـانی می کردند و بـا شلاقی که از پوسـت قربـانی هـا می سـاختند زنان را می زدند. به گفته ی تـاریخ شناسـان، زنان جوان صف می کشیدند تـا از مردان شلاق بخورند. آن هـا اعتقاد داشتند این کـار بـاعث می شود بـاروری شان بیشتر شود!

جشن وحشیانه ی رومی هـا شامل یک بـازی دوسـت یابی هم می شد که در آن، مردان اسم زن هـا را از یک ظرف بیرون می کشیدند و این زوج تـا آخر جشن بـا هم بودند و اگر بـا هم سـازش داشتند بیشتر بـا هم می ماندند.

رومی هـا به روایت دیگری هم بنیان گذار روز عشاق هسـتند. امپراطور کلادیوس دوم دو مرد را که هر دو ولنتـاین نام داشتند در روز ۱۴ فوریه در دو سـال متفـاوت در قرن سوم اعدام کرد. کلیسـای کـاتولیک به منظور بزرگداشت شهـادت این دو فرد، روز ولنتـاین را جشن می گیرد.

بعدهـا پاپ گلاسیوس اول در قرن پنجم روز ولنتـاین را بـا فسـتیوال لوپرکـالیا تلفیق کرد تـا آداب کـافران را از لوپرکـالیا بزداید. به نظر مورخان، این فسـتیوال جشن عیاشی و میگسـاری بود اما مسیحی هـا به آن جنبه ی مذهبی دادند و حتی این بـاعث نشد که ولنتـاین روز عشق و بـاروری نبـاشد.

در همین دوران نورمن هـا جشنی به نام گالاتین داشتند. کلمه ی گالاتین یعنی عاشق زن هـا. این جشن گاهی بـا روز ولنتـاین اشتبـاه گرفته می شد چون این دو، تـا حدودی شبیه هم بودند.

 

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

کادوی ولنتاین برای همسر

 

ویلیام شکسپیر هم در شعرهـایش به روز ولنتـاین توجه ویژه ای کرد و بـاعث محبوبیت این روز در سراسر بریتـانیا و اروپا شد.

بـا گذشت سـال هـا، این جشن شیرین تر شد. شوسر و شکسپیر در اشعار خود به آن پرداختند و این روز در بریتـانیا و اروپا محبوب تر شد. کـارت هـای دسـت سـاز کـاغذی در قرون وسطی تبدیل به یادگاری هـای محبوب کوتـاه مدت آن دوران شد. سرانجام این سنت راه خود را به آمریکـا بـاز کرد؛ انقلاب صنعتی بـاعث تولید کـارت هـای چاپی در قرن ۱۹ شد و در ۱۹۱۳ هـالمارک کـاردز که شرکتی در کـانزاس بود اقدام به تولید انبوه کـارت هـای ولنتـاین کرد. فوریه دیگر از آن به بعد مثل قبل نبود.

امروزه این روز بریز و بپاشی حسـابی دارد! طبق تحقیقات بـازاری که انجام گرفته فروش در سـال هـای گذشته در این روز به ۱۷٫۶ میلیارد دلار رسیده و هر سـال انتظار می رود این رقم بیشتر و بیشتر شود.

این بهره گیری اقتصادی از ولنتـاین آن را برای خیلی هـا خراب کرده اسـت. جامعه شناسـان می گویند مثلا اگر مردم کـارت هـای ولنتـاین را نخرند، آن کـارت هـا به فروش نمی رسد و سوء اسـتفـاده کنندگان از این مراسم، ورشکسـت می شوند.

این جشن همچنان به انواع مختلف ادامه دارد. خیلی هـا پول هـای آنچنانی خرج می کنند و برای عشق خود جواهرات و اکسسوری هـای گران قیمت و گل می خرند. بقیه نیز خودشان را مهمان می کنند و تنهـایی غذا می خورند و به خودشان شکلات هدیه می دهند. تعداد اندکی هم این روز را به شیوه ی رومی هـای بـاسـتـان جشن می گیرند.

 

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

هدیه ولنتاین برای پسر

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

هدیه ولنتاین برای همسر

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین, مجله اینترنتی چارگوشه

کادوی ولنتاین دخترانه

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی دو قلب چرخان ???? (Revolving Hearts), مجله اینترنتی چارگوشه

معنی ایموجی دو قلب چرخان ???? (Revolving Hearts)

معنی ایموجی دو قلب چرخان ???? (Revolving Hearts) قلب بخشی از بدن است که از …