بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند از قیصر امین پور

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند از قیصر امین پور

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی‌خورشیدند

از همان لحظه که از چشم یقین افتادند
چشم های نگران آینه‌ی تردیدند

نشد از سایه‌ی خود هم بگریزند دمی
هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود
همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند

غرق دریای تو بودند ولی ماهی‌وار
باز هم نام و نشان تو زِ هم پرسیدند

در پی دوست همه جای جهان را گشتند
کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند

سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است
فصل‌ها را همه با فاصله‌ات سنجیدند

تو بیایی همه ساعت، همه ثانیه‌ها
از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند

قیصر امین‌پور

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند از قیصر امین پور

تو بیایی همه ساعت، همه ثانیه‌ها

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند از قیصر امین پور

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند

از همراهی شما سپاسگذاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …