بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن

 

بـیـماری آلزایمر و روش های درمــان آن

در بـیـماری آلزایمر بـیـماری فرد حـافـظـه کوتاه مدت خود را از دست میدهد و برخی چیزها را فراموش میکنــد. در صورت جلوگیری نکردن از بـیـماری آلزایمر می توانــد خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشــد.

علل و علائم تا  راههای پیشگیری و نکاتی برای درمــان

بـیـماری آلزایمر علائم و نشانه هایی دارد که با از دست دادن  حـافـظـه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش می کنــد.

نام این بـیـماری را بسیار شنیده ایم واگر کمی روراســت باشیم همه ما از ابتلا به ان هراس داریم. بـیـماری آلزایمر به مغز آسیب می رسانــد.  این بـیـماری باعث از دست رفتن تدریجی و مداوم مغز شــده و می توانــد بر روی صحبت کردن، فکر کردن و انجام فعالیت های روزانه تأثیر بگذارد.

بـیـماری آلزایمر، یک اختلال عصبی اســت که در آن مرگ سلول های مغزی باعث کاهش حـافـظـه و کاهش قدرت شناختی می شود این ،شایع ترین نوع زوال عقل اســت که 60 تا  80  درصد موارد اختلالات عصبی در ایالات متحده را تشکیل می دهد.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

در سال 2013، 8/6 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا مبتلا به زوال عقل بودنــد از این تعداد، 55 میلیون مبتلا به آلزایمر بودنــد. انتظار می رود که تا سال 20500، این میزان دو برابر شود ؛ آلزایمر یک بـیـماری عصبی ارثی اســت. در ابتدا علائم خفیف هستنــد، اما در طول زمان آنها شــدیدتر می شونــد.

حقایقی در مورد بـیـماری آلزایمر

نام این بـیـماری را بسیار شنیده ایم واگر کمی روراســت باشیم همه ما از ابتلا به آن هراس داریم. بـیـماری آلزایمر به مغز آسیب می رسانــد و باعث از دست رفتن تدریجی و مداوم مغز شــده و می توانــد بر روی صحبت کردن، فکر کردن و انجام فعالیت های روزانه تأثیر بگذارد.

بـیـماری آلزایمر به مرور زمان بدتر شــده و میزان تحلیل مغز بیشتر می شود اما سرعت این تحلیل در بـیـماران مختلف متفاوت اســت. برخی از افراد در همان مراحل ابتدایی بـیـماری توانایی انجام فعالیت های روزانه خود را از دست می دهنــد. اما برخی دیگر از افراد ممکن اســت در مراحل بعدی بـیـماری با این مشکلات مواجه شونــد.

از دست دادن خفیف حـافـظـه در افراد بالای 60 سال شایع اســت. ممکن اســت این قضیه به این معنا نباشــد که شما به بـیـماری آلزایمر مبتلا شــده اید. اما اگر با مشکلات حـافـظـه مواجه شــدید حتماً به پزشک مراجعه کنید. اگر بـیـماری شما آلزایمر باشــد، ممکن اســت درمــان به شما کمک کنــد.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

بـیـماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل اســت ؛ این اختلال زمانی اتفاق می افتد که پلاک هایی حاوی شکل بتا آمیلوئید در مغز باشــد. همانطور که علائم بدتر می شود، افراد برای یادآوری علائم رویدادهای اخیر، و تشخیص افرادی که می شناسنــد، سخت تر می شود در نهایت، فرد مبتلا به آلزایمر، احتمالا نیازمنــد کمک تمام وقت اســت.

فرد مبتلا به آلزایمر در نهایت به کمک تمام وقت نیاز خواهد داشت. برای دریافت تشخیص آلزایمر، فرد باید کاهش عملکرد و عملکرد شناختی یا رفتاری را در مقایسه با آنچه قبلا داشت، تجربه کنــد. این کاهش باید با توانایی آنها در کار یا فعالیت های معمول همراه شود.

تمام علائم و نشانه های ابتلا به بـیـماری آلزایمر

کاهش شناختی باید حداقل در دو ناحیه از پنج علامت ذکر شــده در زیر، باشــد:

1. کاهش توانایی در به خاطرسپاری و به یاد آوردن اطلاعات جدید، که می توانــد به عنوان مثال باعث شود:

سوالات و یا مکالمات تکراریگم کردن وسایل شخصیفراموش کردن حوادث یا قرار ملاقات هاگم شــدن در یک مسیر آشنا

2. اختلالات در اســتدلال، وظایف پیچیده و انجام قضاوت، به عنوان مثال:

درک نادرست از خطرات ایمنیناتوانی در مدیریت امور مالیتوانایی تصمیم گیری ضعیفناتوانی در برنامه ریزیناتوانی در انجام فعالیت های پیچیده یا متوالی

3. اختلالات تجسمی که به عنوان مثال، به علت مشکلات بینایی چشم وجود دارد که از این قرار می توانــد باشــد:

ناتوانی در تشخیص چهره یا اشیای مشترک و یا یافتن اشیاء در نمای مستقیم

ناتوانی در اســتفاده از ابزارهای ساده، به عنوان مثال، برای پوشیدن لباس

4. اختلال در صحبت کردن، خوانــدن و نوشتن، به عنوان مثال: دشواری در یافتن کلمات در حال صحبت کردن، تردید در صحبت کردن، املای خطادار

5. تغییرات در شخصیت و رفتار، به عنوان مثال: تغییرات رفتاری خارج از شخصیت، از جمله آشفتگی، بی تفاوتی، اجتماع گریزی یا عدم علاقه، انگیزه یا ابتکار

از دست دادن حس همدلی، حس اجبار، وسواس یا  رفتار اجتماعی غیر قابل قبولاگر تعداد و شــدت علائم زوال عقل را تایید کنــد، عوامل زیر می تواننــد آلزایمر را تأیید کننــد.شروع تدریجی، ماهها تا سالها، به جای ساعتها یا روزها طول می کشــد.بدتر شــدن سطح طبیعی شناخت فرد در موقعیتهای خاص.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اگر علائم در طول ساعت یا روز شروع می شود یا بدتر می شود، باید فوری به پزشک مراجعه کنید، زیرا این می توانــد شروع یک بـیـماری حاد باشــد.از دست دادن حـافـظـه در آلزایمر بیشتر احتمال دارد که یک

نشانه برجسته باشــد، به خصوص در زمینه یادگیری و فراخوانی اطلاعات جدید.مشکل در تکلم نیز می تواننــد یک نشانه کلیدی اولیه باشــد، برای مثال، تلاش برای پیدا کردن کلمات مناسب.

اگر نقایصی متضاد و برجسته تر باشــد، این موارد عبارتنــد از:

ناتوانی در تشخیص اشیا و چهرهمشکل درک بخش های جداگانه ای از یک صحنه در یک زمانمشکل با خوانــدن متن، که این اختلال تحت عنوان الکسیا شناخته شــده اســت.مهمترین نقص در اختلال عملکرد اجرایی و اســتدلال، قضاوت و حل مسأله اســت.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه
نشانه های بـیـماری آلزایمر

در سال 2016، محققان یافته های خود را ارائه کردنــد ،که نشان می دهد تغییر در حس شوخ طبعی ممکن اســت نشانه زودرس آلزایمر باشــد.تحقیقات اخیر نشان می دهد که ویژگی های آلزایمر، ماننــد ضایعات مغزی، ممکن اســت در نیمه عمر وجود داشته باشــد، حتی اگر علائم این بـیـماری تا چنــد سال بعد نباشــد.

  • کاهش شنوایی
  • اثر انگشت غیر طبیعی
  • از دست رفتن حس بویایی
  • افسردگی
  • اختلال فضای بینایی

بـیـماری آلزایمر در اوایل شروع

بـیـماری ابتلا به آلزایمر ارثی، ممکن اســت با سابقه خانوادگی بـیـماری تحت تأثیر قرار دهد، جوانان و افرادی که معمولا بین 30 تا 60 سال سن دارنــد.

مراحل:پیشرفت آلزایمر می توانــد به سه مرحله اصلی تقسیم شود:

1. قبل از ظهور علائم

2. اختلال شناختی خفیف، وقتی علائم خفیف اســت

3. زوال عقل

علاوه بر این، انجمن آلزایمر هفت مرحله را در پی یک زنجیره کاهش شناختی، بر اساس شــدت علائم توصیف می کنــد. این مقیاس از حالت بدون زیان، از طریق کاهش شــدید، در نهایت به “کاهش بسیار شــدید” رسیده اســت. تشخیص معمولا تا مرحله چهار مشخص نمی شود، که این مرحله به عنوان “آلزایمر” خفیف یا زودرس توصیف می شود.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

علل ابتلا به بـیـماری آلزایمر و عوامل خطر:

عوامل خطرساز اجتناب ناپذیر برای پیشرفت بـیـماری عبارتنــد از:

سالخوردگیسابقه خانوادگی آلزایمرحمل برخی از ژن ها

 پیشرفت آلزایمر و علل مبتلا شــدن به بـیـماری آلزایمر

عواملی قابل تغییر هستنــد که ممکن اســت به جلوگیری از آلزایمر کمک کنــد برای کاهش خطر ابتلا به آلزایمر:

کاهش خطر ابتلا به آلزایمر

ورزش منظم انجام دهید.

حفظ سلامت سیستم قلبی عروقی

مدیریت بـیـماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.

رژیم غذایی متنوع و سالمی را دنبال کنید

شرکت در آموزش مادام العمر و آموزش شناختی

برخی مطالعات نشان می دهد که از تصور و دید عموم و ممکن اســت خطر آلزایمر را کاهش دهد.

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

برای جلوگیری و یا تاخیر طبیعی در بـیـماری آلزایمر چه کنیم؟

چه بخوریم و چطور از طب سنتی کمک بگیریم؟

در این بخش از سلامت نمناک 10 راه مفید برای جلوگیری یا  به تاخیر انــداختن بـیـماری آلزایمر وجود دارد.

1. روغن نارگیل: خوردن 1 تا 2 قاشق چای خوری روغننارگیل، سرد و فشرده دو بار در روز به طور منظم همچنین، روغن نارگیل را در محصولات پخته شــده خود، سالاد و  کوکی ها اســتفاده کنید.

2. ویتامین B12: خوردن غذاهایی با ویتامین B12 بالا ماننــد گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، لوبیا خشک شــده، آووکادو، غلات غنی شــده و شیر سویا.

3. دارچین: دارچین را در چای، نان تست، غلات، بلغور جو دوسر، محصولات پخته شــده، سالاد میوه و کوکی ها اســتفاده کنید. همچنین می توانید دارچین را به صورت مکمل مصرف کنید. همیشه برای یک دوز مناسب با پزشک مشورت کنید.

توجه داشته باشید: دارچین را بیش از حد مصرف نکنید، زیرا ممکن اســت برای کبد تولید سم کنــد.

4. بادام: خوردن 1 اونس یا یک مقداری از بادام خشک روزانه برای جلوگیری از ADD ؛ یکی دیگر از گزینه ها این اســت که هر روز 8 تا 10 بادام خرد شــده و پوست کنــده را  ناشتا میل کنید.

5. زردچوبه: هر روز یک لیوان شیر زردچوبه، به عنوان شیر طلایی شناخته می شود ؛ برای تهیه این شیر، فقط یک و نیم قاشق چایخوری پودر زردچوبه را در یک فنجان شیر  بجوشانید آن را با عسل خام بخورید و بنوشید. همچنین در غذاهای خود زردچوبه را اســتفاده کنید.

زردچوبه ممکن اســت برای افراد مبتلا به سنگ های صفراوی و انسداد مجاری صفراوی مناسب نباشــد.

6. اسیدهای چرب امگا 3؛ با خوردن ماهی های چرب، گردو، دانه های کتان، لوبیا، روغن زیتون و پوره کدو، ومواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 را در رژیم غذایی خود دریافت کنید.مصرف مکمل های اسید چرب امگا 3، حاوی حداقل 600 میلی گرم DHA، روزانه که برای تعیین دوز مناسب، با پزشک خود مشورت کنید.

برای آنکه آلزایمر نگیرید:

  • از رژیم های با چربی زیاد و چربی های اشباع شــده اجتناب کنید ، در رژیم غذایی خود انواع چربیهای مضر را با چربی های سالم جایگزین کنید.
  • اجتناب از مصرف الکل و سیگار.
  • اجتناب از غذاهای فرآوری شــده و آلاینــده های فلزی ماننــد آلومینیوم و جیوه.
  • چنــد دقیقه آفتاب صبح روزانه ویتامین D که می توانــد به بهبود عملکرد مغز کمک کنــد را فراهم میکنــد.
  • اعضای خانواده و دوستان باید امکاناتی برای ایجاد یک زنــدگی بهتر برای افراد مبتلا به AD پیدا کننــد.

برای مبتلا نشــدن به آلزایمر چه کنیم؟

مواد غذایی بسیار مفید برای کاهش خطر ابتلا به  بـیـماری آلزایمر:

1. زغال اخته

2. سبزیجات دارای برگ سبز

3. چای سبز

4. دارچین

5. ماهی سالمون

6. زردچوبه

7. روغن زیتون

8. روغن نارگیل

9. کلم بروکلی

10. گردو

بیماری آلزایمر و روش های درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

نحوه رفتار با افراد مبتلا به بـیـماری آلزایمر

باید با او با لحنی ملایم و اطمینان بخش سخن گفته شود.

هنگام گیجی و سردرگمی، با بـیـمار نباید سرزنش آمیز رفتار کرد و اشتباهات وی را با ارائه پیشنهاد تصحیح کرد.

اگر افراد از پشت سر به او نزدیک شونــد ممکن اســت بـیـمار وحشت زده یا آشفته شود.

همواره باید به سخن گفتن با بـیـمار ادامه داد، حتی زمانی که دیگر متوجه کلمات دیگران نمی شود. و در مورد موضوعاتی حرف زد که فرد به آنها اهمیت می دهد.

در هر زمان بهتر اســت فقط یک سؤال از او پرسیده و مهلتی برای پاسخ دادن به او داده شود. اگر به نظر می رسد بـیـمار آلزایمری متوجه گفتار دیگران نشــده اســت، بهتر اســت پرسش با همان کلمات تکرار شود. اگر باز هم متوجه نشــد، پس از چنــد دقیقه دیگر می بایست با کلمات دیگری پرسش خود را تکرار کرد.

پیش از اینکه از بـیـمار انجام کاری خواســته شود، بهتر اســت او را با نام خطاب کرد. وقتی با او صحبت می شود می بایست، تماس چشمی با وی برقرار کرد تا به تمرکز او کمک شود.

باید مطمئن شــد فرد مبتلا به بـیـماری آلزایمر به خوبی فرد مورد گفت وگوی خود را ببینــد یا صدای او را کاملاً می شنود. بدین معنی که آیا فرد مبتلا به آلزایمر در حال اســتفاده از عینک یا سمعک می با شــد و آیا سکوت کافی در محیط برقرار اســت.

زمانی که با فرد مبتلا به بـیـماری آلزایمر صحبت می شود، رادیو و تلویزیون را خاموش کرده تا حواس وی منحرف نشود.

هرجا ممکن باشــد از طنز اســتفاده شود، اما هرگز نباید بـیـمار مورد تمسخر قرار گیرد.

همه وظایف او به مراحل کوچک تر تقسیم شود. هر بار باید به فرد گفته شود که در این مرحله او چه باید انجام دهد. گفتن دستورالعمل های زیاد در یک زمان یا با سرعت زیاد، سر در گمی بـیـمار را افزایش می دهد. اگر فرد برآشفته شــد و همکاری نکرد، مراقب بـیـمار می بایست کار را متوقف کرده و بعداً دوباره تلاش کرد.

باید از گفتن جملات منفی پرهیز کرد. مثلاً به جای «از خانه بیرون نرو» به او گفته شود «در خانه بمان».

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی), مجله اینترنتی چارگوشه

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …