انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

انواع تیپ شخصیتی در کودکان

انواع تیپ شخصیتی در کودکان

وقتی کودکی بـه دنیـا می‌آید همانند لوح سفیدی اســت، بدون هیچ جهت گیری و یا اخلاق و رفتـار خاصی.

پس از مدتی کم کم کودکمان ویژگی های منحصر بـه فرد خود را بدست می‌آورد. 

اما چگونه؟
محیط خانواده اولین و مهم ترین محیطی اســت کـه کودک شاهد روابط انسانی در آن اســت. تحقیقات زیادی توسط روانشناسان و جامعه شناسان در مورد تجارب سالهای اول کودکی انجام شده اســت. این تحقیقات نشان میدهند تجربـه های کودک در سال های اول زندگی کـه بیـشتر در خانواده اتفاق می افتـد نقش سازنده و زیر بنایی در شخصیت کودک و رفتـارهای بعدی او دارد.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

شیـوه تربیـتی والدین نیـز در شخصیت کودکان موثر اســت؛

هدف والدین از تربیـت کودک، آماده سازی او برای زندگی در آینده  پذیرفتـن مسئولیتها و نقش های متعدد در جامعه اســت. شیـوه های تربیـتی کودکان در طی چند دهه گذشته دگرگون شده اســت. در گذشته انضباط سختی برای کودکان در نظر گرفتـه می شد، اما اکنون محور اصلی تربیـت فرزندان توجه بـه نیـازهای آنها ست و باور بزرگسالان تغییر یافتـه اســت کـه نیـاز کودک باید برآورده شود.

در هر حال، چه والد امروزی و چه والد دیروزی، زمانی کـه پای تربیـت فرزندش بـه میان می آید ، از همان شیـوه تربیـتی اســتفاده می کند کـه در مورد خودش اعمال شده اســت. چنانچه پدر و مادر بـه یک شیـوه تربیـتی، پرورش یافتـه باشند در انتخاب سبک تربیـتی فرزند خود دچار مشکل نخواهند شد اما اگر هریک از آنها با سبک های تربیـتی متفاوتی پرورش یافتـه باشند، در انتخاب شیـوه تربیـتی فرزند خود دچار اختلاف می شوند و ناچار خواهند شد کـه نظرات خود را در مورد تربیـت فرزندشان تعدیل کنند. علم روانشناسی نیـز در این میان بر شیـوه تربیـتی کـه والدین انتخاب می کنند اثر می گذارد و خود باعث دگرگونی در تربیـت فرزندان شده اســت.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

بـه طور کلی شیـوه های پرورشی کودکان بـه دو گروه کلی تقسیم می شود: شیـوه های مسبتدانه و شیـوه های آزادمنشانه. زمانی کـه صحبت از شیـوه تربیـتی مستبدانه برای کودکان اســت، منظور وجود انظباط سخت از طرف والدین، پیـروی بی چون و چرا از مقررات و دستورات سخت و خشک اســتاد و تنبیـه های قهر آمیز در برابر اشتباهات کودک می شود. اما بر شیـوه های تربیـتی آزاد منشانه اصول برگفتـگوی دوستانه، توضیح علت ها و آوردن اســتدلال برای رفتـارها و گفتـارهای کودک و همچنیـن تنبیـهات ملایم در برابر اشتباهات کودک اســت. هر یک از دو گروه  امکان تقسیمات فرعی بر اساس شدت و ضعف پایندی والدین بـه شیـوه تربیـتی را می توان مشاهده کرد. ممکن اســت والدین مستبدانه سخت گیر باشند تا اعمال محدودیت منطقی پیـش روند و در والدین آزادمنشانه از یک برنامه دقیق و منسجم تا سهل انگاری بـه پیـش روند. گروه دیگری از روانشناسان سه سبک تربیـتی مستبدانه، سهل انگارانه، مقتدرانه را معرفی می کنند کـه با توجه بـه شدت و ضعف در هر سبک قبلا عنوان شده تضادی بیـن دو تقسیم بندی وجود ندارد.

پس شما والدین عزیز با انتخاب سبک تربیـتی مناسب برای فرزندتان در شکل گیری صحیح شخصیت او در ساله ای اولیه زندگی گام موثری برداشته اید. انتظاری می رود شما جهت کنترل رفتـارها و گفتـارهای فرزندان نه بسیار سخت گیر، نه سهل گیر باشیـد بلکـه با شیـوه ای مقتدرانه و قاطعانه او را متوجه کنیـد قوانیـنی وجود دارد کـه برای شما حائز اهمیت اســت و او باید آنها را رعایت کند و چنانچه رعایت نکند عواقبیـ در انتظار اوست و در مورد بعضی فعالیت ها او می تواند خود بـه تنهایی تصمیم بگیرد.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

کودک شما چه نوع شخصیتی دارد؟

شاید بتوان اخلاق انسان ها را از همان رفتـارهای دوران کودکی تشخیص داد. کودکان همیشه رفتـارهای متفاوت از هم دارند و با توجه بـه واکنش های آنها بـه محیط اطراف می توان تعیین کرد چه نوع شخصیتی دارند. 

1.   آدم گیرا و خوش برخورد

از نظر ما کودکی کـه هرگز دست از خندیدن بر نمی دارد و باعث خنده و انرژی مثبت در دیگران می شود، شخصیت گیرا و جذابی دارد و همه جذب برخورد او می شوند.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

2.   خجالتی

کودکان در مقاطع زمانی مختلف دچار خجالت می شوند اما ما بـه کودکی خجالتی بودن را نسبت می دهیم کـه همیشه دوست دارد با افراد محدودی کـه اصولا پدر، مادر و خواهر و برادرانش هستند در ارتباط باشد. این کودکان همیشه دوست دارند در آغوش یا کنار والدین خود باشند.

3.   کودکان حساس و زودرنج

این کودکان همیشه از دیگران تاثیر می گیرند و با کوچک ترین صدای از جا می پرند و تعجب می کنند. این کودکان از ته دل دوست دارند ثابت و بی تغییر باشند.

4.   کودک کنجکاو

صفـت اخلاقی این کودکان در نام آنها مشخص اســت. این کودک همیشه با کنجکاوی و تعجب محیط اطراف را نظاره می کند و بقیه چیزها را از دست می دهد. این کودکان بـه کمی سرگرمی، اسباب بازی یا حواس پرتی های دیگر در جمع نیـاز دارند.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

5.   کودک خونسرد

کودکان خونسرد در هر موقعیت، شرایط و پیـشامدی خونسرد و بی تفاوت هستند. اگر با خود تصور می کنیـد: «خدایا شکر من چه فرزند آرامی دارم»، باید بدانیـد یک کودک خونسرد و بی تفاوت دارید.

6.   کودک پرهیجان و پرشور

این نوع کودکان همیشه سرشار از احساسات، تمرکز و توجه هستند. شاید گاهی نگهداری و مراقبت از این کودکان دشوار باشد اما هنگامی کـه بزرگ شدند، ذهن خلاق و پیـچیده ای خواهند داشت و می توانند بـه راحتی برای هر مشکلی راه حل مناسب بیـابند.

انواع تیپ شخصیتی در کودکان, مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

کودک آزاری چیست؟ و عوامل موٍثر بر کودک آزاری, مجله اینترنتی چارگوشه

کودک آزاری چیست؟ و عوامل موٍثر بر کودک آزاری

کــودک آزاری چیســت؟ امروزه در فضاهای مجازی شاهد عکس ها و فیلم هایی از کــودکانی …